Bijlmerhorst

openbaar | regulier

186 leerlingen (2015-2016)
182 leerlingen (2014-2015)
171 leerlingen (2013-2014)
146 leerlingen (2012-2013)
142 leerlingen (2011-2012)
108 leerlingen (2009-2010)
128 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Egoli 12
1103 AC Amsterdam
telefoon (020) 690 81 86
email directie@bijlmerhorst.nl
website www.bijlmerhorst.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving Bijlmerhorst is een school waar alle kinderen zich breed kunnen ontwikkelen tot volwaardige burgers van onze open, democratische samenleving. Daarvoor biedt de school een brede talentontwikkeling, met een scherp oog voor de basisvaardigheden taal en rekenen. De school werkt volgens het GIP-model: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen (3 combinatieklassen)
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
schoolondersteuningsprofiel Er kan een 'hulpplan' opgesteld worden waarin handelingen zijn opgenomen die het kind verder helpen (zoals remedial teaching, logopedie, kinderfysiotherapie).
lesmethoden Piramide, Veilig Leren Lezen, Estafette, Pennestreken, Wereld in Getallen
schakelklas nieuwkomersgroepen (2 klassen voor middenbouw en bovenbouw)
taalontwikkeling nieuwkomersgroepen, tutor in de onderbouw
brede en/of culturele ontwikkeling techniek en handvaardigheid, leerorkest groep 5
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame School
overige bijzonderheden schoolbibliotheek, deelname project Omdat Ieder Kind Telt, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) De Blokkenhut
nso aanbieder De Blokkenhut

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2015-2016 € 60,- (exclusief bijdrage meerdaagse schoolreis groep 7 en 8)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018