De Morgenster

evangelisch | regulier

223 leerlingen (2016-2017)
255 leerlingen (2015-2016)
257 leerlingen (2014-2015)
273 leerlingen (2013-2014)
261 leerlingen (2012-2013)
264 leerlingen (2011-2012)
278 leerlingen (2009-2010)
277 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Holendrechtplein 42
1106 LP Amsterdam
telefoon (020) 696 12 38
website www.ebsdemorgenster.nl
bestuur Stichting Evangelische Basisscholen

Onderwijs

beschrijving Evangelische basisschool de Morgenster heeft als doel leerlingen voor te bereiden op deelname aan de samenleving. Het onderwijs is verweven met de wijsheid die komt vanuit het geloof. Dit houdt in dat iedere leerkracht overtuigd is van de kracht van het evangelie.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3t/m 8 jaarklassen (1 combinatieklas)
groepsgrootte 21
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze verspreid tussen 11.15 en 12.15
eindtijd lange dag 14:15
schoolondersteuningsprofiel leerling in kaart brengen waarbij wordt gekeken naar stimulerende en belemmerende factoren
vreemde talen Engels, groep 7 en 8, Hello World!
huiswerk vanaf groep 2
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Estafette, Nieuwsbegrip XL, Spelling in beeld, Taal in beeld, Schrijven leer je zo, Met woorden in de weer, Wizwijs, Samen op aarde
schakelklas in groep 3
meer- en hoogbegaafdheid plusklas
brede en/of culturele ontwikkeling Dramaland
religie en rituelen Startpunt, Kids dichtbij God, Ik ben uniek
burgerschap en sociale veiligheid Kinderen en hun sociale talenten, taakspel
overige bijzonderheden Blits, Techniektorens, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 125,00 per jaar (per kind, wordt in twee termijnen geincasseerd)
nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 40,- (exclusief schoolreisje 30 euro, schoolkamp groep 8 80 euro en Bijbel groep 5 28,50 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018