De Knotwilg

levensbeschouwelijk | regulier

264 leerlingen (2016-2017)
288 leerlingen (2015-2016)
303 leerlingen (2014-2015)
318 leerlingen (2013-2014)
339 leerlingen (2012-2013)
372 leerlingen (2011-2012)

Contact

adres Vreeswijkpad 5 en 9
1106 DV Amsterdam
telefoon (020) 697 35 10
email info@knotwilg.nl
website www.knotwilg.nl
bestuur Stichting Bijzonderwijs

Onderwijs

beschrijving Een belangrijk uitgangspunt van De Knotwilg is om aan de ontwikkeling van de drie basisbehoeften van kinderen te voldoen, zodat zij leren wat ze moeten en kunnen leren én met plezier naar school gaan. De drie basisbehoeften zijn: competentie, relatie en autonomie.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (1 combinatieklas)
groepsgrootte 23
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
schoolondersteuningsprofiel Er wordt gewerkt met de 1-zorgroute. De IB-er en leerkracht bespreken samen welke specifieke onderwijsbehoeftes er zijn voor de groep. De kinderen van de groep worden geclusterd in drie groepen. Tijdens de lessen wordt er vanuit de 'drie aanpak' lesgegeven. Er worden soms verlengde instructies gegeven, sommige kinderen krijgen ander werk, meer werk of juist minder werk.
vreemde talen Engels groep 7 en 8 Groove Me
lesmethoden Piramide, Beginnende Gecijferdheid, Met woorden in de weer, Logo 3000, Taal Actief, Veilig leren lezen, Nieuwsbegrip XL, Wereld in getallen, De Blauwe planeet, Eigentijds
schakelklas in groep 6
brede en/of culturele ontwikkeling Kleintje kunst, Zingen en Swingen
religie en rituelen levensbeschouwing methode Kleur
burgerschap en sociale veiligheid Week van de Lentekriebels, De Vreedzame school
overige bijzonderheden leerlingenraad

Opvang

nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 50,- (exclusief groep 8 schoolkamp 80 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018