Cornelis Jetses

openbaar | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

96 leerlingen (2016-2017)
89 leerlingen (2015-2016)
75 leerlingen (2014-2015)
66 leerlingen (2013-2014)
62 leerlingen (2012-2013)
57 leerlingen (2011-2012)
61 leerlingen (2009-2010)
62 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Jaargetijden 6
1109 AR Driemond, Amsterdam
telefoon 029441 43 70
email info@cjetses.nl
website www.cjetses.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De Cornelis Jetsesschool is een openbare basisschool in het dorp Driemond. De school identificeert zich als een ontmoetingsschool en profileert zich op het gebied van natuur, techniek en wetenschap. Het onderwijs is ingericht aan de hand van thema's.
groepsindeling combinatiegroepen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
schoolondersteuningsprofiel samen met IB-er, ouder(s) en deskundigen een arrangement op maat maken
vreemde talen Engels, Take it Easy
lesmethoden Staal, Veilig Leren Lezen, Estafette, Schrijven leer je zo!, Alles telt, De blauwe planeet, Speurtocht, Nieuwe uit de natuur
meer- en hoogbegaafdheid DWS (Day a Week School)
taalontwikkeling Ko Totaal
brede en/of culturele ontwikkeling muziekluisterlessen, cultuurplan
burgerschap en sociale veiligheid Leefstijl
overige bijzonderheden Techniektorens, schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Kind en Co, Hobbithoeveover

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 23,- (exclusief schoolreisje)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018