Dr. O. Noordmans

oecumenisch | regulier

265 leerlingen (2016-2017)
276 leerlingen (2015-2016)
268 leerlingen (2014-2015)
257 leerlingen (2013-2014)
199 leerlingen (2012-2013)
194 leerlingen (2011-2012)
184 leerlingen (2010-2011)
185 leerlingen (2009-2010)
199 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Louis Couperusstraat 131
1064 CE Amsterdam
telefoon (020) 613 35 45
email info.noordmans@amosonderwijs.nl
website www.noordmansschool.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Noordmansschool is een oecumenische school die openstaat voor iedereen, ongeacht opvattingen, godsdienst, huidskleur, cultuur en geaardheid. De school besteedt aandacht aan het kennisnemen van de verschillende geloofsovertuigingen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
schoolondersteuningsprofiel Bij specifieke behoefte of speciale zorg wordt er overlegd met de IB-er. Er kan dan een speciaal programma opgesteld worden voor de leerling en extra begeleiding ingezet worden.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8
huiswerk vanaf groep 3 in toenemende mate
lesmethoden Met Woorden in de Weer, Piramide, Rekentuin, Taalzee, Nieuwsbegrip
taalontwikkeling taallessen voor ouders
burgerschap en sociale veiligheid Taakpel, SPRINT, Vreedzame school
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Blije Bij

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 50,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-02-2018