Stichting Open Schoolgemeenschap Bijlmer

Gulden Kruis 5
1103 BE A msterdam
(020) 690 90 50
www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl

denominatie openbaar
bestuurders mw. Saskia Grotenhuis (directeur bestuurder), dhr. Paul Baartman (adjunct directeur)

toezichthouders mw. Simone Walvisch (voorzitter), dhr. Henk Elfers, dhr. Walter Groenen, mw. Artie Ramsodit, dhr. Reinier Heutink, dhr. Bas Hoondert, mw. Guuske Ledoux
leden gmr personeelsgeleding: dhr. Edwin van den Bosch, dhr. Özcan Boztepe, mw. Jettie Descornez, dhr. Rémon Hofstee, dhr. Mihai Popa, mw. Marjon Post (OOP) oudergeleding: dhr. Huig de Groot (voorzitter), mw. Elsa dos Santos, dhr. Victor Laarhoven; leerlinggeleding: mw. Swera Malik, mw. Robin Schreurs
financieel toezicht basistoezicht

Klachten

klachtencommissie niet vermeld op de bestuurswebsite
externe vertrouwenspersoon niet vermeld op de bestuurswebsite
klachtenregelement

jaarverslagen

jaarverslag 2016

jaarverslag 2017