Burgemeester de Vlugt

openbaar | regulier

364 leerlingen (2016-2017)
337 leerlingen (2015-2016)
331 leerlingen (2014-2015)
321 leerlingen (2013-2014)
332 leerlingen (2012-2013)
351 leerlingen (2011-2012)
365 leerlingen (2010-2011)
351 leerlingen (2009-2010)
360 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Jan de Louterstraat 21
1063 KX Amsterdam
telefoon (020) 613 00 13
email info@devlugtschool.nl
website www.devlugtschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Dependance
Jan de Louterstraat 21
1063 KX Amsterdam
(020)-6133581

Onderwijs

beschrijving De Burgemeester de Vlugtschool is een openbare school. Een speerpunt van de school is het aanbieden van diverse vakken ten behoeve van de talentontwikkeling van de leerlingen. De Nederlandse taal staat centraal in het onderwijsaanbod omdat veel leerlingen van de school thuis een andere taal spreken.
groepsindeling groep 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:15
schoolondersteuningsprofiel intern begeleiders, logopediste
vreemde talen Engels groep 7 t/m 8, Groove me
lesmethoden Piramide, LOGO 3000, Alles telt, Kanjertraining, Veilig Leren Lezen, Handschrift, Estafette, Nieuwsbegrip, Met Woorden in de Weer, Staal, Grenzeloos, Eigentijds, Binnenstebuiten
taalontwikkeling verlengde leertijd gedurende twintig weken op het gebied van technisch en/of begrijpend lezen
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Philharmonisch Orkest
overige bijzonderheden leerlingenraad

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten
nso aanbieder Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 45,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018