Cornelis Vrijschool

algemeen bijzonder | regulier

245 leerlingen (2014-2015)
248 leerlingen (2013-2014)
251 leerlingen (2012-2013)
251 leerlingen (2011-2012)
250 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Van de Veldestraat 3
1071 CW Amsterdam
telefoon (020) 662 37 54
email info@cornelisvrij.nl
website www.cornelisvrijschool.nl
bestuur Nieuwe Schoolvereniging

Onderwijs

beschrijving De Cornelis Vrijschool biedt kinderen gedegen klassikaal onderwijs. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden, creativiteit en zelfstandigheid. Adaptief onderwijs met speciale aandacht voor leerlingen die boven of onder het schoolgemiddelde presteren. Bij adaptief onderwijs spelen kenmerken van kinderen zoals competentie, onafhankelijkheid en relatie, maar ook instructie, klassenmanagement en interactie tussen leerkracht en kind een rol. Met deze aanpak wil de school individuele talenten en capaciteiten zo goed mogelijk tot hun recht laten komen. Door het accent te leggen op het leren als uitdaging, stimuleert de school de nieuwsgierigheid en motivatie van de kinderen. Dit vormt een goed uitgangspunt voor succes in het voortgezet onderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 27
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:15-13:15
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:30 (alle groepen woensdagmiddag) 12:15 (onderbouw vrijdagmiddag)
leerlingzorg intern begeleider, orthopedagoog, logopediste, remedial teacher
vreemde talen Engels vanaf groep 1
huiswerk vanaf groep 3 in toenemende mate
brede en/of culturele ontwikkeling toneellessen, vakleerkrachten muziek en beeldende vorming
overige bijzonderheden school biedt schaaklessen, schoolmelk en schoolfruit mogelijk, olympische dag (groep 7), jaarlijkse vrijmarkt, opa- en omadag

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) TSO in eigen beheer, overblijfkrachten
kosten tso € 205,00 per jaar (per jaar voor vier dagen per week)
nso aanbieder onbekend

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 625,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018