Bos en Lommer

openbaar | regulier

260 leerlingen (2016-2017)
247 leerlingen (2015-2016)
263 leerlingen (2014-2015)
233 leerlingen (2013-2014)
214 leerlingen (2012-2013)
198 leerlingen (2011-2012)
173 leerlingen (2010-2011)
170 leerlingen (2009-2010)
178 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Meimorgenstraat 2
1061 BN Amsterdam
telefoon (020) 686 25 18
email infobl@bosenlommerschool.nl
website www.obsbosenlommer.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De Bos en Lommerschool is een openbare school die toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht godsdienst, levensovertuiging of nationaliteit. De school wil het beste uit ieder kind halen op pedagogisch en didactisch vlak, waarbij de basisbehoeften relatie, autonomie en competentie centraal staan.
groepsindeling jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 8:30
eindtijd lange dag 14:15
eindtijd korte dag 12:30 (vrijdag)
ICT methodische programma's
schoolondersteuningsprofiel ouder- en kindadviseur, vertrouwenspersoon
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Groove Me
huiswerk vanaf groep 3
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Taal Aktief, Estafette, De Wereld in Getallen, Pennenstreken, IPC, Brandaan, Meander, Naut
taalontwikkeling Kaleidoscoop
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoƶrdinator, schaatsles, Jump in, kunstschooldag, weekendacademie, excursies
burgerschap en sociale veiligheid IPC, anti-pestcoƶrdinator
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Kinderopvang Humanitas

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 20,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018