De Roos

openbaar | regulier

184 leerlingen (2016-2017)
185 leerlingen (2015-2016)
187 leerlingen (2014-2015)
195 leerlingen (2013-2014)
182 leerlingen (2012-2013)
165 leerlingen (2011-2012)
182 leerlingen (2010-2011)
187 leerlingen (2009-2010)
190 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Reinier Claeszenplein 12
1056 WB Amsterdam
telefoon (020) 612 22 66
email info@www.obs-deroos.nl
website www.obs-deroos.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving De Roos is een openbare school, voor ieder kind, ongeacht zijn of haar afkomst of geloof. Op de Roos staat de gehele ontwikkeling en ontplooiing van het kind centraal, gericht op aandacht, begeleiding en groei.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT Chromebooks aanwezig
schoolondersteuningsprofiel
vreemde talen Engels groep 5 t/m 8, Just do it
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Piramide, Lijn 3, Staal, Taal Actief, Nieuwsbegrip XL, Estafette, Alles Telt, Pennenstreken, IPC,
schakelklas groep 4
taalontwikkeling Prisma Project
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkrachten beeldende vorming en muziek, theaterbezoek, cultuurcoördinator
burgerschap en sociale veiligheid methode Zien!, lessen gericht op democratie, participatie, identiteit
overige bijzonderheden leerlingenraad, schooltuinen, klassenouders, stadswandeling

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) AKROS
nso aanbieder BSO de Bengel

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,- (groep 7 en 8 ‚ā¨125)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 28-02-2018