De Mijlpaal

rooms-katholiek | ontwikkelingsgerichtonderwijs (OGO)

519 leerlingen (2016-2017)
547 leerlingen (2015-2016)
571 leerlingen (2014-2015)
576 leerlingen (2013-2014)
596 leerlingen (2012-2013)
611 leerlingen (2011-2012)
598 leerlingen (2010-2011)
635 leerlingen (2009-2010)
633 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Anderlechtlaan 1
1066 HK Amsterdam
telefoon (020) 669 24 88
email mijlpaal.info@askoscholen.nl
website www.mijlpaal.eu
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Dependance
Westmallepad 11
1066 PP Amsterdam
(020)-6692488

Onderwijs

beschrijving De Mijlpaal is een ontwikkelingsgerichte katholieke basisschool. Het onderwijs is gericht op het uitdagen van leerlingen om zelf actief en betrokken te zijn. De school werkt met themaonderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 combinatieklassen, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte onbekend
roostertype regulier
begintijd 08:30 (hoofdlocatie), 8:40 (dependance)
middagpauze 12:00-13:00 (hoofdlocatie), 12:10-13:10 (dependance)
eindtijd lange dag 15:15 (hoofdlocatie), 15:25 (dependance)
eindtijd korte dag 12:30 (hoofdlocatie), 12:40 (dependance) (woensdag, vrijdag)
schoolondersteuningsprofiel Geen concrete informatie over extra ondersteuning in de schoolgids.
vreemde talen Engels groep 7 t/m 8, take It easy
huiswerk huiswerkbeleid
lesmethoden Taalactief, Zin in taal, Taaltijd, Taaltoren, Spelling in beeld, Novoscript, Pluspunt, Geobas, Hier en daar, De grote reis, Bij de tijd, Wijzer door de tijd, De grote reis, Natuniek, Naut, Techniektorens
meer- en hoogbegaafdheid plusgroep, Day a Week School
taalontwikkeling leesbevorderingsproject in groep 5
overige bijzonderheden schooltuinen, muziekatelier

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Impuls
kosten tso (strippenkaarten verkrijgbaar, kosten onbekend)
nso aanbieder Impuls

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 53,- (vanaf het derde kind 32,50 euro, exclusief groep 7 schoolkamp 55 euro en groep 8 schoolkamp 110 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018