2e Openluchtschool voor het Gezonde Kind

algemeen bijzonder | regulier

225 leerlingen (2016-2017)
226 leerlingen (2015-2016)
219 leerlingen (2014-2015)
223 leerlingen (2013-2014)
214 leerlingen (2012-2013)
214 leerlingen (2011-2012)
207 leerlingen (2010-2011)
209 leerlingen (2009-2010)
208 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Fred. Roeskestraat 74-76
1076 ED Amsterdam
telefoon (020) 679 38 58
email admin@openluchtschool2.nl
website www.openluchtschool2.nl
bestuur Stichting voor Openluchtscholen voor het Gezonde Kind

Onderwijs

beschrijving De Openluchtscholen zijn te karakteriseren in de kernwoorden: bijzonder, neutraal, open, lucht en gezond. Bijzonder: de Openluchtscholen vormen een kleinschalige buurtschool, waar betrokkenheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan. Neutraal: de Openluchtscholen gaan uit van de gelijkwaardigheid van alle levensbeschouwingen. Open: bij de Openluchtscholen staat integriteit voorop in een inspirerende en lerende omgeving. Er is transparantie in regels en communicatie in een veilige en plezierige sfeer. Lucht: waar wenselijk en mogelijk worden activiteiten buiten gedaan. Dit gebeurt met name op het gebeid van sport en natuuronderwijs, creativiteit en expressie. Gezond: de Openluchtscholen vormen een gezonde omgeving. Het streven is een gezonde geest in een gezond lichaam, onder andere door het stimuleren van een gezonde voeding en sport.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 30
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-12:45
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:15 (alle groepen wo) 12:00 (groep 1 t/m 4 vrijdag)
ICT digitaal schoolbord in elke klas, laptops, iPads voor de groepen 3 t/m 8, 3D-printer voor groep 8
leerlingzorg Ouder- en kindadviseur, dyslexiecoach
vreemde talen Engels, groep 1 t/m 8, Take It Easy
huiswerk vanaf groep 4 per jaar toenemend, ondersteuning ouders gewenst
lesmethoden Taal/Lezen/Spelling in Beeld, Nieuwsbegrip, Lijn 3, Pennenstreken, Klinkers, Wereld in Getallen, Estafette, Schatkist, Meander, Naut, Brandaan, Uit de Kunst, Doeboek, Veilig op de weg
meer- en hoogbegaafdheid kangoeroegroep waarbij eenmaal per week extra verrijking wordt geboden, plustaken, verdiepende en verbredende opdrachten
taalontwikkeling dyslexieprotocol
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht muziek is.m. muziekschool Amsterdam, methode Zing Zo, gitaarles in groep 6, methode Uit de Kunst
burgerschap en sociale veiligheid Anne Frank monument geadopteerd hieraan zijn thematische lessen voor de bovenbouw gekoppeld, ZIEN, mediacoach gericht op mediawijsheid, hantering Goed Gedaan, Kijk!
overige bijzonderheden klassenouders, kinderraad

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 110,00 per jaar (per kind)
nso aanbieder CompaNanny, NSO Kleintje Zuid, BSO Woest Zuid, NSO Oya's

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 535,- (exclusief schoolreizen, groep 6 en 8 schoolreis)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 27-06-2018