[naam school] Het 4e Gymnasium [stadsdeel] West [soort onderwijs] vwo (gymnasium) [adres] Archangelweg 4, 1013 ZZ Amsterdam, (020) 584 90 10 [contact] mw. Antoinette Dobbelmann (conrector onderbouw), mw. Hetty Mulder (rector) [website] www.het4egymnasium.nl [schoolbestuur] Esprit Scholen (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, projectmatig werken [bijzonderheden] onderbouw: beeldende vorming, muziek, sterrenkunde, Fast Lane English (t/m 5e klas); examenvakken: film, filosofie, drama, wiskunde C, wiskunde D; certificaten: Cambridge English [rooster] 08:30, 45 min (afgewisseld met blokuren van 90 minuten) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 756 (+), 86% uit Amsterdam, 5% uit Waterland [schoolgebouw] nieuwbouw (2016, architectenbureau Paul de Ruiter), centrale hal geschikt voor bijeenkomsten, dubbele sporthal op bovenste verdieping, fitnessruimte, theaterstudio, muziekstudio’s, mediatheek, filmzaal, filmlokaal met montagecomputers [bereikbaarheid] bus 22 en 48, veerpont vanuit NDSM naar Westerdoksdijk [veiligheid] veiligheidscoördinator [kantine] Gouden standaard (Voedingscentrum), van iedere consumptie ook gezondere variant aangeboden: bijvoorbeeld naast witte ook bruine broodjes [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugperiode; 5x28 vwo (gymnasium) [bijzonderheden] stamlokaal tijdens eerste semester eerste klas, zittenblijven niet mogelijk in eerste klas [huiswerk] huiswerkgroep met huiskamer, huiskamerbegeleider en steunles door bovenbouwleerling [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD; screening: spelling en leesvaardigheid; training: faalangstreductie, studievaardigheid; dyslexie: taalcoördinator, extra tijd bij toetsen, remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] sporttoernooien, schaatsexcursie, bèta-activiteiten: wiskunde wedstrijden, biologie olympiade, techniekclub; cultuuractiviteiten: muzieksalon, open podium, schooltoneel, avond van de film, kunstclub, debatclub, dokaclub, bioscoop, filmclub, schaakclub [excursies] klas 1 introductieweek, klas 2 zomerkamp, klas 3 herftstkamp Ardennen, klas 4 Ieper (WO-I) en moderne vreemde talenreis naar Berlijn, Londen of Parijs, klas 5 Rome [inzet leerlingen] ouderejaarsmentoren, steunles en huiswerkbegeleding door ouderejaars (of studenten, tegen kleine vergoeding) [ouderbijdrage] 500 euro (inclusief spaarbedrag buitenlandse reizen, werkweken en excursies, Fast Lane English extra kosten) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 7,0 (mening telt 7,0) [ouderoordeel 2017-2018] 8,1 (aanrader 8,6) [open dagen] ========================== [naam school] Amsterdams Beroepscollege Noorderlicht [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-g [adres] Rode Kruisstraat 14, 1025 KN Amsterdam, (020) 636 95 91 [contact] dhr. F. Lammerse (teammanager 1e klas), dhr. T. Remmers (directeur) [website] www.abcnoorderlicht.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kennisoverdracht en zelfstandigheid [sectoren] zorg en welzijn (verzorging) [bijzonderheden] onderbouw: beeldende vorming, nieuwsbegrip, informatica, talentuur, verzorging, drama, carrousel met vijf beroepsroutes; bovenbouw: sector zorg & welzijn met drie beroepsroutes (fancy fashion, excellent events en human health), sector economie & ondernemen met twee beroepsroutes (cash & catering of building business); gecertificeerde sportactieve school [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 417 (+), 96% uit Amsterdam, 3% uit Landsmeer [schoolgebouw] nieuwbouw (2017, architecten Michael Bol, Ivo van den Thillart, MVBDA), overdekte 'plaza' als ontmoetingsplein met daaromheen praktijklokalen, boven theorielokalen [bereikbaarheid] loopafstand vanaf metrostation Noord, metro 52 [veiligheid] vier conciërges, pestprotocol, geen foto’s of filmpjes [kantine] gouden Schoolkantine Schaal van het Voedingscentrum, fruitsalade, gezonde broodjes, koud watertap [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 1x18 vmbo-b (met lwoo), 1x18 vmbo-b (met en zonder lwoo), 3x18 vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 3x20 vmbo-k (met en zonder lwoo) [huiswerk] wekelijks uur huiswerkklas en studievaardigheden in lesrooster eerste leerjaar [studiebegeleiding] ondersteuning Nederlands en rekenen [leerlingzorg] remedial teacher, orthopedagoog, pime-docent (partners in minderheden educatie); screening: taalzwakke leerlingen; training: faalangstreductie, agressieregulatie; dyslexie: dyslexie-, taalontwikkelingsstoornis- (tos) of dyscalculiekaart [EXTRA] [buitenschools] Topscore [excursies] schoolkamp in eerste en derde leerjaar [inzet leerlingen] leerlingenraad [ouderbijdrage] 1 euro (de schoolgids vermeldt dat voor activiteiten waar de school geen vergoeding voor ontvang van de overheid een bijdrage wordt gevraagd, zonder zoals wettelijk verplicht te melden dat dit vrijwillig is en zonder een indicatie te geven van de bedragen) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,8 (mening telt 6,0) [ouderoordeel 2017-2018] 8,5 (aanrader 8,7) [open dagen] ========================== [naam school] Amsterdam International Community School (AICS VO) [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] // primary school curriculum (IPC) // IB middle years programme // IB diploma programme [adres] Prinses Irenestraat 59, 1077 WV Amsterdam, (020) 577 12 40 [contact] mw. Annette Sloan (rector) [website] www.aics.espritscholen.nl [schoolbestuur] Esprit Scholen (algemeen bijzonder) [toelating] toegankelijk voor kinderen van expats, ook plaatsen in het IB-Diploma programma beschikbaar voor Nederlandse leerlingen tussen zestien en achttien jaar met havo-diploma of bevorderd naar vwo-5, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] internationaal, internationaal georiënteerd voortgezet onderwijs (IGVO) [bijzonderheden] IB MYP: language A (English and Dutch); language B (English, Dutch, French, German and Spanish); mathematics; the arts (visual arts, music and drama); sciences (integrated science, physics, chemistry and biology); physical and health education; humanities (geography and history); design (product and digital) [rooster] 08:30, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 443 (+) [schoolgebouw] voormalig kantoorgebouw [bereikbaarheid] tram 5, bus 15, 165, 166, 171, 176, 199, 310, vlakbij metro- en treinstation Zuid [veiligheid] camera's, kluisjes, receptie, conciërges [kantine] kleine kantine, school stimuleert ouders gezond lunchpakket mee te geven [BRUGPERIODE] [huiswerk] mediatheek open na schooltijd voor huiswerk, altijd studiebegeleiding aanwezig [studiebegeleiding] in programma's en zorg geïntegreerde multiple intelligence [leerlingzorg] school counsellor, career counsellor, special needs specialist, student support, confidential care person; screening: taalachterstand [EXTRA] [buitenschools] THIMUN (The Hague Model United Nations), science club, yearbook [excursies] zeilweek, survival week, city break [inzet leerlingen] peer mediation, student council [ouderbijdrage] 6.635 euro (Secondary MYP1-MYP5, inclusief borg 500 euro, excursies en overige kosten, exclusief registratiekosten 200 euro, examenjaar IB DP2 8.485 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] geen gegevens [leerlingoordeel 2016-2017] 6,2 (mening telt 5,0) [ouderoordeel 2016-2017] 8,0 (aanrader 8,1) [open dagen] ========================== [naam school] Amstelveen College [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) [adres] Sportlaan 27, 1185 TB Amstelveen, (020) 303 99 99 [contact] mw. Anke de Peuter-van der Veen (rector-bestuurder) [website] www.amstelveencollege.nl [schoolbestuur] Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Amstelveen (openbaar) [toelating] vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kennis- en vaardighedengericht [sectoren] economie (handel en administratie), techniek (grafische techniek) [bijzonderheden] plusprofielen: sport, expressie, bètatalent, ondernemerschap; onderbouw: informatica, handvaardigheid, drama, muziek, digikunde, sport en oriëntatie, modulair ondersteuningsprogramma kernvakken; examenvakken: Spaans, bewegen, sport & maatschappij (BSM), wiskunde D, tekenen; certificaten: Cambridge English, DELE (Spaans) [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1555 (+), 55% uit Amstelveen, 17% uit Aalsmeer, 6% uit Amsterdam [schoolgebouw] nieuw schoolgebouw geopend in september 2013 met ruime aula, sporthal, science laboratoria en drama- en muzieklokalen met aparte oefenruimtes [veiligheid] kluisjes, pestprotocol en aandacht voor cyberpesten [kantine] mix gezond en minder gezond [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; mavo, mavo/havo, havo/vwo, atheneum, ACe-gymnasium [bijzonderheden] 30% leerlingen uit mavo/havo-brugklas stroomt door naar havo [huiswerk] een uur per dag [leerlingzorg] leerlingbegeleider; screening: taalvaardigheid en rekenvaardigheid; training: faalangst, examen, sociale vaardigheden; dyslexie: begeleiding leesstrategie, spelling en grammatica [EXTRA] [buitenschools] jaarlijks toneelstuk, om het jaar musical [excursies] reizen naar Europese steden, Romereis gymnasium [inzet leerlingen] ouderejaarsmentoren [ouderbijdrage] 175 euro (mavo 105 euro, havo en vwo 175 euro, afhankelijk van keuzepakket) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-k, vmbo-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,1 (mening telt 5,5) [ouderoordeel 2017-2018] 7,6 (aanrader 7,4) [open dagen] ========================== [naam school] Het Amsterdams Lyceum [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) [adres] Valeriusplein 15, 1075 BJ Amsterdam, (020) 574 77 44 [contact] dhr. R. Winkel (afdelingsleider 1e klassen), dhr. H. Tennekes (rector) [website] www.amsterdamslyceum.nl [schoolbestuur] Het Amsterdams Lyceum (algemeen bijzonder) [toelating] voorrang voor kinderen van personeel dat op 1 augustus 2010 in dienst was bij het schoolbestuur, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier [bijzonderheden] onderbouw: basis natuurwetenschappen, muziek, informatiekunde, projecten (filosofie, geschiedenis stad Amsterdam, kunst, muziekgeschiedenis), versterkte talen (Spaans, Engels, Italiaans, Chinees); bovenbouw: extra Frans; examenvakken: filosofie, handvaardigheid, informatica, management & organisatie, tekenen, Natuur, Leven en Technologie (NLT), Spaans, wiskunde C, wiskunde D; certificaten: DELF (Frans), Diplomas de Español como Lengua Extranjera (DELE), Cambridge Certificate of Proficiency in English, Certificazione di Italiano come Lingua Straniera (CILS) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1086, 83% uit Amsterdam, 5% uit Amstelveen [schoolgebouw] gerenoveerd monumentaal gebouw, glas-in-loodramen, ondergrondse gymzaal, sportvelden op Olympiaplein, nieuwe kantine [bereikbaarheid] tram 2, bus 15, 145, 170, 172 [veiligheid] anti-pestprotocol [kantine] broodjes en eenvoudige snacks [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 6x29 vwo (atheneum en gymnasium) [bijzonderheden] versterkte talenklassen (uitbreiding van de reguliere VWO-opleiding), gymnasium begint in tweede leerjaar [huiswerk] deelname huiswerkklas mogelijk [studiebegeleiding] taal- en rekenondersteuning, inloopspreekuur, studie-uren onder toezicht bij onvoldoendes (klas 4 en 5) [leerlingzorg] screening: taal en rekenen; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid, examenvrees (bovenbouw); dyslexie: ondersteuningswerkgroep dyslexie en dyscalculie, extra tijd bij toetsen, remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] muziekavond, pop & poëzieavond, toneelweek, sport- en artistieke interlyceale, muziekensemble, schoolkrant HALO, roeiclub Drietand, videoclub, fotoclub, etsclub, schaakclub, debatclub, theater- en dansklas (252 euro kosten) [excursies] werkweek in schoolbuitenhuis Wolkenland, theater, versterkte talen naar taalgebied, Romereis, uitwisselingen met (o.a.) New York, St. Petersburg, Sevilla, Praag, IJsland en Venetië [inzet leerlingen] opgeleide vertrouwensleerlingen [ouderbijdrage] 416 euro (inclusief werkweek Wolkenland 216 euro zonder korting, theaterklas 3e t/m 6e klas 260 euro extra, Fast Lane English of Corso Italiano 499 euro extra, Delf 320 euro extra, studiereizen en uitwisselingen hogere leerjaren van 166 euro tot 1074 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vwo voldoende [leerlingoordeel 2016-2017] 6,6 (mening telt 6,9) [ouderoordeel 2016-2017] 8,3 (aanrader 8,5) [open dagen] ========================== [naam school] De Amsterdamsche School [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Speerstraat 6, 1076 XN Amsterdam, (020) 625 46 90 [contact] mw. Hester Stekelenburg (directeur) [website] www.amsterdamscheschool.nl [schoolbestuur] De Amsterdamsche School B.V. (particulier) [toelating] aannamegesprek, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, veel individuele begeleiding [bijzonderheden] examenvakken: staatsexamen (ook mogelijk in reguliere vakken), eindexamen ook mogelijk in minder gangbare vakken zoals tekenen, filosofie, informatica, Spaans, Turks, Russisch, Latijn [rooster] 09:00, 60 min (vijf lessen per dag plus studiewerkuren) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 70 [schoolgebouw] monumentaal pand in hartje Amsterdam, gym in sportzaal Marnixbad [bereikbaarheid] tram 1, 2, 5, 13, 17 en bus 170 [veiligheid] veilig schoolklimaat: kleinschalig (geen pasjes en dergelijke), betrokken en korte lijnen tussen leerling-ouders-school, streng beleid ten aanzien van blowen, spijbelen en wangedrag [kantine] ChillRoom met muziek en bioscoop- en vliegtuigstoelen, keuken ook voor leerlingen [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; vmbo-t/havo, havo/vwo [bijzonderheden] differentiatie per leerling [huiswerk] brugklas 1 huiswerkvrij, brugklas 2 huiswerk grotendeels op school [studiebegeleiding] studiebegeleidingsuren op alle niveaus, inclusief studievaardighedentraining en huiswerkplanningen, eventueel bijlessen en individuele studiebegeleiding [leerlingzorg] gespecialiseerd in leerproblematiek rond dyslexie, faalangst, studievaardigheid en concentratie, geen speciaal onderwijs voor ontwikkelingsstoornissen of gedragsproblemen; training: faalangstreductie; dyslexie: aparte dyslexieklassen, huiswerk op het bord schrijven, groter lettertype, extra tijd, mondeling toetsen, toets voorlezen, Daisy-spelers en Kurzweil [EXTRA] [buitenschools] wisselend programma: karten, beach-volleybal, schaatsen, skiën, klimmen, waterskiën, bodyboarden, lasergamen, film, theater, galadiner op schip, DJ-competitie, kermis, Walibi Halloween Fright Nights [excursies] schoolreizen (o.a.) Parijs, Berlijn, Mallorca, musea, schoolkamp, rechtbank, Tweede Kamer [inzet leerlingen] leerlingen worden betrokken bij activiteiten, inrichting van gebouw [ouderbijdrage] 22.500 euro (brugklas 1) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] De Amsterdamse Mavo [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] vmbo-t [adres] Linnaeushof 48, 1098 KM Amsterdam, 061 629 32 15 [contact] mw. Martine van Hoogen en dhr. Lars Hoogmoed (schoolleiding) [website] www.deamsterdamsemavo.nl [schoolbestuur] Stichting De Amsterdamse mavo & havo (humanistisch) [toelating] voorrang voor kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur, kennismakingsgesprek (met leerling en ouders), vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier [bijzonderheden] onderbouw: maatschappij & participatie (M&P), participatie, levensbeschouwing & omgangskunde (L&O), sport & organisatie (S&O); themaweken: kunst & cultuur, wetenschap & techniek, sport, mens & maatschappij [rooster] 08:30, 45 min (afgewisseld met blokuren van 90 minuten) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 110 [schoolgebouw] kleinschalig klassiek schoolgebouw uit jaren ‘30, in 2015 gerenoveerd [bereikbaarheid] tram 9, bus 65, 15 minuten lopen vanaf Amstelstation [veiligheid] medewerkers continu zichtbaar, informele schoolcultuur, pilot antipest project Universiteit van Utrecht [kantine] gezond [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 3x24 mavo (vmbo-t en vmbo-t/havo) [bijzonderheden] 4x9 weken vak voor verbreding of verdieping of verbetering [huiswerk] zoveel mogelijk op school , vrijdag huiswerkuur met vakdocent [studiebegeleiding] maatwerk waar nodig [leerlingzorg] schoolpsycholoog; training: faalangstreductie, weerbaarheid [EXTRA] [buitenschools] talentenshow, participatieprojecten [excursies] museum, theater, schoolreizen verbonden aan themaweken [inzet leerlingen] iedere leerling eigen taak in school [ouderbijdrage] 160 euro (geen vrijwillige ouderbijdrage, excursie brugklas 160 euro, dagexcursie tweede leerjaar 75 euro, derde leerjaar 360 euro) [KWALITEIT] [leerlingoordeel 2017-2018] 8,3 (mening telt 8,8) [ouderoordeel 2017-2018] 9,3 (aanrader 9,7) [open dagen] ========================== [naam school] De Apollo [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-t // havo // tussenvoorziening (havo alleen onderbouw) [adres] Oudaen 6, 1081 BZ Amsterdam, (020) 644 83 57 [contact] mw. A. Groot (leerjaarcoördinator onderbouw), mw. G. Heringa (directeur) [website] www.deapollo.