Nellestein

openbaar | dalton

376 leerlingen (2016-2017)
348 leerlingen (2015-2016)
344 leerlingen (2014-2015)
347 leerlingen (2013-2014)
363 leerlingen (2012-2013)
345 leerlingen (2011-2012)
329 leerlingen (2009-2010)
333 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Leksmondplein 31
1108 EL Amsterdam
telefoon (020) 696 45 63
email info@nellestein.nl
website www.nellestein.nl
bestuur Stichting Sirius

Onderwijs

beschrijving De Nellestein is een openbare basisschool, dit betekent dat alle kinderen welkom zijn. Nellestein legt de nadruk op diversiteit en op respect voor de verschillende geloven en levensovertuigingen die er zijn. Het onderwijs is gebaseerd op het Daltononderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 11:45-12:45
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
schoolondersteuningsprofiel Op de Nellesteyn werken ze met drie verschillende niveaus van zorg. Zorg Niveau 1: algemene zorg op groepsniveau. Zorg Niveau 2: extra zorg. Zorgniveau 3: Speciale zorg. Er zijn twee IB-ers die kinderen bijstaan met begeleiding bij specifieke leerbehoeften.
vreemde talen Engels vanaf groep 5, The Team
lesmethoden Kototaal, Taal in Beeld, Spelling in Beeld, Picto-lezen, Veilig Leren Lezen, Estafette, Ik en Ko, Brandaan, Meander
schakelklas in groep 3
meer- en hoogbegaafdheid blustaak, DWS (Day a Week School)
burgerschap en sociale veiligheid Taakspel
overige bijzonderheden nieuwkomersgroep 7-8,

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Smallsteps
kosten tso € 1,90 per dag (afname abonnement vereist, maandelijks geincasseerd)
nso aanbieder Amigos,

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 15,- (exclusief schoolreisje 35 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018