Stichting Wellant

Randhoeve 2
3992 XH H outen
(030) 634 51 00
www.wellant.nl

denominatie Algemeen bijzonder
bestuurders mw. Annemarie Moons (voorzitter), mw. Liesbeth de Wit (secretaris), dhr. Kees van Ast (lid)
toezichthouders dhr. M. Vermeulen (voorzitter), mw. R. Bergkamp (vicevoorzitter), mw. H. Scholtes, mw. J. van Wijngaarden, mw. H. Sluiter MEM
leden gmr niet vermeld op de bestuurswebsite
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie Stichting Onderwijsgeschillen, Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
externe vertrouwenspersoon niet vermeld op de bestuurswebsite
klachtenregelement

klachtenreglement (d.d. juni 2015)


jaarverslagen

jaarverslag 2013

jaarverslag 2009

jaarverslag 2010

jaarverslag 2011

jaarverslag 2012

jaarverslag 2014