Bijlmerhorst

openbaar | regulier

173 leerlingen (2018-2019)
173 leerlingen (2017-2018)
192 leerlingen (2016-2017)
186 leerlingen (2015-2016)
182 leerlingen (2014-2015)
171 leerlingen (2013-2014)
146 leerlingen (2012-2013)
142 leerlingen (2011-2012)
108 leerlingen (2009-2010)
128 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Egoli 12
1103 AC Amsterdam
telefoon (020) 690 81 86
email directie@bijlmerhorst.nl
website www.bijlmerhorst.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving Bijlmerhorst is een openbare school waar alle kinderen zich breed kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers van onze open, democratische samenleving. De school werkt volgens het GIP-model: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT computers en Ipads in de klas
leerlingzorg Er kan een 'hulpplan' opgesteld worden waarin handelingen zijn opgenomen die het kind verder helpen (zoals remedial teaching, logopedie, kinderfysiotherapie).
vreemde talen Engels
lesmethoden Piramide, Veilig Leren Lezen, Estafette, Pennestreken, Wereld in Getallen
schakelklas nieuwkomersgroepen (een klas in de middenbouw en een in de bovenbouw)
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent en in groep 5 schoolzwemmen
brede en/of culturele ontwikkeling techniek en handvaardigheid, leerorkest groep 5
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden symfonieorkest

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) De Blokkenhut
nso aanbieder De Blokkenhut

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 60,- (exclusief schoolreis)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 01-07-2019