Barbaraschool

rooms-katholiek | regulier

106 leerlingen (2017-2018)
108 leerlingen (2016-2017)
87 leerlingen (2015-2016)
78 leerlingen (2014-2015)
87 leerlingen (2013-2014)
100 leerlingen (2012-2013)
127 leerlingen (2011-2012)
125 leerlingen (2010-2011)
119 leerlingen (2009-2010)
128 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Eikenplein 3
1092 CC Amsterdam
telefoon (020) 665 07 90
email info@barbaraschool.nl
website www.barbaraschool.nl
bestuur Stichting KBA NW West

Onderwijs

beschrijving De Barbaraschool een buurtschool met een katholieke achtergrond. Creativiteit, verantwoordelijkheid en samenwerking vormen de uitgangspunten van het onderwijs.
groepsindeling groep 1 en 2, groep 3 een middenbouw- en bovenbouwgroep
groepsgrootte 21
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45 - 13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
schoolondersteuningsprofiel intern begeleider, ouder-kind adviseur, twee keer per jaar schooltandarts,
vreemde talen Engels vanaf groep 1
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Wereld in Getallen, Pennenstreken, Estafette, Taal Actief, Nieuwsbegrip XL
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Muziekschool Amsterdam,
burgerschap en sociale veiligheid gebruik methode 'Vreedzame School'
overige bijzonderheden schoolzwemmen in groep 4 en 5, bewegingsonderwijs van vakleerkracht

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) verzorgt door leraren en ouders
kosten tso € 200,00 per jaar (per maand zijn de kosten 20,0 euro en incidenteel gebruik kost 2.50,- euro)
nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 60,- (t/m groep 6, in groep 7 en 8 is de vrijwillige ouderbijdrage 90,- euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel zeer zwak (per 09/01/2018)
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-09-2018