Marcanti College

School voor lwoo, vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t, havo, vwo (atheneum)
(vwo alleen onderbouw)

Contact

contactpersoon mw. R. Taleb en mw. F. Rutte (contactpersoon brugklas), dhr. S. Tan (directeur)
adres Jan van Galenstraat 31
1051 KM Amsterdam
telefoon (020) 606 90 00
email info@marcanti.espritscholen.nl
website www.marcanti.espritscholen.nl
bestuur Esprit Scholen

Aanmelding

opendagen geen open dagen meer
voorrangsregels voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen en voor leerlingen kopklas Marcanti

Onderwijs

onderwijsconcept regulier, met vakoverstijgend projectonderwijs, eigenaarschap en maatschappelijk betrokken
denominatie algemeen bijzonder
profielen dienstverlening & producten
bijzonderheden zesjarige HTL-route (doorstroom naar havo na diploma vmbo-t), vitale school met extra bewegingsonderwijs, (wereld)muziek in lessen en activiteiten, bovenbouw: plusopleidingen met twee uur extra les voor gemotiveerde leerlingen: sport plus, business plus (ondernemerschap), kunstplus (museumbezoek en beroepsoriƫntatie kunstvakken)
rooster 08:30, 50 min

Leerlingen

leerlingenaantal 662 (2015-2016)
herkomst duo (gemeente niveau) 99% uit Amsterdam
0% uit Zaanstad
0% uit De Ronde Venen
0% uit Amstelveen
0% uit Velsen

Brugperiode

duur en indeling brugperiode twee jaar; 1x20 vmbo-b en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 3x24 vmbo-k (met en zonder lwoo), 3x26 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo, 2x26 havo en havo/vwo, 1x15 vwo
bijzonderheden brugperiode voor bovenbouw vwo samenwerking met andere Esprit scholen
huiswerkbegeleiding begeleiding door speciaal geschoolde studenten
studiebegeleiding eerste klas extra uur rekenen, kansuur (wegwerken achterstanden), talentuur (verdiepingsles)

Zorg

zorgaanbod taalwerkgroep, counselor, remedial teacher, zorgfunctionaris per team, verzuimbegeleiding GGD
training faalangstreductie, sociale vaardigheden, omgaan met boosheid

Voorzieningen

schoolgebouw overzichtelijk open schoolgebouw uit 2002 met leerplein en werkplekken, gymzaal, meetingpoint (coƶrdinatiepunt stages en buurtprojecten)
bereikbaarheid tram 3, 10, 12, 14, streekbussen 18, 80, 82
veiligheid kluisjescontrole, camera's, surveillance, pestprotocol, gelegenheid halen zwemdiploma (A)
kantine gezonde kantine

Extra

ouderbijdrage 2017-2018 € 509 (inclusief Chromebook 349 euro, 44 euro introductiekamp eerste klas)
buitenschools Topscore, culturele activiteiten, Sloterplasloop, voetbal- en basketbaltoernooi, schoolfeest
excursies introductiekamp, buitenlandreizen bovenbouw

Kwaliteit

inspectieoordeel vmbo-b, vmbo-k, vmbo-t voldoende, havo onvoldoende (per 19/12/2017)
schoolklimaat in 2017-2018 6,3 (pesten 5,8)
leerlingoordeel in 2017-2018 5,9 (mening telt 5,7)
ouderoordeel in 2017-2018 6,5 (aanrader 4,2)
hoogste cijfer vmbo-b 2014-2016 verzorging 7.4 (19 deelnemers)
laagste cijfer vmbo-b 2014-2016 aardrijkskunde 5.7 (11 deelnemers)
hoogste cijfer vmbo-k 2014-2016 intersectoraal dienstverlening & commercie 7.2 (136 deelnemers)
laagste cijfer vmbo-k 2014-2016 aardrijkskunde 5.3 (8 deelnemers)
hoogste cijfer vmbo-t 2014-2016 geschiedenis en staatsinrichting 6.5 (78 deelnemers)
laagste cijfer vmbo-t 2014-2016 Duitse taal 5.4 (43 deelnemers)
hoogste cijfer havo 2014-2016 Spaanse taal en literatuur 9.6 (3 deelnemers)
laagste cijfer havo 2014-2016 Duitse taal en literatuur 3.8 (3 deelnemers)

Eindexamen

VMBO 2012 87.9% geslaagd van 214 kandidaten
HAVO 2013 78.6% geslaagd van 14 kandidaten
VMBO 2013 86.2% geslaagd van 181 kandidaten
HAVO 2014 61.1% geslaagd van 18 kandidaten
VMBO 2014 92.3% geslaagd van 168 kandidaten
HAVO 2015 68.0% geslaagd van 25 kandidaten
VMBO 2015 98.3% geslaagd van 174 kandidaten
HAVO 2016 68.8% geslaagd van 16 kandidaten
VMBO 2016 94.1% geslaagd van 152 kandidaten
HAVO 2017 48.3% geslaagd van 29 kandidaten
VMBO 2017 95.8% geslaagd van 142 kandidaten

laatst aangepast op 21-03-2019