Polsstok

levensbeschouwelijk | regulier

340 leerlingen (2016-2017)
355 leerlingen (2015-2016)
329 leerlingen (2014-2015)
339 leerlingen (2013-2014)
375 leerlingen (2012-2013)
356 leerlingen (2011-2012)
307 leerlingen (2009-2010)
287 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Egoli 2
1103 AC Amsterdam
telefoon (020) 695 13 60
email info@polsstok.nl
website www.polsstok.nl
bestuur Stichting Bijzonderwijs

Onderwijs

beschrijving De Polsstok verzorgt een breed onderwijs op levensbeschouwelijke basis. Hiermee neemt de school de culturele/ levensbeschouwelijke rijkdommen van de kinderen als startpunt en ze begeleiden de kinderen in hun ontwikkelproces naar proactieve wereldburger.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 23
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
schoolondersteuningsprofiel De school werkt met de 1-zorgroute. De IB-er en leerkracht bespreken samen welke specifieke onderwijsbehoeften er zijn voor een groep. Tijdens de lessen wordt er vanuit de 'drie aanpak' lesgegeven. Er kan verlengde instructie gegeven worden, ander, meer of minder werk.
vreemde talen Engels, groep 7 t/m 8, Real English
lesmethoden Piramide, Taal in Beeld, Met Woorden in de Weer, Nieuwsbegrip XL, Estafette, Pluspunt, Wijzer door de Tijd/Verkeer/Wereld/Natuur, Moet je Doen
schakelklas groep 4 en groep 6
brede en/of culturele ontwikkeling leerorkest, samenwerking muziekschool Zuidoost
religie en rituelen aandacht feesten vanuit verschillende levensbeschouwelijke stromingen
burgerschap en sociale veiligheid burgerschapsvorming
overige bijzonderheden Jump-in, werken met tablet in de klas

Opvang

nso aanbieder Blokkenhut

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 55,- (exclusief schoolkamp groep 8 80 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018