Wereldwijs

openbaar | ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO)

327 leerlingen (2016-2017)
334 leerlingen (2015-2016)
308 leerlingen (2014-2015)
305 leerlingen (2013-2014)
301 leerlingen (2012-2013)
332 leerlingen (2011-2012)
355 leerlingen (2009-2010)
329 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Geerdinkhof 694-696
1103 RP Amsterdam
telefoon (020) 698 10 78
email wereldwijs@obs-wereldwijs.nl
website www.obs-wereldwijs.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De school wilt zorgen voor onderwijs waar iedereen op zijn of haar manier wijs gaat worden, zijn talenten leert kennen en zich kan ontwikkelen. Dat doen ze door naast het rekenen en taalaanbod te zorgen voor aandacht voor onder andere kunst en cultuur, de school werkt met moderne methodes en diverse culturele partners.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-12:45
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
schoolondersteuningsprofiel Leerkracht kan extra ondersteuning bieden met advies van de IB-er en bij meer hulp kan er een 'arrangement' opgesteld worden.
vreemde talen Engels groep 7 en 8, Take It Easy
lesmethoden Taalverhaal, Wereld in Getallen, Estafette, Veilig Leren Lezen, Nieuwsbegrip XL, Pennenstreken, Mijn Eigen Handschrift, Wijzer door de Tijd/Wereld/Natuur, Ik en Ko
schakelklas in groep 5
brede en/of culturele ontwikkeling cultuureducatie, muzikale vorming, dans en drama
religie en rituelen lessen godsdienstige en humanistische vorming
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame school, sociale vaardigheidstraining
overige bijzonderheden Schooltuinen, leerorkest

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Catalpa
kosten tso € 31,84 per maand (per maand voor 4 dagen p/w, 3,57 per keer)
nso aanbieder Partou, Joesboef

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 35,- (exclusief schoolreisje 30 euro, schoolkamp groep 8 100 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 28-02-2018