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching, alleen voor leerlingen met lwoo en/of met extra ondersteuningsbehoefte, toelatingscommissie beoordeelt of school aan ondersteuningsbehoefte kan voldoen door middel van dossieronderzoek, eventueel verder onderzoek of contact met basisschool, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kleinschalig met extra zorg en ondersteuning [bijzonderheden] onderbouw: cultuur, Spaans, informatietechnologie; examenvak: tekenen [rooster] 08:45, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 230, 59% uit Amsterdam, 18% uit Amstelveen [schoolgebouw] gemoderniseerd overzichtelijk gebouw uit de jaren 80, rustige buurt, schoolpleinen rondom, gymzaal met klimwand, fitnesszaal [bereikbaarheid] tram 5, sneltram 51, bus 66, 170 en 171 [veiligheid] rust en structuur, kluisjescontrole, pestprotocol, voorlichting cyberpesten [kantine] tosti bruin brood, broodje gezond [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 3x16 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo, 1x16 havo [bijzonderheden] eersteklassers lunchen in klaslokaal met mentor [huiswerk] huiswerkles mogelijk [studiebegeleiding] studie- en steunles, mentorles [leerlingzorg] remedial teacher, orthopedagoog, klassencoaches, Time-out-ruimte, verzuimbegeleiding GGD; training: sociale vaardigheid, agressieregulatie, Rots en Water; dyslexie: taalpas, Kurzweil software en Alpha Smart tekstverwerker [EXTRA] [buitenschools] Topscore [excursies] museum- en theaterbezoek, werkweek, schoolkamp [ouderbijdrage] 145 euro (inclusief 90 euro meerdaagse schoolreis brugklas, exclusief kosten laptop) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t voldoende, havo geen gegevens [leerlingoordeel 2017-2018] 5,6 (mening telt 4,9) [ouderoordeel 2017-2018] 7,7 (aanrader 8,2) [open dagen] ========================== [naam school] Barlaeus Gymnasium [stadsdeel] Centrum [soort onderwijs] vwo (gymnasium) [adres] Weteringschans 29-31, 1017 RV Amsterdam, (020) 626 33 96 [contact] mw. Margriet Bosman (conrector onderbouw), dhr. Alwin Hietbrink (rector) [website] www.barlaeus.nl [schoolbestuur] Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (samenwerking openbaar, protestants-christelijk, rooms-katholiek, algemeen bijzonder) [toelating] voorrang voor broertjes, zusjes van zittende leerlingen en kinderen personeel op notarieel vastgelegde lijst uit augustus 2010, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier [bijzonderheden] onderbouw: programmeren, Auxilia XTR (extra modules zoals filosofie, chemische wonderen, schaken, basketbal & theather); bovenbouw: Peer Buddy Nieuwkomers project, Pre-University College VU (extra uitdaging); examenvakken: filosofie, muziek, tekenen, Natuur, Leven en Technologie (NLT), wiskunde D [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 822, 89% uit Amsterdam, 3% uit Waterland [schoolgebouw] traditioneel gebouw uit 1885, in 2002 uitgebreid en gemoderniseerd, geluidsstudio, uitgebreide mediatheek met werkplekken [bereikbaarheid] tram 1, 2, 5, 6, 7, 10 en diverse buslijnen [veiligheid] fatsoensregels en schoolregels, iedere leraar maakt eigen orde in de klas [kantine] panini kip of mozzarella, broodje hete kip, salades, yoghurt met fruit [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugperiode; 5x28 vwo (gymnasium) [bijzonderheden] zittenblijven niet mogelijk in eerste klas (afstroom naar andere school) [huiswerk] maximaal vier vakken huiswerk per dag in eerste klas [studiebegeleiding] Auxilia HLP: extra hulples Nederlands, wiskunde en studievaardigheden; plusmentor [leerlingzorg] remedial teacher (voor o.a. faalangst en dyslexie), voor hoogbegaafden variëteit in lesprogramma en ruimte voor uitdagingen buiten school; screening: in eerste week taal- en rekentoets [EXTRA] [buitenschools] koor, orkest, eersteklasmusical (onder begeleiding van vijfde- en zesdeklassers), schoolkrant Suum Cuique, kunst, muziektheaterproductie, Barlaeus Running Team, sporttoernooien, schaken, biologie-, wiskunde- en debatwedstrijden, klassentoernooi (toneelwedstrijd) [excursies] kennismakingsdagen, survivalkamp Veluwe, kunstreis (Parijs, Berlijn of Londen), Rome [inzet leerlingen] bijles door vijfde- en zesdeklassers (6 euro per uur); leerlingenraad; organisatie Klassentoernooi [ouderbijdrage] 500 euro (inclusief voorschot reizen 215 euro, vrijwillige borg boeken 70 euro, voorschot activiteiten 97,50 euro, basisbijdrage 77,50 euro, vrijwillige bijdrage oudervereniging 40 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 7,1 (mening telt 7,0) [ouderoordeel 2017-2018] 8,5 (aanrader 8,9) [open dagen] ========================== [naam school] Berlage Lyceum [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // tweetalig onderwijs havo // tweetalig onderwijs vwo (atheneum) // tweetalig onderwijs vwo (gymnasium) // tto-seniorschool [adres] P.L. Takstraat 33, 1073 KJ Amsterdam, (020) 572 12 00 [contact] mw. Tieske-Anne Hagenbeek (afdelingsleider klas 1 en 2 havo/vwo), mw. Rosanne Bekker (rector) [website] https://berlage.espritscholen.nl [schoolbestuur] Esprit Scholen (algemeen bijzonder) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier [bijzonderheden] Engelstalige vakken (tto): lichamelijke opvoeding, beeldende vorming, Engels, burgerschapsvorming, biologie, geschiedenis, muziek, wereldburgerschap; bovenbouw: AEL-project (arbeids- en ervaringsleren); examenvakken mavo (vmbo-t): Spaans, beeldende vorming; examenvakken havo: Spaans, management & organisatie; examenvakken vwo: filosofie, management & organisatie, informatica; certificaten Engels: Anglia (mavo), Cambridge Advanced English (havo), Cambridge Checkpoint and the International Baccalaureate (vwo) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1163 (-), 90% uit Amsterdam, 2% uit Diemen [schoolgebouw] twee monumentale panden [bereikbaarheid] tram 4, 12, 25 en bus 15, 69, 169 [veiligheid] videobewaking [kantine] broodje gezond [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 3x24 tweetalig vmbo-t en vmbo-t/havo, 4x28 tweetalig havo en havo/vwo, 2x28 tweetalig vwo (atheneum en gymnasium) [bijzonderheden] zittenblijven niet mogelijk in leerjaar 1 [huiswerk] Lyceo Huiswerkbegeleiding (in school, betaald) [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD; training: faalangst-reductie, examenangst-reductie, sociale vaardigheid, competentie; dyslexie: remedial teacher, faciliteitenkaart [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportdagen, open podium [excursies] museumbezoek, mavo kamp in Nederland, havo UK en zeilen, atheneum UK en stedentrip, gymnasium UK en Rome of Athene [inzet leerlingen] ouderejaarsmentoren, werkgroep Unesco jongeren [ouderbijdrage] 115 euro (inclusief bijdrage TTO 20 euro, exclusief kosten iPad, borg boeken 75 euro, kosten meerdaagse reizen) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 5,9 (mening telt 5,5) [ouderoordeel 2017-2018] 7,7 (aanrader 7,6) [open dagen] ========================== [naam school] Bernard Nieuwentijt College (BNC) [soort onderwijs] vmbo-t // havo-kansklas // havo // vwo (atheneum) [adres] Pierebaan 5, 1141 GV Monnickendam, 029 965 83 83 [contact] dhr. Raymond Weijgertse (directeur) [website] bernardnieuwentijtcollege.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier [bijzonderheden] onderbouw: havo & vwo t/m klas 3 (doorstromen naar andere school), muziek, theater, cultuur & filosofie; examenvak: beeldende vorming; UNESCO-thema's: vrede & mensenrechten, intercultureel leren, wereldburgerschap, duurzaamheid [rooster] 08:35, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] [schoolgebouw] kleinschalige in groen gelegen school [bereikbaarheid] bushalte Pierebaan [veiligheid] kluisjescontrole [kantine] broodjes, drinken, koek, snoep [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar [bijzonderheden] vwo alleen leerjaar 1 en 2, havo alleen leerjaar 1 t/m 3, daarna doorstroom naar andere school [huiswerk] verplicht voor leerlingen die door mentor worden opgegeven [studiebegeleiding] ondersteuningslessen begrijpend lezen en spelling (leerjaar 1 en 2), rekenen (alle leerjaren), extra ondersteuning Engels, bijles door vakleerkrachten [leerlingzorg] leerlingbegeleider; training: aanleren sociale vaardigheden, begeleiding bij faalangst en rouwverwerking; dyslexie: protocol, coördinator [EXTRA] [excursies] introductiekamp Texel, werkweken Oostenrijk, Ardennen en Londen [ouderbijdrage] 70 euro (inclusief culturele excursies onderbouw, exclusief werkweek eerste jaar 150 euro, werkweken tweede tot met vierde klas 295 tot 385 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t voldoende, havo en vwo geen gegevens [leerlingoordeel 2015-2016] 6,4 (mening telt 6,3) [ouderoordeel 2015-2016] 7,2 (aanrader 7,9) [open dagen] ========================== [naam school] Bindelmeer College (BMC) [stadsdeel] Zuidoost [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t [adres] Dubbelink 1, 1102 AL Amsterdam, (020) 699 02 21 [contact] dhr. K. el Azzouzi (teamleider onderbouw), dhr. K. Buijtelaar (directeur) [website] www.bindelmeercollege.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, talentontwikkeling [sectoren] economie (administratie, consumptief, handel en verkoop, mode en commercie), techniek (transport en logistiek), zorg en welzijn (uiterlijke verzorging, verzorging); intersectoraal programma: dienstverlening en commercie (DC) [bijzonderheden] onderbouw: dans, voetbalklas, omgangskunde, informatiekunde, koken of mediavormgeving, carrousel vakken; bovenbouw: keuzevakken in de leefwereld (Goud Geld, Mooi & Modieus, Mens & Medisch, Uitzinnig Uit) [rooster] 08:30, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 480, 94% uit Amsterdam [schoolgebouw] gerenoveerd schoolgebouw (2011), gymzaal, sportvelden vlakbij, meetingpoint voor buurtopdrachten, aanbod voor buurtbewoners en ouders: Nederlandse taal- en computerlessen, spreekuren opvoedhulp en maatschappelijk werk [bereikbaarheid] bus 44, metro 53 halte Venserpolder, 50 of 54 halte Strandvliet [veiligheid] videobewaking, surveillance [kantine] gezonde kantine [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 3x18 vmbo-b (met en zonder lwoo), 5x18 vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo), 2x23 vmbo-t (met en zonder lwoo) [huiswerk] minimaal huiswerk tot vierde leerjaar, bij onvoldoendes huiswerk onder begeleiding na schooltijd [studiebegeleiding] mentor, loopbaanbegeleider, extra taal en rekenen [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD; screening: competenties, beroepsinteresse; training: faalangstreductie, omgaan met boosheid, leren leven, leren leren; dyslexie: remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportdagen, atletiekdag [excursies] Tropenmuseum, theater, beroepenbeurs RAI, bedrijfsbezoeken, bliksem- en snuffelstages, schoolreis Heino, Parijs, Barcelona [ouderbijdrage] 115 euro (kennismakingskamp brugklas, kostenindicatie excursie 2e leerjaar 60 euro, kostenindicatie buitenlandreizen jaar 3 en 4 tussen 170 en 350 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b voldoende, vmbo-k voldoende, vmbo-t geen gegevens [leerlingoordeel 2017-2018] 7,1 (mening telt 6,6) [ouderoordeel 2017-2018] 8,8 (aanrader 8,3) [open dagen] ========================== [naam school] Bredero Beroepscollege [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k [adres] Meeuwenlaan 132, 1022 AM Amsterdam, (020) 579 72 00 [contact] mw. A. el Kharrim (teamleider onderbouw), dhr. J. van der Valk (directeur) [website] www.brederoberoepscollege.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) (openbaar) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier [sectoren] techniek (metaaltechniek, bouwtechniek, elektrotechniek, installatietechniek, houtbewerking); intersectoraal programma: dienstverlening en commercie (DC), welzijn, onderneming, handel en administratie, voedsel en gezondheid, multimedia en grafimedia [bijzonderheden] onderbouw: plusles, leefstijl, rekenen, steunles, werkstations; bovenbouw: beroepsgericht [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 378, 99% uit Amsterdam [schoolgebouw] monumentaal gebouw, techniekpraktijklokalen, Restaurant Etoile du Nord, (oefen)kantoor, Bredero Meeting Point voor opdrachten bedrijven en particulieren [bereikbaarheid] bus 32, 33, 38, 105, 109 [veiligheid] kluisjescontrole, surveillance, veiligheidscoördinator [kantine] luxe broodjes, fruit, broodje hete kip, soep [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 4x20 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo) [huiswerk] vmbo-b weinig huiswerk, vmbo-k meer [studiebegeleiding] ondersteuning op maat in steun- en pluslessen [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD, loopbaancoach; screening: reken-, lees- en spellingsproblemen; training: faalangstreductie, agressieregulatie, sociale vaardigheid; dyslexie: extra tijd voor (luister)toets, eventueel in grootschrift, kleur of via Daisyspeler, dyslexiepas, dispensatie op spelfouten, gebruik spellingcontrole toegestaan [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportdagen, schaatsdag Jaap Edenbaan, culinaire vakwedstrijd, atelierroute Boven 't IJ, wandelen met bejaarden [excursies] Artis, Scheepvaartmuseum of Tropenmuseum, bezoek aan bedrijven en vervolgopleidingen, werkweken in Nederland [inzet leerlingen] security-team van leerlingen [ouderbijdrage] 168 euro (inclusief brugklaskamp 110 euro, excursies 32,50 euro, sport en spel 15 euro, schaatsdag Jaap Edenbaan 10 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,2 (mening telt 5,2) [ouderoordeel 2017-2018] 7,9 (aanrader 7,4) [open dagen] ========================== [naam school] Bredero Mavo [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-t // havo // tweetalig vmbo-t en tweetalig havo [adres] Gare du Nord 5, 1022 LD Amsterdam, (020) 579 72 30 [contact] dhr. D. Koolmoes (contactpersoon brugklas), mw. T. Jegen (schooldirecteur) [website] www.brederomavo.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) (openbaar) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, ondernemend leren [bijzonderheden] onderbouw: tweetalig onderwijs (tto), beeldende vorming, techniek, informatietechnologie; bovenbouw: praktisch vak (groen); examenvakken: ict, media & design, tekenen, sport (LO2), informatica [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 276 (-), 96% uit Amsterdam, 3% uit Landsmeer [schoolgebouw] samen met mbo-opleidingen in nieuw schoolgebouw (2012), ict-laboratorium, Contact Punt voor de buurt [bereikbaarheid] bus (halte Buikslotermeerplein) 34, 37 , 38, 105, 109, 110, 118, 125, 311 [veiligheid] camera's, hekken, kluisjescontrole, surveillance [kantine] luxe broodjes, fruit [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; schooladviezen vmbo-t met en zonder lwoo en vmbo-t/havo: 3x24 mavo/havo, 3x24 tweetalig mavo/havo, 1x24 sportklas mavo/havo, 1x24 tweetalige sportklas mavo/havo [huiswerk] zoveel mogelijk tijdens de les [studiebegeleiding] keuzewerktijd uren voor probleemvakken, steunles voor rekenen en taal [leerlingzorg] remedial teacher, verzuimbegeleiding GGD; screening: lees- en spellingsproblemen, rekenen; training: faalangstreductie, agressieregulatie, sociale vaardigheid; dyslexie: dyslexiepas, extra tijd voor (luister)toets, eventueel in grootschrift, kleur of via Daisyspeler, dispensatie op spelfouten, gebruik spellingscontrole toegestaan, remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportdagen, schaatsen, streetdance [excursies] Artis, Nemo, bezoek bedrijf of vervolgopleiding, werkweken eerste jaar in Nederland, derde jaar in Ardennen, vierde jaar in Berlijn, derde en vierde jaar skireis (facultatief) [ouderbijdrage] 200 euro (inclusief wendagen eerste klas 100 euro, werkweken derde en vierde klas 290 euro extra, wintersport derde en vierde jaar 480 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t voldoende (per 19-11-2013) [leerlingoordeel 2017-2018] 6,3 (mening telt 5,4) [ouderoordeel 2017-2018] 8,2 (aanrader 8,6) [open dagen] ========================== [naam school] The British School of Amsterdam [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] // Early Years // Infant // Junior // Senior School [adres] Fred. Roeskestraat 94a, 1076 ED Amsterdam, (020) 679 01 83 [contact] dhr. Paul Morgan (principal) [website] www.britams.nl [toelating] zie website school geen open dag, op afspraak, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] internationaal, Brits curriculum [bijzonderheden] official language English; modern foreign languages French, Spanish, German or Dutch; IT and computing, music, drama and art; native Dutch language course for Dutch pupils [rooster] 08:40, 65 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 232 (-) [schoolgebouw] ruim en licht gebouw, hal gebruikt als kantine en als theater voor weeksluitingen en toneel [bereikbaarheid] tram 16 en 24, bus 62, 170 en 172, metro 50 station Amstelveenseweg [veiligheid] camera's, kluisjes, receptie [kantine] dagelijks gezamenlijke warme lunch in centrale hal (maar eigen brood mee mag ook) [BRUGPERIODE] [huiswerk] drie keer per week naschoolse huiswerkclub (niet verplicht) [studiebegeleiding] kleine school, kleine klassen, persoonlijke aanpak [leerlingzorg] schoolpsycholoog, speciale mentor voor onder- en bovenbouw, SEN-begeleider (Special Educational Needs); screening: Engelse taalachterstand, spelling- en leesvaardigheid [EXTRA] [buitenschools] schaakclub, filmclub, scienceclub, debat club, productie club, drama, koor, squash, basketbal, roeien, karate, capoeira, Fit Nut (fitness & nutrition), Duits, Spaans, Frans beginners & native club, Tiffany glass, kookclub [excursies] ict en businesstrip naar Japan, kunsttrip naar New York, skitrip naar Frankrijk, trip naar Londen voor Engels en Drama, uitwisseling in Zuid-Frankrijk voor Frans [inzet leerlingen] student council, prefects, head boy and head girl, ECO committee, event coordinators [ouderbijdrage] 16.320 euro [KWALITEIT] [inspectieoordeel] geen toezicht Nederlandse onderwijsinspectie, positief rapport Independent Schools Inspectorate in voorjaar 2014 [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Calandlyceum [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] vmbo-b // vmbo-t // havo // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) // technasium (havo en vwo) [adres] Pieter Calandlaan 182, 1068 NT Amsterdam, (020) 667 53 53 [contact] dhr. S. Koene (hoofd leerlingenadministratie), dhr. J. Heinemeijer (directeur) [website] www.calandlyceum.nl [schoolbestuur] Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP) (openbaar) [toelating] voorrang voor leerlingen van een daltonbasisschool, topsportleerlingen met LOOT-status en kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur, sporttest voor sportklas, beoordeling creatieve vaardigheden, samenwerking, motivatie en gedrag voor kunstklas, gesprek met basisschool over motivatie voor technasiumklas, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] dalton, cultuurprofielschool [bijzonderheden] TopsportTalentSchool (LOOT); onderbouw: handvaardigheid, muziek, drama, filosofie (alleen voor vwo); examenvakken: tekenen, handvaardigheid, onderzoeken & ontwerpen (alleen voor technasium) [rooster] 08:30, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1883 (-), 94% uit Amsterdam, 4% uit Haarlemmermeer [schoolgebouw] modern gebouw (2003), technasiumaanbouw met moderne onderzoeksruimte, aparte ingang, hal en schoolplein voor eerste klassen [bereikbaarheid] tram 1, 17, bus 61 en 69 [veiligheid] camera's, hekken, toezichthouders, surveillance, veiligheidscoördinator [kantine] gezonde producten (bij vak biologie voedingsles en voedingsadviezen) [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 1x26 vmbo-t, 3x27 vmbo-t/havo, 2x28 havo, 2x28 havo/vwo, 1x28 havo/vwo (technasium), 2x28 vwo (technasium), 1x28 vwo (gymnasium), 1x25 LOOT (topsportklas vmbo-t, havo, havo/vwo, vwo) [bijzonderheden] vier profielen: kunstklas, sportklas, technasium, gymnasium [huiswerk] huiswerkklas bij plannings- of concentratieproblemen thuis [studiebegeleiding] leren leren, bijles Engels en wiskunde [leerlingzorg] talentbegeleider hoogbegaafde leerlingen, lokaal 334 (interne trajectvoorziening); screening: rekenen, taal, dyslexie, dyscalculie; dyslexie: dyslexieruimte in toetsweken en computerondersteuning [EXTRA] [buitenschools] Topscore, So you think you can dance, music4you, natuurexcursies, toneel, debatteam, Computerclub, Talenturen muziek/handvaardigheid/tekenen/dans, schaaktoernooi [excursies] kennismakingskamp, sportklaskamp, Berlijn, Budapest, Kaprun, Londen, Parijs, Praag, Rome [inzet leerlingen] ouderejaarsmentoren [ouderbijdrage] 135 euro (exclusief topsporttalenten 60 euro, spaarbedrag reis naar Rome 125 euro