De Spaarndammerhout

openbaar | dalton

132 leerlingen (2016-2017)
111 leerlingen (2015-2016)
94 leerlingen (2014-2015)
78 leerlingen (2013-2014)
68 leerlingen (2012-2013)
66 leerlingen (2011-2012)
66 leerlingen (2010-2011)
75 leerlingen (2009-2010)
89 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Revaleiland 1B
1014 ZG Amsterdam
telefoon (020) 682 91 14
email info@despaarndammerhout.nl
website www.despaarndammerhout.nl
bestuur Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Amsterdam-West Binnen de Ring (AWBR)

Onderwijs

beschrijving Bij de Spaarndammerhoutschool is iedereen welkom en gaan leerlingen met plezier naar school. De school werkt met Daltononderwijs: er wordt een werkwijze toegepast die bestaat uit handelingsgericht werken, gedifferentieerd lesgeven, zelfstandig werken, taakgerichtheid en samenwerken.
groepsindeling combinatiegroepen 1 en 2, 7 en 8; groep 3 t/m 6 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-12:45
eindtijd lange dag 14:15
ICT Alle groepen beschikken over digitale schoolborden
schoolondersteuningsprofiel Ouder- en kindadviseur
vreemde talen Engels alle groepen, Groove Me
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Piramide, Met Woorden in de Weer, Taal Actief, Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip, Pennenstreken, Wereld in Getallen, Brandaan, De blauwe planeet
brede en/of culturele ontwikkeling kunstprojecten, bezoeken musea en voorstellingen, samenwerking muziekschool Aslan
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School, mediawijsheid, anti-pest coördinatie
overige bijzonderheden methode Taakspel

Opvang

nso aanbieder BSO Houthaven (Combiwel), BSO Natuurfontein

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 35,- (exclusief schoolreis groep 1 t/m 6 27,50 euro en groep 7/8 125 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel onvoldoende (per 21/12/2017)
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 28-09-2018