Kindercampus Zuidas

openbaar | regulier/thematisch onderwijs

122 leerlingen (2016-2017)
89 leerlingen (2015-2016)
51 leerlingen (2014-2015)

Contact

adres Antonio Vivaldistraat 15
1083 Amsterdam
telefoon (020) 723 07 88
email directie@kindercampuszuidas.nl
website kindercampuszuidas.nl
bestuur Stichting Openbaar Onderwijs aan de Amstel (OOadA)

Onderwijs

beschrijving Het is de missie van de school om elke leerling een goede kapitein te maken. Ze goede kwaliteit onderwijs te bieden waarbij ze zicht krijgen op hun eigen ontwikkeling en hun eigen koers kunnen varen. De school doet dit in een inspirerende leeromgeving, zodat ze groeien tot zelfstandige wereldburgers die bouwen aan de wereld van morgen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 15
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-12:30
eindtijd lange dag 14:00
eindtijd korte dag nvt
leerlingzorg intern begeleider
vreemde talen Engels: vanaf groep 1, AIM
lesmethoden Alles Telt, Techniek Torens
brede en/of culturele ontwikkeling vakdocent muziek

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht, pedagogisch medewerker
kosten tso € 2,00 per dag
nso aanbieder in eigen beheer: pedagogisch medewerkers

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 50,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 28-02-2018