extra vanaf tweede klas gymnasium, werkweken bovenbouw 200 euro extra, kunstklas, sportklas, technasium 150 euro extra, begeleiding topsporttalenten en CTO-leerlingen 225 euro extra, ) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,3 (mening telt 6,0) [ouderoordeel 2017-2018] 7,5 (aanrader 7,0) [open dagen] ========================== [naam school] Calvijn College (CC) [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // vmbo-g, vakmanschapsroute (mbo2) [adres] Pieter Calandlaan 3, 1065 KH Amsterdam, (020) 615 34 09 [contact] dhr. I. Rashid (teammanager basisperiode), vacature (directeur) [website] www.calvijncollege.amsterdam [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, competentieontwikkeling [sectoren] economie (administratie, handel en verkoop), zorg en welzijn (verzorging, junior kapper); intersectoraal programma: vanaf 2015-2016 nieuw intersectoraal programma (sport & recreatie) [bijzonderheden] extra aandacht voor sport (eigen sporthal, samenwerking met Ajax en ROCvA), programma NEXT (praktijkervaring) [rooster] 08:30, 30, 60 of 90 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 500, 99% uit Amsterdam [schoolgebouw] nieuwbouw met sporthal, architect Erik Wiersema [bereikbaarheid] tram 1 en 7, bus 19, 62, 63, 64, 195, spitsbus 247, metro 50, naast station Lelylaan [veiligheid] surveillance, leerlingen hebben eigen leergebied, leerklimaatcoördinator [kantine] gezonde halal broodjes van broodjeszaak Eat Up [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 7x20 vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-k en vmbo-t (alle schooladviezen met en zonder lwoo) [bijzonderheden] voor vmbo-b leerlingen geen vmbo-b diploma, maar na brugperiode opstroom naar vmbo-k of vakmanschapsroute (mbo2 i.s.m. ROCvA) [huiswerk] huiswerkbegeleiding [studiebegeleiding] extra les Nederlands, extra rekenlessen, keuzewerkuur (extra begeleiding bij vakken, eindexamentraining, competentietraining of extra uitdaging/talentontwikkeling) [leerlingzorg] jaarlijks huisbezoek, remedial teacher, Learn Up klas, verzuimbegeleiding GGD [EXTRA] [buitenschools] voetbalschool, KNVB-scheidsrechtersdiploma zaalvoetbal [excursies] jaarlijks schoolreisje, klassenuitstapje [inzet leerlingen] organiseren schoolfeesten, gesprek klassenvertegenwoordigers met directie [ouderbijdrage] 75 euro (inclusief 25 euro voor het brugklaskamp, exclusief kosten iPad) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,5 (mening telt 6,0) [ouderoordeel 2017-2018] 8,1 (aanrader 7,6) [open dagen] ========================== [naam school] Cartesius Lyceum [stadsdeel] West [soort onderwijs] havo // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) [adres] Fred. Hendrikplantsoen 7-A, 1052 XN Amsterdam, (020) 584 96 77 [contact] dhr. Ronald van Burg (conrector onderbouw), mw. Sandra Niemeijer (rector) [website] www.cartesius.espritscholen.nl [schoolbestuur] Esprit Scholen (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, talenten ontdekken en ontplooiien [bijzonderheden] onderbouw: muziek & drama, beeldende vorming (audiovisuele vormgeving), project Taal naar Keuze (Italiaans, Russisch, Arabisch, Chinees of Turks), extra sport, debatteren, tekenen, yoga, digitale vaardigheden; bovenbouw: kunst, projectmanagement (havo), Cambridge Engels (CAE of CPE), Big History & World History (vwo); examenvakken: management & organisatie (havo), maatschappijwetenschappen, informatica, Spaans; certificaten: Cambridge English, Deutches Sprachdiplom [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 760 (+), 95% uit Amsterdam, 2% uit Waterland [schoolgebouw] in 2011 gerenoveerd negentiende-eeuws schoolgebouw [bereikbaarheid] bus 18 en 21, tram 3 en 10 [veiligheid] kluisjes, veiligheidsconvenant, Paarse Vrijdag [kantine] broodjes, tosti's, fruit [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 2x28 havo en havo/vwo, 3x28 vwo (atheneum en gymnasium) [bijzonderheden] keuze atheneum of gymnasium aan einde brugjaar [huiswerk] mogelijkheid huiswerkbegeleiding van Het Studielokaal in schoolgebouw (betaald) [studiebegeleiding] verbeteren reken- en taalvaardigheid in steungroep, ontwikkelgroep en verrijkingsgroep [leerlingzorg] remedial teacher, verzuimbegeleiding GGD; training: sociale vaardigheden, studievaardigheden en studie/beroepsoriëntatie in mentorles [EXTRA] [buitenschools] schoolband, schoolkrant, cultuurraad, leerlingenraad [excursies] IDFA, museum, theaterbezoek, kennismakingsdagen, werkweek Hattem, werkweken buitenland [ouderbijdrage] 210 euro (inclusief werkweek 65 euro, borg kluisje 10 euro, exclusief buitenlandreizen hogere leerjaren) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,0 (mening telt 5,1) [ouderoordeel 2017-2018] 7,1 (aanrader 6,7) [open dagen] ========================== [naam school] Cartesius 2 (C2) [stadsdeel] Centrum [soort onderwijs] havo // vwo (atheneum) [adres] 2e Passeerdersdwarsstraat 9, 1016 XE Amsterdam, (020) 262 32 40 [contact] mw. Emma Smeets (administratie), dhr. Martijn Meerhoff (directeur) [website] c2.espritscholen.nl [schoolbestuur] Esprit Scholen (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept [bijzonderheden] onderbouw: morele identiteitsvorming, filosofie, digitale vaardigheden (design & programmeren), thematische modules & projecten (kernmodules: Amsterdam, Globalization, poverty & the environment, Het heelal, Big History); certificaten: Cambridge English [rooster] 09:00, 150 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 89 [schoolgebouw] augustus 2018 definitieve locatie aan de Plantage Muidergracht 14 [bereikbaarheid] tram 1, 2, 5, 7, 10, 13, 17 en bus 170, 172 [BRUGPERIODE] [indeling] drie jaar; 2x28 havo, havo/vwo en vwo [bijzonderheden] geen zittenblijvers: bij vertraging modules overdoen maar geen heel leerjaar overdoen [huiswerk] huiswerk tijdens reguliere lessen of tussen 15.00 en 16.30 uur [EXTRA] [buitenschools] codeclub, schaakclub, debatclub [excursies] leerprojecten in de stad, jaarlijks internationale excursie [ouderbijdrage] 220 euro (inclusief aanvullend lesmateriaal, excursies, extra-curriculaire programmaonderdelen) [KWALITEIT] [leerlingoordeel 2017-2018] 6,9 (mening telt 7,2) [ouderoordeel 2017-2018] 8,4 (aanrader 8,3) [open dagen] ========================== [naam school] Cburg College [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k [adres] Foekje Dillemastraat 116, 1095 MK Amsterdam, (020) 579 71 30 [contact] mw. I. in het Veld (zorgcoördinator), dhr. R. Volder (schooldirecteur) [website] www.cburgcollege.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) (openbaar) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, competentieontwikkeling [sectoren] intersectoraal programma: dienstverlening en commercie (DC) [bijzonderheden] onderbouw: kunst en cultuur/grafimedia, excellentieprogramma (sport clinics & media en design & art, fashion en design); bovenbouw: keuzevakken (huidverzorging/uiterlijke verzorging, ondersteunen bij sport & bewegingsactiviteiten, webshop, keuken/koken, geüniformeerde dienstverlening, game design, ondernemen, voorkomen van ongevallen & EHBO, applicatie ontwikkeling, mode en design, fotografie, robotica [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 314, 93% uit Amsterdam, 4% uit Diemen [schoolgebouw] nieuw gebouw op Zeeburgereiland [bereikbaarheid] tram 26, bus 37 [veiligheid] kluisjescontrole, veiligheidscoördinator [kantine] broodje gezond [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 5x20 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (alle schooladviezen met en zonder lwoo) [studiebegeleiding] steunlessen voor rekenen (economie en wiskunde), taal (Engels en Nederlands) [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD; screening: reken-, lees- en spellingsproblemen, op basis uitslag handelingsplan; training: faalangstreductie, sociale vaardigheden, agressieregulatie, examentraining [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportdagen, schoolfeest [excursies] bedrijf-, theater-, bioscoop- of museumbezoek, introductiekamp, bovenbouw buitenlandreis [inzet leerlingen] leerlingen ondersteunen bij de organisatie en uitvoering van activiteiten [ouderbijdrage] 40 euro (exclusief kamp 120 tot 200 euro, schoolreisje Walibi 30 euro extra, in leerjaar 4 reis naar Barcelona 300 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,5 (mening telt 5,8) [ouderoordeel 2017-2018] 8,3 (aanrader 8,0) [open dagen] ========================== [naam school] Cheider (VO) [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Zeelandstraat 11, 1082 BV Amsterdam, (020) 646 55 64 [contact] dhr. R. van Kalderen (algemeen directeur) [website] www.cheider.nl [schoolbestuur] Stichting Joodse Kindergemeenschap Cheider (joods) [toelating] geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching, toelatingsgesprek geen open dag, op afspraak, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier [bijzonderheden] joods lesprogramma, jongens leren klassiek Hebreeuws, meisjes modern Hebreeuws [rooster] 07:30, 40 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 45, 62% uit Amsterdam, 28% uit Amstelveen [schoolgebouw] schoolgebouw uit 1994, gescheiden onderwijs jongens en meisjes [bereikbaarheid] tram 5, metro 51 en bus 62 [veiligheid] camera's [kantine] geen [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 2x17 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo en vwo (atheneum) [bijzonderheden] huisbezoek, jongens en meisjes gescheiden [huiswerk] begeleiding mogelijk indien nodig [studiebegeleiding] remedial teacher, studielessen, extra taalondersteuning bij achterstand [leerlingzorg] schoolpsycholoog, verzuimbegeleiding GGD [EXTRA] [buitenschools] naschoolse activiteiten, vieringen feestdagen [ouderbijdrage] 55 euro (bijdrage t.b.v. Joods onderwijs 2.125 euro, oplopende korting per kind, maximaal 7.400 euro per gezin per jaar) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t, havo en vwo zwak (per 12-05-2014 en tussentijds kwaliteitsonderzoek 1-6-2015) [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB) [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] De Cuserstraat 3, 1081 CK Amsterdam, (020) 642 39 02 [contact] dhr. V. Renooy (teamleider eerste klassen), dhr. T. Verheul (rector) [website] www.csb-amsterdam.nl [schoolbestuur] De Cedergroep (protestants-christelijk) [toelating] voorrang voor leerlingen uit kopklas op CSB, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, ondernemend en ontwikkelingsgericht projectonderwijs [bijzonderheden] onderbouw: levensbeschouwing, muziek, Millennium Skills (Technologisch Design, Grafisch Design, Junior Business School), gecertificeerde Vecon Business School (aandacht voor ondernemerschap); examenvakken: bedrijfseconomie, tekenen, Spaans [rooster] 08:30, 50 min (afgewisseld met blokuren van 100 minuten) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 813 (+), 85% uit Amsterdam, 7% uit Amstelveen [schoolgebouw] rijksmonument uit 1963, twee nieuwe vleugels in 2009, aan het water, gymzalen en fitnessruimte, muzieklokaal, muziekstudio [bereikbaarheid] tram 5, metro 51 en bus 165, 199, 463, 612, 754 [veiligheid] camera's, kluisjescontrole, surveillance, pestproject [kantine] ontbijt, broodjes gezond en warme pistoletjes met kaas [BRUGPERIODE] [indeling] brugklas voor vmbo-t, vmbo-t/havo en havo een jaar, brugklas voor havo/vwo en vwo twee jaar; 1x28 vmbo-t, 2x28 vmbo-t/havo, 2x28 havo, 1x28 havo/vwo en 1x28 vwo [huiswerk] in school door huiswerkinstituut Moll (15 euro per middag) [studiebegeleiding] steunles rekenen, taalbeleid (woordenschatverwerving, leesstrategie, remedial teacher, taalteam) [leerlingzorg] focus time voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, verzuimbegeleiding GGD; screening: Diataal- en Diacijferonderzoek; training: faalangstreductie, examen; dyslexie: remedial teacher, aangepast lesmateriaal [EXTRA] [buitenschools] Topscore: basketbal, flag footbal, streetdance, Topscore Fit; American Football schoolteam de CSB Eagles (kosten 300 euro); Erasmus+ (thematische samenwerking met Europese scholen), sterrenkundeclub in de sterrenkoepel op het dak van de school, webdesign (kosten 200 euro); podiumactiviteiten: lunchconcerten, muziekavond, talentenwedstrijd [excursies] museumbezoek of stadsbezoek, brugklaszeilkamp, bestemmingen werkweken Ardennen, Barcelona, Berlijn, Madrid, Praag [inzet leerlingen] schoolwacht: speciaal opgeleide (derdejaars) leerlingen spreken leerlingen aan op ongewenst gedrag; Jongerenrechtbank (leerlingen die kleine vergrijpen van andere leerlingen behandelen) [ouderbijdrage] 424 euro (inclusief inkomensafhankelijke bijdrage van maximaal 160 euro, brugklaskamp 170 euro en schoolkosten 93,50 euro; exclusief borg schoolboeken 75 euro, werkweek 3e klas mavo 295 euro, buitenlandse werkweek bovenbouw havo/vwo Praag, Barcelona of Madrid 470 ) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,7 (mening telt 6,4) [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Clusius College [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // vmbo-g [adres] Rode Kruisstraat 40, 1025 KN Amsterdam, (020) 636 36 36 [contact] mw. M. de Haan (zorgcoördinator), dhr. P. Roelofs (directeur) [website] www.clusius.nl [schoolbestuur] Stichting Clusius College (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kleinschalig met aandacht voor een groene wereld [sectoren] landbouw (landbouw-breed) [bijzonderheden] onderbouw: mens en natuur, mens en maatschappij, voeding, dier, groen (plant), handvaardigheid, Spaans, infomedia; examenvakken: GROEN (groene keuzevakken) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 250, 90% uit Amsterdam, 4% uit Landsmeer [schoolgebouw] ruim en overzichtelijk gebouw, praktijklokalen, keuken, dierverblijven, tuin en kas [bereikbaarheid] bus 32, 33, 34, 38, 105 [veiligheid] camera's, kluisjescontrole, incidentenregistratie, pestprotocol, Positive Behavior Support (PBS) [kantine] duurzame en gezonde producten, fruit [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 2x18 vmbo-b en vmbo-b/k, 2x18 vmbo-k, 1x18 vmbo-(g)t (alle schooladviezen met en zonder lwoo) [huiswerk] huiswerkbegeleiding door mentor [studiebegeleiding] steunlessen Nederlands, Engels en wiskunde, vakhulpuren, loopbaanbegeleider [leerlingzorg] orthopedagoog, verzuimbegeleiding GGD; training: faalangstreductie en weerbaarheid (Rots en Water); dyslexie: dyslexiekaart, extra ondersteuning bij dyscalculie [EXTRA] [buitenschools] Topscore, museum, theater, burgerschapsstage 2de jaar, beroepsstage 3de en 4de jaar [excursies] werkweek Heino [ouderbijdrage] 244 euro (inclusief kluisverhuur en kluispas, werkweek Heino brugklas 120 euro, sportgroep 50 euro, vrijwillige ouderbijdrage 56 euro, exclusief borg schoolboeken 75 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,4 (mening telt 6,6) [ouderoordeel 2017-2018] 8,0 (aanrader 8,4) [open dagen] ========================== [naam school] College de Meer (CDM) [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t [adres] Radioweg 56, 1098 NJ Amsterdam, (020) 694 52 03 [contact] dhr. J. Elzendoorn (adjunct-directeur), dhr. M. El Marzguioui (locatie-directeur) [website] www.demeer.org [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen en kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, competentieontwikkeling [sectoren] intersectoraal programma: dienstverlening en commercie (DC) [bijzonderheden] onderbouw: Nederlands+, ICT, levensbeschouwelijke vorming, mens en maatschappij, beeldende vorming, muziek, dans; examenvakken: dienstverlening en producten [rooster] 08:30, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 515 (+), 91% uit Amsterdam, 7% uit Diemen [schoolgebouw] onderbouw op Radioweg met per leergebied (verwante vakken) gegroepeerde lokalen, bovenbouw in nieuwbouw Lavoisierstraat [bereikbaarheid] tram 9, bus 40 en 65 [veiligheid] camera's, kluisjescontrole, veiligheidscoördinator, steekproeven gebruik sociale media [kantine] bolletje hamburger, pistolet gezond [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 5x20 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x22 vmbo-t (met en zonder lwoo) [bijzonderheden] les door kleine groep docenten (kernteams), zittenblijven niet mogelijk in eerste leerjaar [huiswerk] huiswerkbegeleiding (op verzoek of aanwijzing mentor) [studiebegeleiding] pluslessen Nederlands, Engels, wiskunde, economie, biologie [leerlingzorg] onderwijshulpverlener, verzuimbegeleiding GGD; screening: begrijpend lezen, woordenschat, rekenen; training: sociale vaardigheid [EXTRA] [buitenschools] sportdagen, schoolfeest, workshops, aandacht verschillende (religieuze) vieringen [excursies] kennismakingskampen Heino en Overasselt, watersportdag Sloterplas, schaatsen Jaap Eden baan, museum, historische stadswandeling [inzet leerlingen] leerlingenraad evalueert jaarlijks pestbeleid [ouderbijdrage] 159 euro (inclusief meerdaagse excursie) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t voldoende [leerlingoordeel 2016-2017] 6,3 (mening telt 5.4) [ouderoordeel 2016-2017] 8,2 (aanrader 8,3) [open dagen] ========================== [naam school] Comenius Lyceum Amsterdam [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] havo // vwo (atheneum) [adres] Jacob Geelstraat 38, 1065 VT Amsterdam, (020) 614 03 05 [contact] dhr. Marouane Aabachrim (afdelingsleider onderbouw), dhr. Freek op 't Einde (rector) [website] www.comeniuslyceum.