Pieter Jelles Troelstraschool

openbaar | kunstmagneet, met zowel een jaargroep- als een montessori-afdeling

679 leerlingen (2016-2017)
663 leerlingen (2015-2016)
703 leerlingen (2014-2015)
688 leerlingen (2013-2014)
694 leerlingen (2012-2013)
647 leerlingen (2011-2012)
676 leerlingen (2010-2011)
666 leerlingen (2009-2010)
646 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Dr. H. Colijnstraat 78
1067 CH Amsterdam
telefoon (020) 613 52 96
email info@troelstraschool.nl
website www.troelstraschool.nl
bestuur Stichting Openbaar Basisonderwijs Westelijke Tuinsteden (STWT)

Onderwijs

beschrijving De Pieter Jelles Troelstraschool is een openbare school. Het onderwijs is ingericht volgens het kunstmagneet concept, de school besteedt veel aandacht aan kunstzinnige vakken. De school heeft een combinatie van Montessori- en jaargroeponderwijs.
groepsindeling Jaarklasdafdeling: groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen, Montessoriafdeling:onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte Jaargroepafdeling: 25 Montessoriafdeling: 27
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
schoolondersteuningsprofiel Er zijn drie zorgklassen waar kinderen vier dagen in de week extra instructie krijgen op het gebied van basisvaardigheden. Deze begeleiding wordt intensief in kleine groepen gegeven.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8, Hello World
lesmethoden Taalleesland, Kansrijke Taal, Taaldoen, Spelling op maat, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Schrijven leer je zo, Alles telt, Rekenzeker, Argus Clue
schakelklas in groep 4
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School, Plusklas
brede en/of culturele ontwikkeling DaVinci
burgerschap en sociale veiligheid Leefstijl, Sprint
overige bijzonderheden Jump-in, aandachttraining, schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 33,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018