De Brink

openbaar | regulier

255 leerlingen (2016-2017)
262 leerlingen (2015-2016)
275 leerlingen (2014-2015)
261 leerlingen (2013-2014)
283 leerlingen (2012-2013)
314 leerlingen (2011-2012)
357 leerlingen (2009-2010)
358 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Mijehof 302
1106 HW Amsterdam
telefoon (020) 697 26 85
email administratie@debrink.com
website www.basisschool-debrink.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De Brink is een openbare school waar alle kinderen welkom zijn. De school besteedt veel aandacht aan opbrengstgericht werken, het verhogen van de leerprestaties en een goede beheersing van de cognitieve vaardigheden, zoals taal en rekenen.
groepsindeling groepen 1 en 2 en groepen 2 en 3 gecombineerd, groepen 4 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 23
roostertype continu
begintijd 8.30
eindtijd lange dag 14.30
schoolondersteuningsprofiel Zorg Breedte Overleg (ZBO) om vanuit verschillende disciplines de vragen rondom borgleerlingen te bespreken en tot adviezen te komen. Er wordt handelingsgericht gewerkt waarbij naar de ondersteuningsbehoefte van zowel het kind als de leerkracht wordt gekeken.
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Take it easy
lesmethoden Piramide, Taakspel, Wereld in getallen, Met Sprongen Vooruit, Pennestreken, Taal Actief, Wijzer!, Wijzer door de tijd!
schakelklas in groep 5
taalontwikkeling leerlab in verlengde schooltijd voor leerlingen geselecteerd door IB-er
brede en/of culturele ontwikkeling Zingen en Swingen
burgerschap en sociale veiligheid Leefstijl, Lentekriebels, weerbaarheidstraining voor meisjes van 9-11 jaar door Stichting Sitara
overige bijzonderheden techniekonderwijs, leerlingenraad, Stichting Leerkracht

Opvang

nso aanbieder Buddies

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 25,- (€40 voor twee kinderen, €60 voor drie of meer kinderen, exclusief schoolreisjes €15 tot €25 en €80 schoolkamp groep 8)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018