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, econasium [bijzonderheden] onderbouw: mediawijsheid, levensbeschouwing, muziek, beeldende vorming, maatwerkuren; bovenbouw: O3 (onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen); examenvakken: muziek, handvaardigheid, maatschappijwetenschappen, informatica, wiskunde C [rooster] 08:45, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 741 (+), 99% uit Amsterdam [schoolgebouw] gerenoveerd schoolgebouw (2018), toekomstbestendig en multifunctioneel gebouw met een moderne uitstraling [bereikbaarheid] tram 1, 17, metro 50, bus 18, 62 en 63 [veiligheid] kluisjescontrole, Ghostbuster-software voor veilig gebruik sociale media en voorkomen cyberpesten [kantine] gezonde kantine met warme lunch [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 4x26 havo en havo/vwo, 2x26 vwo (atheneum) [bijzonderheden] inzet, zelfwerkzaamheid en gedrag op rapport; plaatsgarantie binnen schoolbestuur indien overstap noodzakelijk [huiswerk] leerlingen klas 1 en 2 dagelijks verplicht uur huiswerkbegeleiding, 1 dag door mentor, 4 dagen door studenten (doorgaans leraar in opleiding en oud-leerling Comenius) [studiebegeleiding] extra lesuren basisvaardigheden taal en rekenen, eerste klas rekenmachinevrij om hoofdrekenen te stimuleren, in mentorles training studievaardigheden (Breingeheimen) [leerlingzorg] screening: taalvaardigheid, rekenvaardigheid, dyslexie, dyscalculie, faalangst; training: herkennen en voorkomen van pesten en cyberpesten (klas 1 en 2), faalangstreductie (klas 2), diversiteitstraining (klas 3), sociale vaardigheden (klas 1t/m3); dyslexie: protocollen dyslexie en dyscalculie, extra taal en rekenen, dyslexiekaart, dyscalculiekaart, remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] schoolfeest [excursies] Artis, Hortus Botanicus, lessen bij de Krakeling, internatioanel wedstrijden Inespo, Tweede Kamer, Concertgebouw, muziek en theaters,Texel, waterleidingduinen, Duisburg, Barcelona, Rome [inzet leerlingen] leerlingenparlement (klassenvertegenwoordigers) adviseert leerlingenraad [ouderbijdrage] 130 euro (exclusief excursies hogere leerjaren, Texel 165 euro, Duisburg 30 euro, Barcelona leerjaar 4 400 euro en Rome leerjaar 5 450 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 5,3 (mening telt 4,9) [ouderoordeel 2016-2017] 6,7 (aanrader 6,0) [open dagen] ========================== [naam school] Cornelius Haga Lyceum [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] De Naritaweg 30, 1043 BZ Amsterdam, (020) 305 38 28 [contact] mw. Emine Saglam (zorgcoördinator), dhr. Soner Atasoy (dagelijks bestuur) [website] www.corneliushagalyceum.nl [schoolbestuur] Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) (islamitisch) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kleinschalig [bijzonderheden] onderbouw: Nederlands vrij lezen, Arabisch, informatiekunde, mens en maatschappij, mens en natuur, beeldende vorming, drama, Islam [rooster] 08:30, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 45 [bereikbaarheid] bus 69 [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 2x20 vmbo-t, 2x20 vmbo-t/havo, 2x20 havo, 2x20 havo/vwo, 2x20 vwo [leerlingzorg] geen gegevens (geen schoolgids beschikbaar) [EXTRA] [ouderbijdrage] 100 euro (exclusief 25 euro borg kluisverhuur) [KWALITEIT] [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Cygnus Gymnasium [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] vwo (gymnasium) [adres] Vrolikstraat 8, 1091 VG Amsterdam, (020) 468 88 80 [contact] dhr. Rob Wieleman (leerjaarcoördinator leerjaar 1), mw. Renée Kloos (rector) [website] www.cygnusgymnasium.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, mix van klassiek en modern [bijzonderheden] onderbouw: Duits, TechnoScience, levensbeschouwing, Frans (AIM), Kunst Beeldend, Kunst Muziek, Fast Lane English, keuzemodules extra uitdaging (theater, fotografie, archeologie, psychologie, filosofisch denken, verrijkingsprogramma Ad Astra!); bovenbouw: Kunst Beeldende Vorming; examenvakken: filosofie, kunst, informatica, wiskunde D, Natuur, Leven en Technologie (NLT); certificaten: Delf scolaire (Frans), Goethe Zertifikat (Duits), Cambridge English [rooster] 08:25, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 736 (+), 72% uit Amsterdam, 17% uit Diemen [schoolgebouw] gerenoveerd rijksmonument uit jaren vijftig, laboratorium en practicumlokalen, auditorium/toneelzaal, muziekstudio, kunstatelier, gymzaal, dojo, fitnessruimte, planetarium [bereikbaarheid] tram 3, metro 51, 53 en 54 (metrohalte Wibautstraat) [veiligheid] kluisjes, pestprotocol [kantine] pizza, broodje gezond [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugjaar; 6x28 vwo (gymnasium) [bijzonderheden] eigen mentormethode, Cygnus-agenda met leertips en schoolregels [huiswerk] driemaal per week huiswerkklas (gratis) [studiebegeleiding] steunles, tutoren, Cygnusuur [leerlingzorg] remedial teacher, counselor; screening: rekenen, spelling, lezen, dyslexie, dyscalculie; training: beter omgaan met faalangst (BOF) [EXTRA] [buitenschools] Topscore, kerst- en paasconcert, toneel, schoolkrant Cygnus-X1, schaaktoernooien, theaterproductie, deelname European Youth Parliament (EYP), deelname Model United Nations (MUN), vertaal-, taalkunde, wiskunde en debatwedstrijden [excursies] meerdaags schoolkamp Nederland, stedenreizen Xanten, Lille, Keulen, Trier, Berlijn, Londen en Rome of Griekenland, uitwisselingsproject met Tsjechië [inzet leerlingen] leerlingmentoren, leerlingtutoren, feedbackscan voor evaluatie lessen [ouderbijdrage] 430 euro (inclusief reizen en excursies, exclusief kosten (eigen) laptop, Fast Lane English circa 220 euro per jaar en 230 euro examenkosten) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,9 (mening telt 6,8) [ouderoordeel 2017-2018] 8,0 (aanrader 8,4) [open dagen] ========================== [naam school] Damstede Lyceum [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] havo // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) // vwo (technasium) [adres] Schoenerstraat 7, 1034 KZ Amsterdam, (020) 635 23 60 [contact] mw. Karin de Gooijer (leerjaarcoördinator onderbouw), dhr. Aart van der Want (rector) [website] damstedelyceum.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels , vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, talentontwikkeling [bijzonderheden] onderbouw: Duits, beeldende vorming, informatica, stromingen havo (Technasium, Sport, Kunst & Cultuur), stromingen vwo (Gymnasium, Technasium, Sport, Kunst & Cultuur); examenvakken: Spaans, kunst, wiskunde D (vwo) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1049, 68% uit Amsterdam, 18% uit Landsmeer [schoolgebouw] leerjaar 1 en 2 in Schoenerstraat 7, vanaf leerjaar 3 Rode Kruisstraat 83 [bereikbaarheid] bus 34 en 37 [veiligheid] kluisjescontrole, pestprotocol [kantine] gezonde broodjes [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 2x28 havo, 2x28 havo/vwo, 2x28 vwo (atheneum, technasium, gymnasium) [bijzonderheden] keuze voor technasium, sport extra, kunst & cultuur of gymnasium (vwo) na brugjaar, leerlingen in havo/vwo-brugklas krijgen op vwo-niveau les [studiebegeleiding] steunles wiskunde, Engels en Nederlands [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD; training: faalangstreductietraining; dyslexie: faciliteitenkaart voor aangepaste toetsen of extra tijd [EXTRA] [buitenschools] Topscore, schaatsen, talentenjacht Damstage, robotica, klassieke avond, schooltheater, schoolfeesten [excursies] musea, schoolreisje brugklas, introductiekamp klas 2, stageweek 4 havo, bovenbouw werkweek buitenland, gymnasium Romereis [ouderbijdrage] 200 euro (kamp tweede jaar 120 euro extra, bovenbouw internationale werkweek van 450 tot 750 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 4,6 (mening telt 3,8) [ouderoordeel 2017-2018] 6,2 (aanrader 5,2) [open dagen] ========================== [naam school] De Nieuwe Internationale School Esprit (DENISE VO) [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // tweetalig onderwijs havo // tweetalig onderwijs vwo (atheneum) // International Middle Years Curriculum (IMYC) en International Baccalaureate (IB) [adres] Pieter de Hoochstraat 78, 1071 EJ Amsterdam, (020) 480 27 00 [contact] mw. Liselotte Sieffers (brugklascoördinator), dhr. Leendert-Jan Veldhuyzen (rector) [website] denise.espritscholen.nl [schoolbestuur] Esprit Scholen (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, intakegesprek na inloting, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] internationaal, tweetalig onderwijs [bijzonderheden] vakken: Spaans, science, social studies, knowledge studies, muziek, drama; International Middle Years Curriculum (IMYC), International Baccalaureate (IB) [rooster] 08:40, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 211 [bereikbaarheid] tram 5, 12, 16 [BRUGPERIODE] [indeling] drie jaar ('middle school'); 2x20 tweetalig vmbo-t (met en zonder lwoo), vmbo-t/havo, havo, havo/vwo en vwo (IMYC en IB) [leerlingzorg] twee mentoren per klas [EXTRA] [ouderbijdrage] 330 euro (inclusief kosten schoolkamp) [KWALITEIT] [leerlingoordeel 2017-2018] 7,0 (mening telt 6,4) [ouderoordeel 2017-2018] 8,3 (aanrader 8,8) [open dagen] ========================== [naam school] Gymnasium Felisenum [soort onderwijs] vwo (gymnasium) [adres] Van Hogendorplaan 2, 1981 EE Velsen-Zuid, 02 555 45 71 [contact] dhr. M. Kemper (rector) [website] https://www.felisenum.nl [schoolbestuur] Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (samenwerking openbaar, protestants-christelijk, rooms-katholiek, algemeen bijzonder) [toelating] vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, divers en inspirerend onderwijs [bijzonderheden] onderbouw: drama, engineering, Techno Challenge (verdiepingsproject), masterclasses programmeren en podiumtechniek; examenvakken: Natuur, Leven en Technologie (NLT), wiskunde C, wiskunde D, muziek, tekenen, filosofie; certificaten: Cambridge English (CAE of CPE), DELF scolaire (Frans) [rooster] 08:25, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 643 [schoolgebouw] gebouw uit jaren '30 in stijl verwant aan Amsterdamse School, uitgebreid met moderne verdieping in 2012 [bereikbaarheid] busverbinding vanaf Station Sloterdijk met Connexion regiolijner 382 in 28 minuten tot IJmuiden/halte pont Velsen, vanaf bushalte vijf minuten loopafstand, bij voldoende belangstelling is de school bereid bij te dragen aan leerlingenvervoer vanuit Amsterd [veiligheid] veiligheidscoördinator [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugjaar [leerlingzorg] zorgdocenten voor dyslexie, rouwbegeleiding, trajectbegeleiding, adhd en autisme; training: faalangst (100 euro ouderbijdrage) [EXTRA] [buitenschools] schooltoneel [excursies] vijfde klas Italië of Griekenland [inzet leerlingen] filmhuis met door leerlingen geselecteerde films [ouderbijdrage] 460 euro (inclusief 200 euro voor Spaarregeling Italie of Griekenlandreis) [KWALITEIT] [leerlingoordeel 2017-2018] 6,2 (mening telt 6,4) [ouderoordeel 2016-2017] 8,3 (aanrader 8,7) [open dagen] ========================== [naam school] Fons Vitae Lyceum [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] havo // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) [adres] Reijnier Vinkeleskade 53, 1071 SW Amsterdam, (020) 571 24 10 [contact] mw. G. Groen (afdelingsleider leerjaar 1), dhr. D. Asser (rector) [website] www.fonsvitae.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ) (rooms-katholiek) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, talentontwikkeling [bijzonderheden] onderbouw: tekenen, muziek, levensbeschouwing & filosofie, techniek & wetenschap, toneel, science (vwo); examenvakken: management & organisatie, maatschappijwetenschappen, filosofie, informatica, wiskunde C, wiskunde D, Natuur, Leven en Technologie (NLT); Begaafdheidsprofielschool (BPS) [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 987, 85% uit Amsterdam, 5% uit De Ronde Venen [schoolgebouw] monumentaal pand (1924), studiezaal in oude kapel, nieuwe science-vleugel, gymzalen met fitnessruimte, muziek- en technieklokalen; na brandschade wordt gedeelte gebouw gerenoveerd en is tijdelijke tweede locatie in gebruik aan Mr. Treublaan [bereikbaarheid] tram 3, 5, 12, 24 en schoolbus 612 [veiligheid] kluisjes, surveillance, veiligheidscoördinator [kantine] broodje, snoep [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 4x28 havo en havo/vwo, 3x28 vwo (atheneum en gymnasium) [bijzonderheden] zittenblijven niet mogelijk in eerste leerjaar, voor brugklasleerlingen met citoscore 542 of hoger en/of vwo-advies vanaf periode 2 keuze Latijn, na brugjaar bevordering naar havo, atheneum of gymnasium [huiswerk] huiswerkinstituut Het Studielokaal in school (tegen betaling) [studiebegeleiding] twee mentoren per klas [leerlingzorg] orthopedagoog, motorische remedial teaching (extra kosten), verzuimbegeleiding GGD; screening: spelling, leestempo, tekstbegrip en woordenschat; training: faalangstreductie; dyslexie: dyslexiekaart, extra tijd bij toetsen, remedial teacher (5 euro per les) [EXTRA] [buitenschools] interlyceale, binnen- en buitensportdag, schaaktoernooi, culturele avond, toneel, musical, kunstblog, wedstrijd exacte vakken en wiskunde, soosavond, schoolfeest [excursies] brugklaskamp, Xanten (Latijn), Oostende en Trier (derde klassen), Nederlands of Europees parlement (maatschappijleer), Nederlandse bank (economie), Artis (biologie), 4 havo kennismakingsreis Berlijn, 5 vwo Lissabon, Rome of Berlijn [inzet leerlingen] EHBR (eerste hulp bij ruzie), huiswerkbegeleiding door leerlingtutoren [ouderbijdrage] 196 euro (inclusief 140 euro ouderbijdrage en 56 euro overige kosten, exclusief iPad onderbouw, exclusief buitenlandse reizen bovenbouw ) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,5 (mening telt 6,2) [ouderoordeel 2016-2017] 8,1 (aanrader 8,2) [open dagen] ========================== [naam school] Geert Groote College Amsterdam [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Fred. Roeskestraat 84, 1076 ED Amsterdam, (020) 574 58 30 [contact] mw. Iris van Kleef (coördinator sociale veiligheid), mw. Coralie Pluut (rector) [website] www.ggca.nl [schoolbestuur] Stichting voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Noord-Holland (SVVSONH) (antroposofisch) [toelating] voorrang voor vrijeschoolleerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] vrije school, ontwikkelingsgericht onderwijs [bijzonderheden] lesindeling: periodeonderwijs (voorbeelden: sterrenkunde, middeleeuwen, cartografie, ontdekkingsreizen, Parcifal, menselijk skelet), vaklessen (reguliere lessen), kunstlessen (houtbewerking, metaalbewerking, steenhouwen, toneel, textiel, moderne media, tekenen, muziek) [rooster] 08:30, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 824 (+), 67% uit Amsterdam, 10% uit Amstelveen [schoolgebouw] organische architectuur, gebouw met veel licht en ruimte, geen enkel klaslokaal is identiek, theaterzaal met 420 zitplaatsen, uitbreiding met nieuwbouw opgeleverd in voorjaar 2014 [bereikbaarheid] tram 16 en 24, metro 51 (Station Zuid) en 50 (Amstelveenseweg), bus 62, 170, 172, 174 en N70 [kantine] biologische producten [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 2x25 vmbo-t en vmbo-t/havo, 2x30 havo en havo/vwo, 2x30 vwo (atheneum) [studiebegeleiding] mogelijk extra aandacht door mentor [leerlingzorg] schoolpsycholoog, counselor voor alcohol- of drugsproblematiek, verzuimbegeleiding GGD; screening: lees- en spellingsproblemen; dyslexie: compenserende en ondersteunende faciliteiten, coach in omgang met dyslexie [EXTRA] [buitenschools] kooruitvoering, schooltoneelproductie [excursies] werkweek biologisch dynamische boerderij, survivalweek Ardennen, kunstreis Rome en Florence, drie stages (winkel, zorginstelling, bedrijf) [ouderbijdrage] 470 euro (exclusief kosten werkweek 250 euro extra, eindreis/stedenereis 250 extra en kunstreis naar Rome 865 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 5,9 (mening telt 6,2) [ouderoordeel 2017-2018] 7,5 (aanrader 7,4) [open dagen] ========================== [naam school] Gerrit van der Veen College [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] havo // vwo (atheneum) [adres] Gerrit v.d. Veenstraat 99, 1077 DT Amsterdam, (020) 679 99 05 [contact] mw. Reineke Hesselt van Dinter (teamleider brugklassen), dhr. Jan-Willem Dienske (rector) [website] www.gerritvdveen.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen, leerlingen van kunstvooropleidingen Nationale Balletacademie, Lucia Marthas Institute for Performing Arts en Conservatorium van Amsterdam, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, cultuurprofielschool [bijzonderheden] onderbouw: dans- of muziekprogramma (DaMu), levensbeschouwing, tekenen, handvaardigheid, dans, theater; bovenbouw: module kunst; examenvakken: filosofie, beeldende vorming, (kunst)muziek, (kunst)drama, wiskunde C [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 906 (+), 81% uit Amsterdam, 2% uit Diemen [schoolgebouw] recent gerenoveerd jaren dertig monument, dans/dramalokaal, muzieklokaal/studio's, tuin [bereikbaarheid] tram 3, 5, 12, 24, bus 15, trein- en metrostation Amsterdam Zuid op 10 minuten loopafstand [veiligheid] kluisjescontrole, veiligheidscoördinator, pestprotocol [kantine] pizza, broodje gezond [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 3x29 havo en havo/vwo, 1x30 vwo (atheneum), 1x30 DAMU (dans-muziek-vooropleidingklas havo, havo/vwo en vwo, alleen na voorselectie, niet via matching) [bijzonderheden] zittenblijven niet mogelijk in eerste leerjaar [huiswerk] Huiswerk Instituut Amsterdam (HIA) in school (extra kosten) [studiebegeleiding] taalbeleid met aanleren leesstrategieën en uitbreiding woordenschat, rekenonderwijs, steunlessen Nederlands en Engels [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD; screening: taalvaardigheid en dyslexie; training: faalangstreductie, examenvrees (bovenbouw); dyslexie: gespecialiseerde docent en dyslexiecoördinatoren, bovenbouw vwo mogelijkheid vrijstelling tweede moderne vreemde taal, dyslexiekaart [EXTRA] [buitenschools] goede doelen actie, kunstdagen [excursies] theater, museum, kennismaking met verschillende geloofsrichtingen, rechtbank, Tweede Kamer, brugklaskamp Heino, Ardennen, bovenbouwreis [ouderbijdrage] 373 euro (inclusief brugklaskamp 165 euro, vooropleiding DaMu leerlingen eerste jaar 338 euro inclusief brugklaskamp 165 euro, kosten buitenlandreis bovenbouw ca 500 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 5,7 (mening telt 6,0) [ouderoordeel 2017-2018] 7,4 (aanrader 7,3) [open dagen] ========================== [naam school] Categorale Havo De Hof [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] havo [adres] Dapperstraat 315, 1093 BS Amsterdam, (020) 893 80 00 [contact] dhr. M. Kok (afdelingsleider onderbouw), mw. J. Jensen (directeur) [website] www.havodehof.