Brede School de Zeeheld

openbaar | regulier

283 leerlingen (2016-2017)
262 leerlingen (2015-2016)
230 leerlingen (2014-2015)
195 leerlingen (2013-2014)
174 leerlingen (2012-2013)
150 leerlingen (2011-2012)
137 leerlingen (2010-2011)
108 leerlingen (2009-2010)
108 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Roggeveenstraat 14
1013 PV Amsterdam
telefoon (020) 344 50 60
email info@dezeeheld.nl
website www.bredeschoolzeeheldenbuurt.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De Zeeheld is een school in ontwikkeling naar een Alles in 1 school. In het onderwijs is de school gericht op het via ondernemen en samenwerken kinderen hun interesses en talenten te laten ontdekken.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 4 combiklas, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 13:50
ICT programmeren methode Bomberbot, mediawijsheid methode Kidsweek in de Klas, Ipads in de kleutergroepen, groepen 3 en groep 6 werken op Chromebooks
leerlingzorg
vreemde talen Engels alle groepen, Take it easy
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Peuterplein, Kleuterplein, Pennenstreken, Estafette, Veilig leren lezen, Nieuwsbegrip XL, Staal, Wereld in Getallen, Rekentuin, Naut, Meander, Brandaan, Geobas, Blits, Techniektorens, Zing Zo, Laat maar zien
meer- en hoogbegaafdheid methode Pittige Plustorens, Denklab
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking Concertgebouw, leerlijn beeldende vorming, natuurexcursie, kleutermusical
religie en rituelen schoolbreed kunstproject over religies
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining
overige bijzonderheden Jump-in voedingsbeleid, schoolmelk mogelijk, schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Akros

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 56,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018