10e Montessorischool De Meidoorn

openbaar | montessori

322 leerlingen (2016-2017)
391 leerlingen (2015-2016)
383 leerlingen (2014-2015)
383 leerlingen (2013-2014)
382 leerlingen (2012-2013)
371 leerlingen (2011-2012)

Contact

adres Chass├ęstraat 59
1057 JA Amsterdam
telefoon (020) 616 01 06
email directie@10emeidoorn.nl
website www.10emeidoorn.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De 10e Montessorischool is toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging of geloof. De school werkt met Montessori onderwijs: kinderen ontwikkelen zich tot zelfstandige mensen met een grote sociale verantwoordelijkheid en in de wetenschap dat zij wereldburger zijn.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, tussenbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte in 2013-2014 16 groepen; gemiddeld 24 leerlingen per groep
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:30
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
schoolondersteuningsprofiel dyslexieprotocol, HB-begeleiding
vreemde talen Engels vanaf groep 6, Take it Easy
huiswerk In de tussenbouw en bovenbouw
lesmethoden Pennenstreken, Parnassys, Zien!, Ko-flexibel, Veilig Leren Lezen, Jippie, Speurneus, Lezen in Beeld, Reken Zeker, Taal op maat, Spelling op maat, Topondernemers, Nieuwsbegrip, Topcanon
meer- en hoogbegaafdheid Denklab: een klas voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming, vakleerkracht muziekonderwijs
burgerschap en sociale veiligheid burgerschap integraal onderdeel van onderwijsaanpak, anti-pest aanpak
overige bijzonderheden schooltuinen, studievaardigheden (Blits), leerlingenraad, mogelijkheid tot activiteiten in de pauzes

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Tussenschoolse activiteiten volgens het programma: 'lunchtijd is onderwijstijd'.
nso aanbieder Akros, De Bengel, Partou, Impuls, Levantjes, Kidtopia

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 55,- (exclusief groep 8 schoolreis)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 14-05-2019