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen , vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, talentontwikkeling [bijzonderheden] onderbouw: kunst en beeldende vorming, muziek/drama, levensbeschouwing, Havo Talent (taekwondo, masterchefklas, film, 3d ontwerp, patisserie, theater, kunstklas, sport) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 191 [bereikbaarheid] tram 3, 7; bus 37, 41; station Muiderpoort op loopafstand [veiligheid] filmen en fotograferen en beeldmateriaal verspreiden niet toegestaan (zonder toestemming) [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 3x26 havo en havo/vwo [bijzonderheden] incidentele doorstroom naar vwo 2 mogelijk binnen schoolbestuur [studiebegeleiding] uur extra Nederlands bij achterstand (na screening) [leerlingzorg] counselor; screening: taal [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportevenementen, schoolfeesten, goede doelen acties, Anglia certificate [excursies] brugklaskamp Terschelling, projectweek tweede klas, museum, theater, Concertgebouw, Ardennen derde klas [inzet leerlingen] community werkgroep (leerlingen en personeel spreken over actuele kwesties en sociale veiligheid) [ouderbijdrage] 350 euro (inclusief ouderbijdrage 175 euro, werkweek brugklas 175 euro, exclusief iPad ) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] geen gegevens, nieuwe school, afsplitsing van hoofdvestiging Pieter Nieuwland College waar kwaliteit havo voldoende scoort [leerlingoordeel 2015-2016] 6,1 (mening telt 5,4) [ouderoordeel 2015-2016] 6,7 (aanrader 6,6) [open dagen] ========================== [naam school] Hermann Wesselink College [soort onderwijs] vmbo-t // havo // tweetalig onderwijs vwo (atheneum) // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) // tweetalig onderwijs vwo (gymnasium) [adres] Startbaan 3, 1185XP Amstelveen, (020) 645 97 51 [contact] dhr. B. Kozijn (rector) [website] www.hermannwesselinkcollege.nl [schoolbestuur] De Cedergroep (protestants-christelijk) [toelating] 1 broer, zus; 2 Amstelveen, Nes, Ouderkerk; 3 Aalsmeer, Uithoorn, Badhoevedorp; 4 overige plaatsen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, talentontwikkeling [bijzonderheden] onderbouw: tweetalig onderwijs (tto), godsdienst, technologie & informatica, drama; bovenbouw: international awareness, wiskunde C, Global Perspectives; examenvakken: filosofie, bedrijfseconomie, wiskunde D, Natuur, Leven en Technologie (NLT), muziek, beeldende vormgeving, handvaardigheid, tekenen; certificaten: Cambridge English, Anglia (Engels), DSD (Duits), DELF (Frans) [rooster] 08:25, 80 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1564, 67% uit Amstelveen, 13% uit Aalsmeer, 1% uit Amsterdam [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; havo/vwo, vmbo-t/havo [huiswerk] huiswerkklas [studiebegeleiding] bijles door bovenbouwleerlingen (geringe vergoeding) [leerlingzorg] remedial teacher; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid [EXTRA] [ouderbijdrage] 110 euro (inkomensafhankelijke stichtingsbijdrage maximaal 110 euro, exclusief kosten reizen en themaweek hogere leerjaren maximaal 850 euro, kosten extra begeleiding, tweetalig vwo 495 euro per leerjaar, tweetalig vmbo-t 150 euro per leerjaar exclusief spaarbedrag) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,1 (mening telt 5,8) [ouderoordeel 2016-2017] 7,9 (aanrader 8,5) [open dagen] ========================== [naam school] Hervormd Lyceum West (HLW) [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] vmbo-t // havo // tweetalig onderwijs havo // tweetalig onderwijs vwo (atheneum) // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) // tto-juniorschool [adres] Hemsterhuisstraat 79, 1065 JX Amsterdam, (020) 615 27 80 [contact] mw. M. van Minnen (teamleider brugklas), dhr. J. van Dokkum (rector) [website] www.hlw.nl [schoolbestuur] De Cedergroep (protestants-christelijk) [toelating] voorrang voor leerlingen koplas op HLW, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, talentontwikkeling [bijzonderheden] onderbouw: tweetalig onderwijs (tto), beeldende vorming, muziek, drama, techniek, godsdienst, Hallo Wereld-lessen (bijvoorbeeld robotica, nieuwsuur, creatief denken, schaken); bovenbouw: Pre-University College VU (extra uitdaging); examenvakken: tekenen, informatica, management & organisatie [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 839 (-), 99% uit Amsterdam [schoolgebouw] dichtbij Sloterplas, gebouw uit 1962 uitgebreid met nieuwe aanbouw in 2005, aparte vwo-vleugel, twee sportzalen, mediatheek [bereikbaarheid] tram 1 en 17, bus 18 en 63, metro 50 (Lelylaan of Postjesweg) [veiligheid] kluisjescontrole, absentielijn, veiligheidscoördinator [kantine] broodjes, fruit [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 2x27 vmbo-t, 1x27 vmbo-t/havo, 2x27 havo, 1x27 tweetalig havo en havo/vwo, 1x27 havo/vwo, 1x27 vwo (atheneum en gymnasium), 1x27 tweetalig vwo [bijzonderheden] Hallo Wereld activiteiten (huiswerkbegeleiding, sport en culturele activiteiten), huisbezoek mentor, zittenblijven in principe niet mogelijk in eerste leerjaar [huiswerk] huiswerkklas [studiebegeleiding] vakondersteuningslessen, rekenles, studieles op maat (studievaardigheden staan centraal) [leerlingzorg] counselor, leerlingbegeleider (zonodig contact met ouders in Arabisch), verzuimbegeleiding GGD; screening: spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen; training: faalangstreductie, sociale vaardigheden, sollicitatie, examen; dyslexie: remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] Topscore, Sint Nicolaastoernooi, buitensportdag, Giving Back, schoolfeesten [excursies] musea, theater, Artis (biologie), intoductieactiviteiten brugklas, Ardennen, Ruhrgebied, Engelandreis (versterkt Engelsklas), Praag, Parijs, Barcelona of Rome (gymnasium) [ouderbijdrage] 60 euro (inclusief kluisje 18 euro, excursies en reizen volledig exclusief) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t voldoende, havo zwak (per 16-02-2015), vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,1 (mening telt 5,6) [ouderoordeel 2016-2017] 8,3 (aanrader 8,3) [open dagen] ========================== [naam school] Hervormd Lyceum Zuid (HLZ) [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] havo // vwo (atheneum) [adres] Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam, (020) 662 79 83 [contact] dhr. E. Neter (leerjaarcoördinator 1e klassen), dhr. W. Vlakveld (rector) [website] www.hlz.nl [schoolbestuur] De Cedergroep (protestants-christelijk) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, talentontwikkeling [bijzonderheden] onderbouw: future media, godsdienst, technasium, universalis vwo (sport, Nederlands, wiskunde, aarde & wereld, bèta, moderne vreemde talen en multimedia); bovenbouw: godsdienst, wiskunde C; examenvakken: bedrijfseconomie, filosofie, Spaans, tekenen; certificaten: Cambridge English, The International Award Program, DELF scolaire (Frans) [rooster] 08:30, 45 min (eerste jaar ook 90 min) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 933, 75% uit Amsterdam, 8% uit De Ronde Venen [schoolgebouw] monumentaal gebouw uit 1934 met veel glas-in-loodramen [bereikbaarheid] tram 5, 24, bus 65 en schoolbus 512 Abcoude [veiligheid] kluisjescontrole, veiligheidscoördinator [kantine] broodje gezond, verse jus d'orange [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 2x28 havo, 2x28 havo/vwo, 1x28 vwo (atheneum), 1x28 vwo (universalis) [bijzonderheden] zittenblijven niet mogelijk in eerste leerjaar [huiswerk] huiswerkcontrole, indien regelmatig niet gemaakt huiswerk onder toezicht (HOT-klas) [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD; screening: taal, rekenen, Engels; dyslexie: signaleringstoetsen, remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] sportevenementen, toneeluitvoeringen, muziekavonden, schoolfeesten, schoolkrant Helycon, actie goed doel [excursies] museum, theater, brugklaskamp Egmond, uitwisseling (met Frankrijk en Duitsland), Rome, Londen, Parijs, Berlijn of Barcelona [inzet leerlingen] ouderejaarsmentoren [ouderbijdrage] 149 euro (inclusief schoolongevallenverzekering en sommige leermiddelen, exclusief excursies en overige kosten, kosten buitenlandreis bovenbouw 385 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,1 (mening telt 5,4) [ouderoordeel 2017-2018] 7,5 (aanrader 6,8) [open dagen] ========================== [naam school] Hogelant [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // tussenvoorziening [adres] Duinluststraat 20, 1024VK Amsterdam, (020) 634 47 37 [contact] mw. Anneke Krikke (zorgcoördinator onderbouw), dhr. Gert Braaksma (directeur) [website] www.hogelant.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching, alleen voor leerlingen met lwoo en/of extra ondersteuningsbehoefte, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, gestructureerd onderwijs met extra zorg en ondersteuning [bijzonderheden] onderbouw: muziek, informatica, tekenen, verzorging, praktijklessen (techniek, sport, personal trainer, EHBO), vakoverstijgende thema's en projecten; bovenbouw: in vierde jaar entreeklas (mbo niveau 1) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 100, 94% uit Amsterdam [schoolgebouw] klein gebouw met apart technieklokaal, bibliotheek met boeken van school en wisselcollectie van de OBA [bereikbaarheid] bus 33 en 37 (halte Dijkmanshuizenlaan) [veiligheid] kluisjescontrole, veiligheidsconvenant [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 2x15 vmbo-b schakelklas (met lwoo) [bijzonderheden] andersweek (vier maal per jaar week met toetsen en sportieve en culturele activiteiten), maandelijkse schoolspullencontrole [huiswerk] leerlingen kunnen na schooltijd blijven om op school huiswerk te maken en extra uitleg te krijgen [studiebegeleiding] bij achterstand taal of lezen individueel of in kleine groepjes extra aandacht en begeleiding [leerlingzorg] handelingsplannen, verbetering leesniveau in samenwerking met LCN (Lees Centrum Noord), begeleiding bij zoeken vervolgscholen, ook eerste leerjaar op vervolgschool blijft Hogelant leerling volgen, verzuimbegeleiding GGD; screening: twee keer per jaar didactisch onderzoek; training: problemen leren oplossen [EXTRA] [buitenschools] eerste 2 weken introductie eerste jaars, sport- en speldagen, excursies, film- en toneelvoorstellingen, Sinterklaas, Kerstmis [ouderbijdrage] 100 euro (inclusief 'andersweken' 50 euro, excursies 20 euro, introductiedagen 10 euro, kluisje 10 euro, exclusief borg kluissleutel 5 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] geen gegevens [leerlingoordeel 2017-2018] 6,8 (mening telt 5,6) [ouderoordeel 2017-2018] 8,1 (aanrader 7,5) [open dagen] ========================== [naam school] Hubertus & Berkhoff De Culinaire Vakschool [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // tweetalig vmbo-k, vmbo-g (vmbo-t met praktijkvak) [adres] Betuwestraat 29, 1079 PR Amsterdam, (020) 579 71 90 [contact] dhr. J. Bregman (teamleider onderbouw), dhr. R. Versteeg (schooldirecteur) [website] www.hubertusberkhoff.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) (openbaar) [toelating] geen voorrangsregels, intake verplicht en bepalend of school op voorkeurslijst gezet mag worden, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, vakgericht onderwijs [sectoren] economie (consumptief) [bijzonderheden] onderbouw: tekenen, drama, handvaardigheid, zorg en verantwoording voor eigen bakkerswinkel, restaurant, informatiebalie en magazijn; bovenbouw: speciaal profiel Horeca, Brood & Banket, Recreatie (HBR) [rooster] 08:45, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 250, 79% uit Amsterdam, 6% uit Zaanstad [schoolgebouw] nieuwbouw 2015, magazijn, professionele bakkerijen en keukens, restaurant Delicieux en Grand Café met bakkerswinkel toegankelijk voor publiek [bereikbaarheid] tram 4, bus 62, 65, 245, 354 en 612, station RAI op loopafstand [veiligheid] kluisjescontrole, hygiënecode Bakkerij en Horeca, veiligheidscoördinator, anti-pestproject [kantine] vignet Gezonde Schoolkantine (meer dan 80% aangeboden artikelen is gezond), producten uit eigen keukens en bakkerijen, melkproducten, gezonde frisdranken [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 4x20 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (genoemde schooladviezen met en zonder lwoo), 1x20 tweetalig vmbo-k, 1x20 vmbo-g (vmbo-t met een praktijkvak) [studiebegeleiding] steunles rekenen, taal of faalangst [leerlingzorg] remedial teacher, handelingsplannen voor lwoo-leerlingen, (verzuim)begeleiding GGD; screening: lezen, schrijven, rekenen [EXTRA] [buitenschools] Top-kook-klas, Top-Patisserie-Klas, vakwedstrijden, koken voor ouders, sportdagen, maatschappelijke stage [excursies] kennismakingsweek boerderij Woudenberg, Carré, concertgebouw, museum, hotel, restaurant, leverancier horeca- en bakkerijbenodigdheden, horecareis, bakkersreis, toeristenreis of cultuurtrip, werkweek [inzet leerlingen] leerlingmediators, juf en meesterdag (leerlingen bereiden lunch voor oud-leerkrachten basisschool) [ouderbijdrage] 145 euro (inclusief bijdrage tto eerste en tweede jaar 80 euro, schoolreis Walibi 35 euro, bijdrage ouderraad 10 euro, exclusief beroepskleding) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b voldoende, vmbo-k opbrengsten onvoldoende (driejaarsgemiddelde, laatste jaar inmiddels voldoende) [leerlingoordeel 2017-2018] 6,7 (mening telt 6,5) [ouderoordeel 2017-2018] 9,0 (aanrader 9,3) [open dagen] ========================== [naam school] Huygens College [stadsdeel] West [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t [adres] 2e Constantijn Huygensstraat 31, 1054 NN Amsterdam, (020) 788 08 80 [contact] mw. Nikki Oostewechel (zorgcoördinator), dhr. Henk Klaassen (rector) [website] www.huygens-college.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, kennismakingsgesprek, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, ondernemend leren [sectoren] economie (handel en administratie, handel en verkoop); intersectoraal programma: ict-route [bijzonderheden] onderbouw: kunst & cultuur, media-art, beeldende vorming, dans, drama, muziek, sportklas; bovenbouw: economie en ondernemen (keuzevakken commercie, recreatie of fashion), media, vormgeven en ict (specialiseren) [rooster] 09:00, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 500 (-), 100% uit Amsterdam [bereikbaarheid] tram 1, 3, 7, 12, 17 [veiligheid] kluisjescontrole, leerlingen blijven tijdens pauzes en tussenuur op schoolplein of in aula [kantine] broodje gezond [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 6x18 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x22 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo [bijzonderheden] mentor en kerndocent geven meerdere lessen [studiebegeleiding] extra begeleiding taal en rekenen in lessen remedial teaching [leerlingzorg] leerlingbegeleiders, schoolpsycholoog, remedial teacher, ontwikkelingsperspectief voor lwoo-leerlingen, verzuimbegeleiding GGD; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid, agressieregulatie [EXTRA] [buitenschools] theater, museum, kunstdag, schoolkrant, sportdagen, Topscore, schoolfeesten [excursies] werkdagen Zuid-Limburg, werkdagen buitenland bij voldoende belangstelling na examen [inzet leerlingen] schoonmaakacties in de buurt [ouderbijdrage] 150 euro (inclusief werkdagen 125 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,1 (mening telt 5,2) [ouderoordeel 2017-2018] 8,2 (aanrader 8,1) [open dagen] ========================== [naam school] Hyperion Lyceum [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) [adres] Docklandsweg 2, 1031 KN Amsterdam, (020) 579 72 20 [contact] dhr. Jaco Mijnheer (teamleider 1e klas), mw. Elly Loman (rector) [website] www.hyperionlyceum.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) (openbaar) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, werken aan denk- en onderzoeksvaardigheden [bijzonderheden] onderbouw: geperiodiseerde vakken (Spaans, klassieke vorming, science, beeldende vorming, muziek, Grote Denkers, Lifestyle Informatics, logica en argumentatieleer), Project Based Learning, Classroom of Difference (burgerschapsproject), toneelles; bovenbouw: drama en rede, literatuur, toneelles; examenvakken: filosofie, tekenen, Spaans, muziek, wiskunde C, wiskunde D, informatica [rooster] 09:00, 45 min (voornamelijk in blokuren van 90 min) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 501 (+), 83% uit Amsterdam, 6% uit Edam-Volendam [schoolgebouw] twee nieuwe en lichte schoolgebouwen naast elkaar, dichtbij Eye filmmuseum en het IJ [bereikbaarheid] bus 38, 62 en pont Buiksloterwegveer vanuit centrum (achter CS) [veiligheid] informele open schoolcultuur, veiligheidscoördinator [kantine] gezonde school, een keer per maand Stoute Donderdag (muziek en snoep) [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 5x28 vwo (atheneum en gymnasium) [bijzonderheden] eind eerste leerjaar keuze tussen gymnasium of atheneum+ [huiswerk] huiswerkklas met thee en koekje op woensdag- en donderdagmiddag (vrijwilligersinitiatief ouders) [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD; hoogbegaafdheid: Bureau V, verdieping en versnelling in vak of ontwikkeling speciale vaardigheid; training: faalangstreductie; dyslexie: stickers om op toetsen te plakken voor toepassing speciale regels bij toetsen (extra tijd, grootschrift, rekening houden met spellingsproblemen, toestaan spellingcontrole) [EXTRA] [buitenschools] Hyperion lezing, verkleed naar school op Halloween, Saint Patrick's day, symposium, digitale schoolkrant De Hype, schoolkoor, theaterproductie, orkest, sportdagen: sponsorloop, schaatsen, klimmen [excursies] excursies, schoolkamp, uitstapjes, cultuur- en taalreizen, Rome of grote stedenreis [ouderbijdrage] 125 euro (inclusief ouderbijdrage, exclusief 85 euro meerdaagse reizen brugklas, reizen hogere leerjaren van 65 tot 600 euro extra, exclusief laptop) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] geen gegevens [leerlingoordeel 2017-2018] 6,7 (mening telt 5,9) [ouderoordeel 2017-2018] 8,3 (aanrader 8,4) [open dagen] ========================== [naam school] Iedersland College [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // tussenvoorziening [adres] Zekeringstraat 38-40, 1014 BT Amsterdam, (020) 408 12 04 [contact] mw. Marinda Kleverlaan (afdelingsleider onderbouw), mw. Amarens Veenstra (directeur) [website] www.iederslandcollege.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching, alleen voor leerlingen met lwoo en/of extra ondersteuningsbehoefte, intake-commissie bepaalt of kan worden voldaan aan ondersteuningsbehoefte geen open dag, op afspraak, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, planmatig werken aan zelfvertrouwen en motivatie [sectoren] intersectoraal programma: dienstverlening en commercie (DC) [bijzonderheden] onderbouw: digitale vaardigheden, drama, muziek, beeldende vorming, techniek, talentontwikkeling, startmoment; bovenbouw: kunstvakken; examenvakken: dienstverlening en producten [rooster] 08:25, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 248, 96% uit Amsterdam [schoolgebouw] kleine vmbo-school, schoolplein [bereikbaarheid] bus 18, 36, metro 50, metrostation Isolatorweg en station Sloterdijk op loopafstand [veiligheid] kluisjescontrole, pestbeleid, pestworkshops, kleinschalig, veiligheidscoördinator [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 3x16 vmbo-b en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 1x16 vmbo-k (met en zonder lwoo) [bijzonderheden] mentor geeft zoveel mogelijk vakken aan eigen klas [huiswerk] huiswerkbegeleiding door leerlingondersteuner mogelijk [studiebegeleiding] begrijpend lezen, rekenen en studieles op lesrooster, steunles op advies mentor [leerlingzorg] orthopedagoog, motorische en cognitieve remedial teachers; training: faalangstreductie, rots en water, trajectvoorziening (bijv. planning en organiseren); dyslexie: individuele diagnostiek [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportdag, schoolfeest, cultuureducatie met afsluitende cultuurmarkt [excursies] klassenuitjes, snowboarden (leerjaar 2), schaatsen op Jaap Edenbaan, Sloterplasloop, driedaags schoolreis leerjaar 1 en 3, eendaags schoolreis leerjaar 2, examenreis Parijs leerjaar 4 [ouderbijdrage] 40 euro (exclusief werkweek) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende [leerlingoordeel 2016-2017] 6,8 (mening telt 5,9) [ouderoordeel 2016-2017] 8,3 (aanrader 7,3) [open dagen] ========================== [naam school] St. Ignatiusgymnasium (Ig) [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vwo (gymnasium) [adres] Jan van Eijckstraat 47, 1077 LH Amsterdam, (020) 676 38 68 [contact] mw. Sietske Padding (afdelingsleider klas 1), mw. Anita Swenneker (rector) [website] www.ignatiusgymnasium.