Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ)

Jan van Eijckstraat 47
1077 LH A msterdam
(020) 676 38 68
www.svoaz.nl

denominatie rooms-Katholiek
bestuurders namens St. Ignatiusgymnasium: mw. A. Swenneker (voorzitter), namens Fons Vitae Lyceum: dhr. D. Asser, namens St. Nicolaaslyceum: mw. J. Rutten
toezichthouders mw. E. Clijnk (voorzitter), dhr. J. Koppen, dhr. J. Miedema, mw. P. Herkströter, mw. P. de Jong
leden gmr personeelsgeleding: dhr. Schreuder (voorzitter, St. Ignatiusgymnasium), dhr. Faber (St. Ignatiusgymnasium), dhr. Steenhof (Fons Vitae Lyceum), dhr. van der Wall (Fons Vitae Lyceum), mw. Keijner (St. Nicolaaslyceum), Mw. Blok (St. Nicolaaslyceum); oudergeleding: mw. Estourgie (St. Ignatiusgymnasium), mw. van Eijk (Fons Vitae Lyceum), mw. Nieuweboer (St. Nicolaaslyceum); leerlinggeleding: dhr. Huijgens (St. Ignatiusgymnasium), mw. van Boxtel (Fons Vitae Lyceum), dhr. van Assem (St. Nicolaaslyceum)
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Eigen: Klachtencommissie van de St. Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid
Jan van Eijckstraat 47
1077 LH Amsterdam
externe vertrouwenspersoon S. van Sprundel (te bereiken via
(020) 305 70 10 of s.van.sprundel@humancapitalcare.nl)
klachtenregelement

klachtenreglement (d.d. 12-06-2014)


jaarverslagen

jaarverslag 2015

jaarverslag 2017