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ) (rooms-katholiek) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 augustus 2010 zittende leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, talentontwikkeling [bijzonderheden] onderbouw: levensbeschouwing; bovenbouw: Capita Selecta (keuzeonderwerpen); examenvakken: management & organisatie, tekenen, muziek, filosofie, wiskunde D, Natuur, Leven en Technologie (NLT) [rooster] 08:30, 70 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 779, 69% uit Amsterdam, 12% uit Amstelveen [schoolgebouw] vernieuwd schoolgebouw, mediatheek met een grote collectie (jeugd)literatuur en een grote aula voor podiumactiviteiten [bereikbaarheid] bus 15, 65, tram 5, 24 en schoolbus Abcoude [veiligheid] incidentenregistratie, blaastest bij schoolfeesten [kantine] Lolita broodje, broodje gezond, fruit [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugperiode; 5x29 vwo (gymnasium) [bijzonderheden] zittenblijven in klas 1 alleen in bijzondere omstandigheden [leerlingzorg] schoolpedagoog, co-mentoren [EXTRA] [buitenschools] sport- en culturele activiteiten, toneelproductie, muziekavonden en debatclub [excursies] theater, Bergen, Schiermonnikoog, Ardennen, Berlijn, Parijs, Italië of Griekenland [inzet leerlingen] Jongerenrechtbank, Sint-comité voor goede doel, Voedselbankactie [ouderbijdrage] 415 euro (inclusief excursies, ouderbijdrage en leermiddelen) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vwo voldoende [leerlingoordeel 2016-2017] 6,9 (mening telt 6,4) [ouderoordeel 2015-2016] 7,8 (aanrader 8,2) [open dagen] ========================== [naam school] IJburg College [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // havo // vwo (atheneum) // IJburg 2 alleen vmbo-t, havo en vwo [adres] Pampuslaan 1, 1087HP Amsterdam, (020) 344 30 00 [contact] mw. Bente Schroot (deelschoolleider onderbouw IJburg 1), mw. Marieke Coumans en mw. Fatima Dahouch (deelschoolleiders onderbouw IJburg 2), mw. J. Hogewind (directeur/bestuurder) [website] www.ijburgcollege.nl [schoolbestuur] Stichting Samenwerkingsschool Algemeen Bijzonder Voortgezet Onderwijs IJburg (SSvABVOIJ) (algemeen bijzonder) [toelating] voorrang voor leerlingen van (traditionele) vernieuwingsscholen (jenaplan, dalton, montessori, ontwikkelingsgericht en natuurlijk leren), leerlingen die uitstromen uit de kopklas op deze school, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, onderverdeeld in ontwerpprincipes [sectoren] intersectoraal programma: dienstverlening en commercie (DC) [bijzonderheden] onderbouw: keuzeband, stamgroeptijd, themaleren, sport & bewegen, kunst & cultuur, mens & identiteit; bovenbouw: projecttijd, coachtijd, mens & natuur (havo/vwo), mens & maatschappij (havo/vwo), bewegen, sport & maatschappij (BSM); examenvakken: wiskunde C, Spaans, beeldend algemeen, beeldende kunst, drama, informatica, maatschappijwetenschappen, Natuur, Leven en Technologie (NLT) [rooster] 08:30, 60-80 min (vast dagritme, verschillende onderwijsactiviteiten) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1380 (+), 83% uit Amsterdam, 7% uit Diemen [schoolgebouw] hoofdlocatie op hoek Theo van Goghpark (Haveneiland-Oost), IJburg College 2 per dec. 2016 op Geertje Willemastraat 1 (Haveneiland Oost) [bereikbaarheid] voor hoofdlocatie: tram 26, bus 66; voor IJburg 2: tram 26, bus 37 [veiligheid] kluisjescontrole, deelscholen van maximaal 150 leerlingen, schoolagent, veiligheidscoördinator, Challenge Day [kantine] gezonde school, met leerlingen en ouders zelfgemaakte gerechten, soep, salade en broodjes, geen snoep- en frisdrankautomaten [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; IJburg 1: 1x17 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k, 7x25 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo en vwo (atheneum); IJburg 2: 7x25 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo en vwo (atheneum) [huiswerk] einde dag begeleiding in studievaardigheden en plannen bij mentor [studiebegeleiding] leerling werkt per vak of leergebied op eigen niveau [leerlingzorg] training: examen (bovenbouw); dyslexie: afspraken en ondersteunende maatregelen [EXTRA] [buitenschools] vrijdagmiddag workshops of eigen passieproject, Topscore, eigen volleybalvereniging Volleyburg, projecten i.s.m. culturele instellingen [excursies] leeropdrachten in de stad, jaarlijks meerdaagse (buitenland)reis [inzet leerlingen] leerlingmediators [ouderbijdrage] 350 euro (exclusief verplichte iPad) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b, -k, -g, -t voldoende, havo voldoende, vwo zwak [leerlingoordeel 2015-2016] 6,3 (mening telt 6,1) [ouderoordeel 2016-2017] 7,8 (aanrader 7,1) [open dagen] ========================== [naam school] International School of Amsterdam (ISA) [soort onderwijs] // IB Primary Years Programme // IB Middle Years Programme // IB Diploma Years Programme [adres] Sportlaan 45, 1185 TB Amstelveen, (020) 347 11 11 [contact] mw. Julia True (director of admissions), dhr. Edward Greene (director) [website] www.isa.nl [toelating] toelatingsprocedure waarbij referenties gevraagd worden, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] internationaal, International Baccalaureate Programme (IB) [bijzonderheden] Language A (English or mother tongue), Language Acquisition (acquired language: Dutch, French, Spanish, Mandarin or English as an additional language), mathematics, science, individuals and societies, design, the arts (visual art, music, drama, media), physical and health education, community service projects, personal project [rooster] 08:15 of 09:15, 60-75 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1200 (+) [schoolgebouw] modern gebouw met uitgebreide voorzieningen en sportfaciliteiten [bereikbaarheid] metro 51 [BRUGPERIODE] [leerlingzorg] student support coordinator, guidance counselor, counselor, learning support teachers, school nurse [EXTRA] [buitenschools] creative arts, athletics, Model United Nations, debate club, music, yearbook, student magazine, choir, language clubs, chess club, human and social rights club, International Awards for Young People and theatre productions [excursies] grade level, academic and sports trips [inzet leerlingen] student government [ouderbijdrage] 23.900 euro (MYP (grades 6 tot 8) 22475 euro, MYP (grades 9,10) 23250 euro, IB (grades 11,12) 23900 euro, exclusief aanmeldingsbijdrage 250 euro, aanvullende bijdragen als administratiekosten en examenkosten, buskosten) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] goedgekeurd door de International Baccalaureate Organization, de Council of International Schools en de New England Assocation of Schools and Colleges (geen toezicht Nederlandse onderwijsinspectie) [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] IVKO [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // havo [adres] Rustenburgerstraat 15, 1074 EP Amsterdam, (020) 597 93 60 [contact] mw. Petra Seijn (leerlingadministratie), mw. Kim Wannet (directeur) [website] www.ivko.nl [schoolbestuur] Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) (algemeen bijzonder) [toelating] voorrang voor leerlingen van een montessori-, jenaplan- of kunstmagneetschool, intake verplicht en bepalend of school op voorkeurslijst gezet mag worden, criteria bij intake; interesse in kunstvakken, geschiktheid Montessori, concentratie voor leerdomeinen, overhandigen kunstportfolio, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] montessori, cultuurprofielschool [bijzonderheden] onderbouw: muziek, dans, mime, drama, tekenen, handvaardigheid, film, dans- of muziekprogramma (DaMu); bovenbouw: kunstgeschiedenis, mode en textiel, fotografie, theatertechniek, profielkeuze havo (C&M en E&M); examenvakken: kunst algemeen, maatschappijwetenschappen [rooster] 08:30, 40 min (meestal blokuren van 80 min) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 441 (-), 60% uit Amsterdam, 10% uit Zaanstad [schoolgebouw] nieuwbouw uit 2011, ligging vlakbij de Amstel, meerdere groepen en begeleiders in grote ruimte (leerdomein) [bereikbaarheid] tram 4 en metro vanaf CS (halte Wibautstraat) [veiligheid] kluisjescontrole, incidentenregistratie, (cyber)pestprotocol, veiligheidscoördinator, ontruimingsoefening [kantine] gezonde broodjes en verse sapjes [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 4x28 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo [studiebegeleiding] extra ondersteuningslessen taal en rekenen, trajectvoorziening (hulp bij plannen en leerstrategieën) [leerlingzorg] screening: begrijpend lezen, woordenschat, rekenen; training: faalangstreductie, sociale vaardigheden; dyslexie: mondelinge toetsen, grotere letters, verlengde toetstijd, Daisy-speler [EXTRA] [buitenschools] columnwedstrijd, poëzieproject, voorstellingen en tentoonstellingen voor (en door) leerlingen binnen en buiten school [excursies] Kasteeljuweel Muiderslot, Concertgebouw, theater, museum, Artis, onderbouw werkweek Schiermonnikoog en Ardennen, bovenbouwreizen naar kunststeden [ouderbijdrage] 225 euro (exclusief lesmateriaal verschillende vakken 125 euro, werkweek 175 euro extra en hogere leerjaren maximaal 350 euro extra, aanschaf laptop vanaf 350 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t voldoende, havo zwak (per 03-04-2014) [leerlingoordeel 2017-2018] 6,3 (mening telt 6,6) [ouderoordeel 2015-2016] 6,9 (aanrader 6,6) [open dagen] ========================== [naam school] Keizer Karel College [soort onderwijs] havo // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) // vwo (technasium) [adres] Elegast 5, 1185AA Amstelveen, (020) 641 57 00 [contact] mw. I. Takens (afdelingsleider brugklassen), dhr. A. Smit (rector) [website] www.keizerkarelcollege.nl [schoolbestuur] Stichting Keizer Karel (rooms-katholiek) [toelating] leerlingen uit Amstelveen, Ouderkerk a/d Amstel, Badhoevedorp en Aalsmeer, en kinderen van oud-leerlingen, leerlingen die in de eerste ronde niet meegeloot hebben kunnen geen beroep doen op voorrangsregels in tweede ronde, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier [bijzonderheden] onderbouw: handvaardigheid, science, levensbeschouwing, onderzoek en wetenschap, onderzoek en ontwerpen, denken en doen; examenvakken: literatuur, bedrijfseconomie, Spaans, informatica, muziek, tekenen, beeldende vorming, kunst algemeen, wiskunde C, wiskunde D, Natuur, Leven en Technologie (NLT); certificaten: Cambridge First Certificate, Advanced Certificate for Cambridge English, Technasium [rooster] 08:30, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1691, 69% uit Amstelveen, 11% uit Ouder-Amstel, 3% uit Amsterdam [BRUGPERIODE] [leerlingzorg] remedial teacher, schoolpsycholoog; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid [EXTRA] [ouderbijdrage] 115 euro (technasium 50 euro extra per leerjaar) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,3 (mening telt 5,8) [ouderoordeel 2017-2018] 7,9 (aanrader 7,9) [open dagen] ========================== [naam school] Kiem Montessori [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] vmbo-t [adres] 2de Oosterparkstraat 33, 1091 HV Amsterdam, (020) 597 93 00 [contact] mw. Kimo Steenaart (initiatiefnemer), dhr. Hüseyin Asma (directeur) [website] www.kiemmontessori.nl [schoolbestuur] Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) (algemeen bijzonder) [toelating] voorrang voor montessori leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, actief onderwijs [bijzonderheden] onderbouw: kunst beeldende vorming, techniek, toekomstoriëntatie, informatica, sport (iedere ochtend), open atelier (ruimte voor creativiteit) [rooster] 08:30, 120 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 75 [schoolgebouw] buitensportlocaties: Amstelcampus, Jaap Edenbaan, Flevoparkbad, Roeivereniging KARZ de Hoop,Oosterpark, [bereikbaarheid] metrostation Wibautstraat, tram 1, 3, 7 en 19, bus 37 [kantine] alleen volkoren broodjes met gezond beleg, fruit en snack-groenten, geen snoep en suikerhoudende dranken [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 3x25 vmbo-t, vmbo-t/havo en havo [bijzonderheden] doubleren in eerste leerjaar niet mogelijk [huiswerk] huiswerkvrije school, wanneer het niet lukt om tijdens les werk af te ronden verplicht inhalen na de les [EXTRA] [buitenschools] mentor-uitjes, schoolfeest [excursies] sportkamp in tweede leerjaar [ouderbijdrage] 350 euro (schoolmateriaal, gymshirts, mentor-uitjes, schoolfeesten, inclusief spaarbedrag voor sportkamp in tweede leerjaar) [KWALITEIT] [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Kolom Praktijkcollege Noord [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] praktijkonderwijs [adres] Oostzanerdijk 139, 1035 EX Amsterdam, (020) 630 11 99 [contact] dhr. Sjaak de Ridder (directeur) [website] www.kpcn.nl [schoolbestuur] Kolom (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, praktijkontwikkeling [bijzonderheden] onderbouw: koken, beeldende vorming, ICT, drama, algemene techniek, persoonlijke verzorging, vrijetijdsbesteding, Onderhoud Terreinen en Gebouwen; bovenbouw: techniek, koken en bediening, modules (bouwtechniek, motorvoertuigen, horeca, zorg en welzijn, uiterlijke verzorging, detailhandel, Onderhoud Terreinen en Gebouwen), ROC-traject (vijfde leerjaar); keuze uit verschillende brancheopleidingen [rooster] 08:30, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 208, 95% uit Amsterdam [schoolgebouw] nieuwbouw (2009) aan de rand van Amsterdam Noord, praktijklokalen (techniek, koken, zorg en welzijn, uiterlijke verzorging, repro/magazijn), schoolplein met veel groen [bereikbaarheid] bus 35, 36 en 37 (halte Oostzanerdijk) [veiligheid] drie regels (aardig, rustig, netjes), time-out [kantine] maaltijden in de kantine door leerlingen zelf bereid, energiedranken en chips verboden [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugperiode; 3x16 praktijkonderwijs [studiebegeleiding] basisvaardigheden Nederlands, rekenen en wiskunde [leerlingzorg] individueel ontwikkelingsplan (IOP, iedere 12 weken besproken met ouders), orthopedagoog, na uitstroom nog twee jaar (telefonische) nazorg [EXTRA] [buitenschools] Topscore, voetbaltoernooien (onderbouw in 2013 Nederlands kampioen voetbal pro-scholen, bovenbouw 2e plaats in 2012) [excursies] Disneyland Parijs, Walibi, adventuredag [inzet leerlingen] schoolwinkel (koekjes en drinken in kleine pauze) [ouderbijdrage] 150 euro (inclusief excursie 100 euro, bijdrage lesmateriaal 25 euro, ouderbijdrage 25 euro, exclusief borg kluisje 20 euro extra, ROC opleiding via Praktijkcollege Noord 50 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] praktijkonderwijs zwak (per 12-01-2015) [leerlingoordeel 2017-2018] 7,5 (mening telt 7,2) [ouderoordeel 2017-2018] 7,8 (aanrader 7,8) [open dagen] ========================== [naam school] Ir. Lely Lyceum [stadsdeel] Zuidoost [soort onderwijs] vmbo-t // havo // tweetalig onderwijs havo // tweetalig onderwijs vwo (atheneum) // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) // tto-juniorschool [adres] Ravenswaaipad 3, 1106 AW Amsterdam, (020) 563 30 50 [contact] dhr. E. Baaijens (conrector onderbouw), dhr. J. Rijlaarsdam (rector-bestuurder) [website] https://www.lelylyceum.nl [schoolbestuur] Openbare Stichting Scholengemeenschap Reigersbos (openbaar) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, technasium, TTO en internationalisering [sectoren] economie (met mogelijkheid tot verbreden in mode en sport) [bijzonderheden] onderbouw: introductie onderzoeken en ontwerpen (technasium havo+vwo; bèta design mavo), tweetalig onderwijs (tto) op mavo-havo-vwo, kieskunstig (muziek, drama of dans), wetenschapsoriëntatie WON (havo+vwo), filosofie (vwo); bovenbouw: Big History, ondernemen (International Business College), sport (verbredingsprogramma); examenvakken: Spaans, bedrijfseconomie, tekenen; certificaten: Cambridge First, Cambridge Advanced; de afdeling vmbo-k wordt afgebouwd (geen nieuwe vmbo-k leerlingen met ingang van schooljaar 2019/2020) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 829 (+), 98% uit Amsterdam [schoolgebouw] ruim en overzichtelijk, grote lokalen, drie sportzalen, twee buitenplaatsen, vier computerlokalen, studiecentrum [bereikbaarheid] metro 50 en 54 (station Reigersbos) en bus 47 [veiligheid] bewakingscamera's, kluisjes [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar ; indeling brugklassen nog onbekend: aanbod voor schooladviezen vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo en vwo (atheneum en gymnasium), zowel regulier als tweetalig aanbod op alle niveaus [bijzonderheden] gymnasium vanaf leerjaar 1 [huiswerk] huiswerkklas na aanmelding door mentor [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD, vmbo-leerlingbegeleiders (ondersteuning bij gedrags- of motivatieproblemen); screening: citotoets; training: faalangstreductie, examentraining (bovenbouw); dyslexie: remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] sportprogramma (waaronder sportgroep en Topscore), danstalentklas, leesclub, filmclub [excursies] werkweek onderbouw in Nederland, buitenlandse reis in bovenbouw [ouderbijdrage] 175 euro (inclusief kennismakingdagen brugklas 100 euro, gymshirt 10 euro, vervoerkosten excursie 15 euro, exclusief sportgroep/ TTO 90 euro extra, buitenlandreizen bovenbouw van 250 tot 450 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-k, vmbo-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,4 (mening telt 5,9) [ouderoordeel 2017-2018] 8,3 (aanrader 8,2) [open dagen] do 16 jan 19:00-21:00 // za 18 jan 10:30-13:30 ========================== [naam school] LUCA Praktijkschool [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] praktijkonderwijs [adres] Javaplantsoen 24, 1095 CS Amsterdam, (020) 579 71 50 [contact] mw. A. Joosen (zorgcoördinator), dhr. R. van Bever (schooldirecteur) [website] www.lucapraktijkschool.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) (openbaar) [toelating] geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, competentiegericht praktijkonderwijs [bijzonderheden] beeldende vorming, portfolio, competentielessen, themaweken, keuzevakken (activiteiten zoals atletiek, yoga, zelfverdediging, zwemmen, Italiaans koken en Spaanse les) [rooster] 08:30, 50 of 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 169, 92% uit Amsterdam, 3% uit Diemen [schoolgebouw] geheel vernieuwd [bereikbaarheid] tram 7, 14, bus 37 (halte Soembawastraat) [veiligheid] samenwerking buurtregisseur, veiligheidscoördinator [kantine] zelfgebakken pannenkoek, broodje worst, tosti, chips, fruit [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugperiode; 2x15 praktijkonderwijs [studiebegeleiding] rekencoördinator, taalcoördinator, individuele leerlijn voor taal en rekenen, IOP-gesprekken (individueel ontwikkelingsplan) [leerlingzorg] orthopedagoog, salto (opvoedondersteuning), verzuimbegeleiding GGD [EXTRA] [buitenschools] voetbaltoernooi, basketbaltoernooi, Topscore [excursies] Artis, musea, bedrijfsbezoek, schoolreis [ouderbijdrage] 30 euro (geen vrijwillige ouderbijdrage, kosten schoolactiviteiten kunnen variëren van 5 tot 30 euro, exclusief 25 euro jaarlijks onderhoudsverzekering laptop) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] praktijkonderwijs voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 8,0 (mening telt 7,3) [ouderoordeel 2017-2018] 8,3 (aanrader 8,4) [open dagen] ========================== [naam school] Lumion [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Anderlechtlaan 3, 1066 HK Amsterdam, (020) 667 53 53 [contact] dhr. A. Koene (hoofd leerlingenadministratie), dhr. S. Dönmez (directeur) [website] https://lumion.amsterdam [schoolbestuur] Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso (SOVOP) (openbaar) [toelating] voorrang voor kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, digitale leeromgeving [bijzonderheden] onderbouw: mens en maatschappij, science, expressie (handvaardigheid, tekenen en drama), keuzevak Lumica (filosofie en design thinking), lees-halfuurtje (met leesboek); examenvakken: Natuur, Leven en Technologie (NLT); digitaal onderwijs met iPad [rooster] 08:30, 220 min (les per dagdeel of half dagdeel, met sessies: verwonder-, workshop-, lab- en communicatiesessies) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 405 (+) [schoolgebouw] kleinschalig, vanaf schooljaar 2019-2020 nieuw schoolgebouw aan Vlaardingenlaan (naast metrostation Henk Sneevlietweg en halte bus 62) [bereikbaarheid] bus 61 en 69 (halte Hageland), tram 2 (halte Kasterleepark) [veiligheid] beveiligingscamera’s, hekken, veligheidscoördinator, surveillance [kantine] gezonde producten (bij vak science voedingsles en voedingsadviezen) [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 2x28 mavo (vmbo-t), 3x28 vmbo-t/havo, 2x28 havo, 2x28 havo/vwo en 1x28 vwo (atheneum) [huiswerk] huiswerkklas bij plannings- of concentratieproblemen thuis [studiebegeleiding] docent als studiecoach [leerlingzorg] coach als leerlingbegeleider, verzuimbegeleiding GGD; screening: dyscalculie; training: door ABC Praktijk (door ouders en/of zorgverzekeraar te betalen): faalangstreductie, sociale vaardigheid en oplossingsgerichte gespreksvoering; dyslexie: tijdsverlenging bij toetsen, remedial teacher voor Engels, Nederlands, studieplanning en -begeleiding [EXTRA] [buitenschools] sportactiviteiten [excursies] kennismakingsdagen Amsterdamse Bos, einde brugperiode kamp in Nederland, tweede leerjaar Ardennen, bovenbouw werkweek in Parijs, Berlijn of Londen [inzet leerlingen] leerlingenraad [ouderbijdrage] 135 euro (exclusief kosten iPad, extra activiteiten en eventueel extra leermiddelen) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] geen gegevens (nieuwe school) [leerlingoordeel 2015-2016] 6,4 (mening telt 5,7) [ouderoordeel 2015-2016] 6,6 (aanrader 6,4) [open dagen] ========================== [naam school] Luzac Lyceum Amsterdam [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Uiterwaardenstraat 263, 1079 CR Amsterdam, (020) 671 40 04 [contact] dhr. Douwe Boekhoudt (rector) [website] www.luzac.nl [toelating] intakegesprek, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, persoonlijk onderwijs [bijzonderheden] onderbouw: levenskunde; examenvakken: maatschappijwetenschappen, Spaans, filosofie, wiskunde C, wiskunde D, algemene natuurwetenschappen, bedrijfseconomie, tekenen, informatica, rekenvaardigheid [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 116 [schoolgebouw] traditioneel schoolgebouw, gymles Sporthallen Zuid [bereikbaarheid] tram 4, bus 62 en 65 [veiligheid] kluisjescontrole, cameratoezicht, surveillance [kantine] volledig aanbod [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; vmbo-t-havo-vwo [huiswerk] huiswerkvrij, aaneengesloten lesdag van 9 tot 5, geen tussenuren [studiebegeleiding] persoonlijke begeleiding, studievaardighedenles, rekenvaardigheidsles, taalvaardigheidsles [leerlingzorg] mentor; screening: instaptoets voor rekenen en taal; dyslexie: dispenserende maatregelen dyslexie [EXTRA] [buitenschools] tijdens vak levenskunde activiteiten buiten school [excursies] outdoor introductieweek, levenskunde, musea, bedrijfsbezoeken, schoolreizen [ouderbijdrage] 19.650 euro (kosten onderbouw) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] voldoende [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Joodse Scholengemeenschap Maimonides [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Noordbrabantstraat 15-17, 1083 BE Amsterdam, (020) 642 61 61 [contact] mw. Zira Roozendaal (sectorleider brugklas), mw. Iris Eshel (rector) [website] www.jsgmaimonides.nl [schoolbestuur] JBO (joods) [toelating] geen voorrangsregels, alleen halachisch joodse leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kleinschalig [bijzonderheden] vakoverstijgende projecten, Cambridge (Engels), Delf (Frans), joodse geschiedenis, examenvakken: Modern- en Klassiek Hebreeuws [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 161, 56% uit Amstelveen, 34% uit Amsterdam [schoolgebouw] modern gebouw met kantine/aula, multifunctionele studieruimte, patio, gymzaal, buitensportplein [bereikbaarheid] tram 5, metro 51, bus 62 [veiligheid] lockers, camera's, hekken, surveillance, pestprotocol [kantine] alleen kosjere producten, frisdrank- en snoepautomaat [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 1x24 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo/vwo en vwo (atheneum) [bijzonderheden] voor toetsen in klas 1 een mavo-cijfer en een havo/vwo-cijfer voor niveaubepaling [studiebegeleiding] extra Nederlands voor anderstaligen [leerlingzorg] huiskamer, orthopedagoog, verzuimbegeleiding GGD; screening: dyslexie [EXTRA] [buitenschools] schooltoneel, culturele avonden, excursies, schoolfeesten, sporttoernooien, lezingen: over politiek en joodse feestdagen [excursies] driedaagse survival Ardennen, werkweek Israël [ouderbijdrage] 1.200 euro (exclusief werkweek eerste leerjaar 20 euro, kluisjes 15 euro, overige kosten 35 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Marcanti College [stadsdeel] West [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // havo // vwo (atheneum) // (vwo alleen onderbouw) [adres] Jan van Galenstraat 31, 1051 KM Amsterdam, (020) 606 90 00 [contact] mw. R. Taleb en mw. F. Rutte (contactpersoon brugklas), dhr. S. Tan (directeur) [website] www.marcanti.espritscholen.nl [schoolbestuur] Esprit Scholen (algemeen bijzonder) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen en voor leerlingen kopklas Marcanti, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, met vakoverstijgend projectonderwijs, eigenaarschap en maatschappelijk betrokken [sectoren] intersectoraal programma: dienstverlening en commercie (DC) [bijzonderheden] zesjarige HTL-route (doorstroom naar havo na diploma vmbo-t), vitale school met extra bewegingsonderwijs, (wereld)muziek in lessen en activiteiten, bovenbouw: plusopleidingen met twee uur extra les voor gemotiveerde leerlingen: sport plus, business plus (ondernemerschap), kunstplus (museumbezoek en beroepsoriëntatie kunstvakken) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 711, 100% uit Amsterdam [schoolgebouw] overzichtelijk open schoolgebouw uit 2002 met leerplein en werkplekken, gymzaal, meetingpoint (coördinatiepunt stages en buurtprojecten) [bereikbaarheid] tram 3, 10, 12, 14, streekbussen 18, 80, 82 [veiligheid] kluisjescontrole, camera's, surveillance, pestprotocol, gelegenheid halen zwemdiploma (A) [kantine] gezonde kantine [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 1x20 vmbo-b en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 3x24 vmbo-k (met en zonder lwoo), 3x26 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo, 2x26 havo en havo/vwo, 1x15 vwo [bijzonderheden] voor bovenbouw vwo samenwerking met andere Esprit scholen [huiswerk] begeleiding door speciaal geschoolde studenten [studiebegeleiding] eerste klas extra uur rekenen, kansuur (wegwerken achterstanden), talentuur (verdiepingsles) [leerlingzorg] taalwerkgroep, counselor, remedial teacher, zorgfunctionaris per team, verzuimbegeleiding GGD; training: faalangstreductie, sociale vaardigheden, omgaan met boosheid [EXTRA] [buitenschools] Topscore, culturele activiteiten, Sloterplasloop, voetbal- en basketbaltoernooi, schoolfeest [excursies] introductiekamp, buitenlandreizen bovenbouw [ouderbijdrage] 509 euro (inclusief Chromebook 349 euro, 44 euro introductiekamp eerste klas) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende, vmbo-t opbrengsten onvoldoende, havo geen gegevens [leerlingoordeel 2017-2018] 5,9 (mening telt 5,7) [ouderoordeel 2017-2018] 6,5 (aanrader 4,2) [open dagen] ========================== [naam school] Mediacollege Amsterdam (Ma) [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t [adres] Dintelstraat 15, 1078 VN Amsterdam, (020) 850 96 90 [contact] dhr. P. Nass (decaan), dhr. P. Pranger (directeur) [website] www.ma-web.nl [schoolbestuur] Stichting Media Amsterdam (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, intake verplicht en bepalend of school op voorkeurslijst gezet mag worden, criteria bij intake: creatief talent, affiniteit met mediavakken en geschiktheid werken in open leerruimtes, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, vakschool met aandacht voor grafimedia [sectoren] techniek (grafische techniek, grafimedia) [bijzonderheden] onderbouw: taaldomein (Nederlands, Engels en Duits), exactdomein (rekenen, wiskunde en NaSk), domein mens & maatschappij (aardrijkskunde, geschiedenis, verzorging, maatschappijleer, filosofie en economie), domein media, vormgeving & ICT (creatieve vakken, computervaardigheden, handvaardigheid en ontwerpen); bovenbouw: domein media, vormgeving & ICT (modules audiovisuele vormgeving, 2D en 3D vormgeving, ICT en interactief vormgeven) [rooster] 08:30, 60 min (grafimedialessen 120 min) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 295, 82% uit Amsterdam, 4% uit Zaanstad [schoolgebouw] gerenoveerd historisch pand met moderne technische voorzieningen, aparte grafimedialokalen voor onderbouw en bovenbouw, lokalen per leerdomein, infotheek, geen fietsenstalling [bereikbaarheid] tram 4, 12 en bus 65 [veiligheid] kluisjescontrole, veiligheidscoördinator [kantine] belegde broodjes, fruit [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 2x24 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x27 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo [studiebegeleiding] (verplichte) steunles bij onvoldoende resultaten [leerlingzorg] remedial teacher; screening: cito-toetsen; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid, agressieregulatie; dyslexie: dyslexiecoach, dyslexieprotocol, dyslexiepas, lotgenotencontact [EXTRA] [buitenschools] sportdagen, schoolfeesten, tekenlessen buiten school [excursies] (culturele) uitjes, kamp [inzet leerlingen] schoolwacht (leerlingen houden toezicht in kantine en gangen en voorkomen buurtoverlast) [ouderbijdrage] 286 euro (inclusief kamp/excursie 120 euro, borg boeken 75 euro, borg kluisje 16 euro en materialen 75 euro, kamp/excursie hogere leerjaren tussen 100 en 180 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende, vmbo-g zwak (per 5-2-2013) [leerlingoordeel 2017-2018] 6,3 (mening telt 6,0) [ouderoordeel 2017-2018] 7,4 (aanrader 7,2) [open dagen] ========================== [naam school] Metis Montessori Lyceum (MML) [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] havo // vwo (atheneum) // vwo (technasium) // havo (technasium) [adres] Mauritskade 58, 1092 AD Amsterdam, (020) 597 93 00 [contact] mw. Tynke Mulder (contactpersoon brugklas), dhr. Hüseyin Asma (directeur) [website] www.hetmml.nl [schoolbestuur] Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) (algemeen bijzonder) [toelating] voorrang voor montessorileerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] montessori, talentontwikkeling [bijzonderheden] onderbouw: technasium, kunst en beeldende vorming, textiel (Kiem Montessori), informatie en communicatie (I&C), onderzoek en ontwerp (O&O); examenvakken: kunst algemeen, informatica, maatschappijwetenschappen, wiskunde C, wiskunde D (vwo), Natuur, Leven en Technologie (NLT); UNESCO-school [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 817 (+), 90% uit Amsterdam, 3% uit Zaanstad [schoolgebouw] havo en vwo in gerenoveerd gebouw bij Oosterpark, mavo/havo klassen in klein gebouw [bereikbaarheid] tram 3, 7, 9, 10, 14, bus 37, 41, 245 en metro 51, 53, 54 [veiligheid] kluisjes, problemen bespreekbaar maken, Nederlands spreken [kantine] broodje gezond, fruit [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 1x28 havo en havo/vwo, 2x28 havo en havo/vwo innovatieprofiel (coderclass of technasium), 1x28 vwo (atheneum), 2x28 vwo innovatieprofiel (coderclass of technasium) [bijzonderheden] technasium op havo en vwo niveau, vakoverstijgende projectweken, huisbezoek door mentor [studiebegeleiding] mentor helpt met zelfstandig werken volgens montessoriconcept [leerlingzorg] autiklas (onderbouw), verzuimbegeleiding GGD; screening: begrijpend lezen en woordenschat; training: faalangstreductie; dyslexie: remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] projecten, workshops, cursussen, evenementen [excursies] ontmoetingen met gastdocenten uit bedrijven en politiek gericht op wereldburgerschap, buitenlandse reizen, excursies, bezoek theaters en musea [ouderbijdrage] 350 euro (inclusief excursie/activiteiten, Coderclass Technasium excursies 50 euro extra, buitenlandse schoolreisje in jaar 4 van 400 tot 450 euro extra, iPad verplicht) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] geen gegevens [leerlingoordeel 2017-2018] 7,3 (mening telt 7,7) [ouderoordeel 2017-2018] 8,6 (aanrader 8,5) [open dagen] ========================== [naam school] Montessori College Oost (MCO) [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // vmbo-g [adres] Polderweg 3, 1093 KL Amsterdam, (020) 597 98 99 [contact] dhr. Jos Knegt (teamleider eerste jaar), dhr. Sander Jacobs (directeur) [website] www.montessori-college-oost.nl [schoolbestuur] Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) (algemeen bijzonder) [toelating] voorrang voor montessorileerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] montessori, talentontwikkeling [sectoren] economie (handel en administratie), techniek (techniek-breed), zorg en welzijn (verzorging) [bijzonderheden] sportklas, ICT-klas, beeldende vorming, informatiekunde, muziek, Spaans, verzorging, wereldoriëntatie, techniek, praktische profiel oriëntatie (PPO); ISK (internationale schakelklas voor nieuwkomers) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1037 (+), 93% uit Amsterdam, 3% uit Diemen [schoolgebouw] modern en licht gebouw uit 2000 (architect en oud-montessorileerling Herman Hertzberger), tussen lokalen en werkplaatsvleugel overdekte multifunctionele binnenplaats 'het rode plein', sporthal aan de overkant [bereikbaarheid] tram 3, 7, 9, bus 22, 37, 41, vlakbij station Muiderpoort [veiligheid] locker, veiligheidscoördinator [kantine] warm pistoletje kaas, broodje gezond [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 4x20 internationale schakelklas, 5x20 vmbo-b en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 4x22 vmbo-k (met en zonder lwoo), 2x24 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo [huiswerk] huiswerkklas begeleid door docenten [leerlingzorg] counselor, orthopedagoog, logopedist, contactdocenten voor ouders die onvoldoende Nederlands beheersen (Arabisch, Ghanees, Spaans, Turks), vluchtelingencoördinator, verzuimbegeleiding GGD; dyslexie: remedial teacher (ook voor hulp taal en rekenen), dyslexiespecialist [EXTRA] [buitenschools] brede schoolactiviteiten met sport (Topscore: streetdance, basketbal, voetbal) en cultuur [excursies] museum, theater, schoolreis [ouderbijdrage] 85 euro (kunst/ict/sportklas 90 euro extra, exclusief werkweek, 3e en 4e leerjaar ca 45 euro extra opleidingskosten) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b, vmbo-k en vmbo-(g)t onvoldoende opbrengsten en kwaliteit zwak (per 03-03-2014) [leerlingoordeel 2017-2018] 6,2 (mening telt 5,9) [ouderoordeel 2017-2018] 7,9 (aanrader 7,3) [open dagen] ========================== [naam school] Montessori Lyceum Amsterdam (MLA) [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) [adres] Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED Amsterdam, (020) 676 78 55 [contact] dhr. Wrister Grommers (rector) [website] www.montessorilyceumamsterdam.nl [schoolbestuur] Stichting Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA) (algemeen bijzonder) [toelating] voorrang voor montessorileerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] montessori, cultuurprofielschool [bijzonderheden] onderbouw: science, techniek, muziek, textiele werkvormen, verdiepingsklassen (bèta, film, kunst muzisch, kunst beeldend, multimedia, ontwerp of sport); bovenbouw: module (keuzevak), Frans plus, Engels plus, Duits plus; examenvakken: filosofie, informatica, kunst algemeen, drama, tekenen, management & organisatie, maatschappijwetenschappen, wiskunde C (vwo), wiskunde D (vwo); certificaten: DELF scolaire (Frans), Diplôme d’Etudes en Langue Française, Goethe (Duits), Cambridge English [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1803 (+), 86% uit Amsterdam, 3% uit Amstelveen [schoolgebouw] havo en vwo in vier gebouwen rond binnenplaats hoofdlocatie, vmbo-t in de Van Ostadestraat 103 [bereikbaarheid] tram 3, 5, 12 en 24 [veiligheid] kluisjes, camera's, mediacoaches, vertrouwenspersonen, veiligheidscoördinator [kantine] broodje gezond met kaas [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 3x28 vmbo-t of vmbo-t/havo, 6x28 havo en havo/vwo, 2x28 vwo (atheneum), 2x28 vwo (gymnasium) [bijzonderheden] verslag (i.p.v. rapport) met werkhouding, positie (hoe ver in de lesstof), kwaliteit [huiswerk] Blokken na de bel (7,50 euro per keer) [studiebegeleiding] mentor helpt met zelfstandig werken volgens montessorisysteem [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD [EXTRA] [buitenschools] bezoek voorstellingen en tentoonstellingen, diverse cursussen, eigen toneel- en muziekuitvoeringen [excursies] dagexcursies, binnen- en buitenlandse werkweken, Romereis (gymnasium), kleine groep uitwisseling buitenland [ouderbijdrage] 97 euro (plus inkomensafhankelijk deel van 0 tot 431 euro, inclusief werkweek) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t, havo en vwo voldoende (er staat een onvoldoende voor het vwo in het inspectieoverzicht opbrengstenoordelen 2013, maar in rapport van 3 september 2013 schrijft de inspectie dat het negatieve opbrengstenoordeel onterecht was) [leerlingoordeel 2017-2018] 6,4 (mening telt 6,2) [ouderoordeel 2017-2018] 7,8 (aanrader 7,8) [open dagen] ========================== [naam school] Mundus College [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] praktijkonderwijs // (lwoo) vmbo-b // vmbo-k [adres] Burg. Hogguerstraat 2, 1064 EB Amsterdam, (020) 585 48 54 [contact] mw. H. Filius (zorgcoördinator), mw. D. Brummelhuis (directeur) [website] www.mundus.espritscholen.nl [schoolbestuur] Esprit Scholen (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, leerlingen voor praktijkonderwijs en tussenvoorziening doen niet mee aan centrale loting en matching, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, competentiegericht [sectoren] economie (handel en administratie, consumptief-breed, koken/serveren, brood- en banketbakken), techniek (metaaltechniek, bouwtechniek, elektrotechniek, voertuigentechniek), zorg en welzijn (verzorging); intersectoraal programma: ict-route [bijzonderheden] talentontwikkeling (o.a. muziek, creatief schrijven, ehbo, design, fotografie), praktijkoriëntatie; ISK (internationale schakelklas voor nieuwkomers) [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1040 (-), 85% uit Amsterdam, 8% uit Amstelveen [schoolgebouw] internationale schakelklas, vmbo en bovenbouw praktijkonderwijs in hoofdvestiging op Burgemeester Hogguerstraat 2, onderbouw praktijkonderwijs in Herman Poortstraat 17 [bereikbaarheid] tram 13, bus 64 en metro 50 (hoofdgebouw) [veiligheid] kluisjescontrole, coördinator schoolcultuur en veiligheid [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 4x15 pro, 1x18 internationale schakelklas, 2x18 vmbo-b (met en zonder lwoo), 2x20 vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 2x22 vmbo-k (met en zonder lwoo), 2x24 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo [studiebegeleiding] leerlingbegeleider [leerlingzorg] orthopedagoog, trajectvoorziening door leerlingbegeleiders en Altra medewerker voor preventieve en structurele hulp voor leerlingen met extra onderwijszorgbehoefte, verzuimbegeleiding GGD [EXTRA] [buitenschools] Mundus & More (kosteloze wisselende naschoolse activiteiten van een uur aansluitend op de lessen: culturele, sportieve en creatieve workshops en huiswerkbegeleiding, deelname in onderbouw verplicht) [excursies] introductiekamp [ouderbijdrage] 65 euro (inclusief schoolkamp, andere activiteiten en excursies worden door school betaald, exclusief borg boeken 75 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] praktijkonderwijs en vmbo-b voldoende, vmbo-k zwak (per 19-09-2008 en tussentijds kwaliteitsonderzoek op 03-03-2015) [leerlingoordeel 2017-2018] 7,1 (mening telt 6,8) [ouderoordeel 2017-2018] 8,2 (aanrader 6,9) [open dagen] ========================== [naam school] St. Nicolaaslyceum (SNL) [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] havo // tweetalig onderwijs havo // tweetalig onderwijs vwo (atheneum) // vwo (atheneum) // tto-juniorschool [adres] Beethovenplein 2, 1077 WM Amsterdam, (020) 644 51 51 [contact] mw. R. Dahlhaus (afdelingsleider eerste klassen), mw. J. Rutten (rector) [website] www.nicolaas.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Zuid (SVOAZ) (rooms-katholiek) [toelating] voorrang voor kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid [bijzonderheden] onderbouw: tweetalig havo en vwo, levensbeschouwing, podiumkunsten, informatiekunde, beeldende vorming, sportklas (atheneum), cultuurklas (havo); bovenbouw: International Stream (extra Engels); examenvakken: bewegen, sport & maatschappij (BSM), informatica, management & organisatie, Spaans, tekenen, global perspectives, maatschappijwetenschappen, culturele en kunstzinnige vorming, wiskunde C; certificaten: Cambridge & IELTS (Engels), Goethe (Duits), Delf (Frans) [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1194 (+), 83% uit Amsterdam, 5% uit Diemen [schoolgebouw] nieuw gebouw uit 2012, theater, sportzalen, fitness, naast Beatrixpark [bereikbaarheid] bus 65, 246, 612, tram 5 en metro 51 [veiligheid] kluisjes, camera's, antipestbeleid, incidentenprotocol [kantine] broodjes en fruit [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 3x28 havo en havo/vwo (waarvan 1 cultuurklas, indeling pas na plaatsing), 1x28 tweetalig havo en havo/vwo, 2x28 vwo (atheneum, waarvan 1 sportklas, indeling pas na plaatsing), 2x28 tweetalig vwo (atheneum) [bijzonderheden] doubleren onderbouw alleen bij bijzondere omstandigheden [studiebegeleiding] bij achterstand verplichte extra les Nederlands, Wiskunde of Engels [leerlingzorg] orthopedagoog, verzuimbegeleiding GGD; screening: instaptoets Nederlands, Engels, wiskunde; training: groepstraining faalangst voor brugklas (en examenklas); dyslexie: extra tijd bij toetsen, eventueel ondersteuning met Kurzweil [EXTRA] [buitenschools] Topscore, atletiekdag, Artis, schoolfeest, het Grote Gebeuren (open podium en feest rond 5 december), museumbezoek [excursies] dagexcursies, buitenlandse reizen, theater [inzet leerlingen] juniormentoren, leerlingenpanel, schoolwacht [ouderbijdrage] 230 euro (exclusief sportplusklas, cultuurplusklas en tweetalig onderwijsklassen 285 euro extra, vanaf leerjaar 3 buitenlandse reizen van 175 tot 550 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,2 (mening telt 5,7) [ouderoordeel 2017-2018] 7,9 (aanrader 7,9) [open dagen] ========================== [naam school] De nieuwe Havo [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] havo [adres] Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam, (020) 579 71 77 [contact] dhr. E. Varkevisser (teamleider onderbouw), dhr. R. van Bever (directeur a.i.) [website] www.denieuwehavo.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) (openbaar) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, zelfstandige havo met vernieuwend onderwijs [bijzonderheden] onderbouw: lifestyle informatics, major en minorstructuur, x-tijd (kunst en cultuur, ict, sport), steunles; examenvakken: tekenen, informatica [rooster] 08:30, 70 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 232 (+), 94% uit Amsterdam, 4% uit Landsmeer [schoolgebouw] ruim gebouw, binnenkant recent opgeknapt [bereikbaarheid] bus 38, 105 en 109, pont vanaf CS (Buiksloterweg) [veiligheid] kluisjescontrole, camera's, hekken, surveillance [kantine] broodje gezond, fruit [BRUGPERIODE] [indeling] drie jaar; 5x28 havo en havo/vwo [bijzonderheden] al in eerste jaar maar ook later in driejarige brugperiode opstroom mogelijk naar Hyperion Lyceum of andere school met atheneum [huiswerk] zoveel mogelijk op school, onder andere in mediatheek, 3 per week naschoolse huiswerkbegeleiding mogelijk door Over 't IJ [studiebegeleiding] steunlessen Nederlands, Engels en wiskunde [leerlingzorg] remedial teacher, verzuimbegeleiding GGD; screening: begrijpend lezen, spelling en rekenen; training: faalangstreductie; dyslexie: faciliteitenkaart, extra tijd bij toetsen, grootschrift, Daisyspeler, gebruik spellingcontrole toegestaan, remedial teacher [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportdag, jaarlijkse debatmiddag, project vrijheid/onvrijheid (rond dodenherdenking en bevrijdingsdag), de jonge jury (leescampagne), theaterweek, junior toneelproductie met Toneelgroep Amsterdam, game-events, schoolfeest [excursies] studieweek Londen of Berlijn, excursies Muiderslot, Lille, Ilperveld [inzet leerlingen] leerlingenraad [ouderbijdrage] 90 euro (exclusief werkweek, exclusief laptop, aanschaf via school mogelijk voor 200 euro, de helft van de aanschafwaarde) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] nog geen gegevens (nieuwe school), alleen verwijzing naar nieuwe concept in inspectierapport over voorganger Bredero Lyceum, daarvan was kwaliteit havo zwak (per 21-01-2013) [leerlingoordeel 2017-2018] 5,9 (mening telt 5,2) [ouderoordeel 2016-2017] 6,9 (aanrader 6,1) [open dagen] ========================== [naam school] De Nieuwe School [stadsdeel] Centrum [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) // particulier eindexamenonderwijs, 2 jaar in 1, opleiding voor staatsexamen [adres] Herengracht 274, 1016 BW Amsterdam, (020) 623 48 09 [contact] dhr. Pepijn Kuizenga (adjunct-directeur), mw. Matty Brokking (directeur) [website] https://www.denieuweschool.amsterdam/ [schoolbestuur] Stichting de Nieuwe School [toelating] toelatingsgesprek, aanmelding na 1 september soms nog mogelijk, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kleinschalig [bijzonderheden] twee jaar in één (versneld opstromen); examenvakken: Spaans, filosofie, bedrijfseconomie, maatschappijwetenschappen, wiskunde C, wiskunde D, maatschappijkunde (vmbo-t); certificaten: Cambridge English (CAE of CPE) [rooster] 09:00, 65 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 60 (-) [schoolgebouw] 18e-eeuws grachtenpand met tuin in centrum van Amsterdam, goed bereikbaar met openbaar vervoer, dicht bij Centraal Station [bereikbaarheid] loopafstand van station Amsterdam CS [veiligheid] gewaarborgd door de kleinschaligheid; toegang na aanbellen, deurcamera, vijf bhv-ers [kantine] eigen keuken voor leerlingen met gratis koffie en thee, aula en grote binnentuin om de pauzes in door te brengen [BRUGPERIODE] [bijzonderheden] geen, alleen examenjaar (lesstof van twee jaar in één jaar) [studiebegeleiding] intensief mentoraat, remedial teaching, studielokaaluren onder toezicht van de docenten [EXTRA] [buitenschools] introductiedagen, voorlichtingsavond vervolgopleiding en beroepskeuze, film, borrel, sportactiviteit, vakgebonden activiteiten (b.v. bezoek rechtbank, museum) [excursies] vakgebonden [ouderbijdrage] 24.525 euro (voor het vmbo, 26.525 tot 28.320 euro voor havo, 27.795 tot 30.795 euro voor vwo, ook losse vakken mogelijk) [KWALITEIT] [leerlingoordeel 2016-2017] 7,7 (mening telt 7,7) [ouderoordeel 2016-2017] 9,1 (aanrader 9,0) [open dagen] ========================== [naam school] Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB) [stadsdeel] Zuidoost [soort onderwijs] vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam, (020) 690 90 50 [contact] mw. Greetje Kloosterman (deelschoolleider onderbouw), mw. Saskia Grotenhuis (directeur-bestuurder) [website] www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl [schoolbestuur] Stichting Open Schoolgemeenschap Bijlmer (openbaar) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 zittende leerlingen en kinderen van personeel dat op 1 oktober 2016 in dienst was bij het schoolbestuur, school streeft naar evenwichtige verdeling adviezen per klas; in bijzondere gevallen overleg over geschiktheid voor onderwijs in heterogene groep, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, onderzoekend en uitdagend leren [sectoren] economie (administratie), techniek (techniek-breed), zorg en welzijn (verzorging) [bijzonderheden] onderbouw: beeldend, drama, muziek, techniek, verzorging, Fast Lane English (havo en vwo); bovenbouw: tweefasen-vwo, informatica, beeldende vorming, Natuur, Leven en Technologie (NLT), kunstklas (vmbo), sportklas (vmbo), bewegen, sport & maatschappij (BSM); examenvakken: LO-2 (vmbo), kunst algemeen (havo en vwo), drama (havo en vwo); certificaten: Cambridge English [rooster] 08:30, 60 min (vaste tijden onderbouw) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1613, 75% uit Amsterdam, 13% uit Diemen [schoolgebouw] sporthal, fitness, vmbo-practicumlokalen, sciencelab, theaterzaal, muziekpaviljoen [bereikbaarheid] bus 41, 47 en 66, metro en trein Bijlmer en Ganzenhoef [veiligheid] zes kleine deelscholen [kantine] gezonde broodjes, snoep [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 13x28 vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-k, vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo, vwo [bijzonderheden] alle niveaus twee jaar lang samen in brugklas, havo en vwo leerlingen ook nog derde leerjaar bij elkaar [huiswerk] huiswerkklas (20 euro borg voor aanwezigheid) [leerlingzorg] orthopedagoog, OSB wisselklas (kortdurend traject versterking schoolse vaardigheden), verzuimbegeleiding GGD; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid; dyslexie: dyslexiepas, extra tijd bij toetsen [EXTRA] [buitenschools] OSBbreed: Topscore, leerorkest, samenwerking met Muziekschool Zuidoost en Jeugdtheaterschool, toneelgroep Amsterdam [excursies] film, theater, concert, themaweek, stageweek, werkweek, Berlijn, Londen, Rome, Sevilla, Ardennen, wintersportreis sportklas [inzet leerlingen] leerlingmediators [ouderbijdrage] 230 euro (inclusief werkweek brugklas 140 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b-k-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Open Schoolgemeenschap Diemen (OSD) [soort onderwijs] vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // havo // vwo (atheneum) // nieuwe school, start na zomervakantie 2019 [adres] Ouderkerkerlaan 24, 1112BE Diemen, (020) 690 90 50 [website] www.osdiemen.nl [schoolbestuur] Stichting Open Schoolgemeenschap Bijlmer (openbaar) [toelating] voorrang voor leerlingen uit Duivendrecht en Diemen , inschrijven tussen 19 januari en 15 februari 2019, plaatsingsbesluit op 16 februari 2019, voorafgaand aan de centrale loting & matching in Amsterdam, toegankelijk voor voorrangsleerlingen (postcodes 1110, 111, 1112, 1113, 1115) en voor leerlingen uit Amsterdam (Zuidoost) afkomstig van een basisschool in Duivendrecht of Diemen , vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, onderzoekend en uitdagend leren [bijzonderheden] onderbouw: Fast Lane English, bewegingsonderwijs, science, expressievakken (tekenen, techniek, drama en muziek) [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] [schoolgebouw] de school zal starten in een deel van het gebouw van de openbare basisschool Het Atelier, nieuwbouw is gepland naast het Duran zwembad (eveneens aan de Ouderkerkerlaan in Diemen) [BRUGPERIODE] [indeling] 2 jaar; 3x28 vmbo-b, vmbo-b/k, vmbo-k, vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo, vwo [bijzonderheden] alle niveaus twee jaar lang samen in brugklas, havo en vwo leerlingen ook nog derde leerjaar bij elkaar [EXTRA] [KWALITEIT] [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Over-Y College [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-t // onderbouw havo [adres] Floraweg 170, 1032 ZG Amsterdam, (020) 435 09 99 [contact] mw. E. Groenewoud (teamleider onderbouw), dhr. J. Overvoorde (directeur) [website] www.over-y.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen , vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, ondernemend leren [bijzonderheden] onderbouw: levensbeschouwing, science, ict en mediawijsheid, beeldende vorming, muziek, ondernemend leren (havo), sportklas, projectweken; bovenbouw: technologie & toepassing (vmbo-t); examenvakken: LO-2, levensbeschouwing, loopbaan & burgerschap (LL&B) [rooster] 08:25, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 618, 80% uit Amsterdam, 10% uit Landsmeer [schoolgebouw] nieuwe aula [bereikbaarheid] bus 34, 35, 37, 391 en 394 [veiligheid] camera's, kluisjes, conciërges [kantine] saucijzenbroodje, yoghurt met fruit [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 3x25 vmbo-t (met of zonder lwoo), 1x25 sportklas vmbo-t (met of zonder lwoo), 2x27 vmbo-t/havo en havo, 1x27 sportklas vmbo-t/havo en havo [huiswerk] recht op huiswerkbegeleiding voor lwoo-leerlingen [studiebegeleiding] extra studiebegeleiding, bijles [leerlingzorg] remedial teacher, verzuimbegeleiding GGD; screening: spelling, woordenschat, begrijpend- en technisch lezen, rekenen; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid; dyslexie: faciliteitenkaart en remedial teaching [EXTRA] [buitenschools] gezamenlijke vieringen christelijke feestdagen [excursies] brugklaskamp, buitenlandreis leerjaar 4, theaterbezoek door theaterklas [ouderbijdrage] 275 euro (inclusief brugklaskamp 95 euro, sportklas 150 euro, kluisverhuur 15 euro, studiereis vierde leerjaar van 325 euro tot 500 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,2 (mening telt 5,6) [ouderoordeel 2017-2018] 7,5 (aanrader 7,8) [open dagen] ========================== [naam school] Panta Rhei [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // vmbo-g [adres] Pandora 1-2, 1183 KK Amstelveen, (020) 503 21 21 [contact] dhr. Erik Holtslag (directeur-bestuurder) [website] www.sgpantarhei.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs Amstelveen (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kleinschalig [sectoren] economie (handel en administratie), techniek (techniek-breed), zorg en welzijn (zorg- en welzijn-breed); intersectoraal programma: sport dienstverlening en veiligheid (SDV) [bijzonderheden] onderbouw: techniek, verzorging, dienstverlening en producten, beeldende vorming, muziek, drama, leerpleinuur, ict & media, profielprogramma's (expressie, game & technologie, koken, sport), vakoverstijgende projecten (Andere culturen, Vrijheid en onderdrukking, Omgaan met elkaar); examenvakken: maatschappijkunde; internationale schakelklas (ISK) [rooster] 08:30, 30, 60 of 90 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 798, 63% uit Amsterdam, 25% uit Amstelveen [schoolgebouw] onderbouw en bovenbouw in aparte gebouwen op zelfde locatie, gymles in Nieuwe Bankrashal [bereikbaarheid] tram 5, metro 51, bus 171 en 356 (Oranjebaan/Bankrashof), 487 (Camera Obscuralaan) [veiligheid] kluisjescontrole, camera's, veiligheidscoördinator, leefstijl [kantine] broodjes, snoep, geen energiedrank [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 1x18 vmbo-b (met en zonder lwoo), 4x21 vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 3x25 vmbo-k en vmbo-t (met en zonder lwoo), 1x25 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo [huiswerk] zelfstandig werken aan weektaak en huiswerk in dagelijks leerpleinuur (LPU) [studiebegeleiding] extra lesuren taal en rekenen, taalaccentklas bij taalachterstanden [leerlingzorg] remedial teacher; screening: leerachterstanden; dyslexie: remedial teacher, dyslexiekaart, teksten in een groter lettertype, extra tijd bij toetsen, mondelinge toetsen [EXTRA] [buitenschools] sportdagen, discoavonden, kerstactiviteit [excursies] Artis, Tweede Kamer, museum en voorstellingen (media & entertainmentklas), beroepsgerichte excursies, museumbezoek, derde klas op werkweek, survivalkamp (SDV), Londen (mavo 4) [inzet leerlingen] houden schoolomgeving schoon (zwerfvuilproject) [ouderbijdrage] 100 euro (exclusief werkweek brugklas 110 euro extra, sportklas/media en entertainmentklas per schooljaar 50 euro extra, profielvak sport 140 euro extra en werkweek leerjaar 3 250 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b voldoende, vmbo-k voldoende, vmbo-(g)t voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,2 (mening telt 5,5) [ouderoordeel 2017-2018] 7,7 (aanrader 7,3) [open dagen] ========================== [naam school] Pieter Nieuwland College (PNC) [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] havo // vwo (atheneum) [adres] Nobelweg 6, 1097 AR Amsterdam, (020) 665 47 30 [contact] dhr. Frank van Gaal (afdelingsleider brugklas), dhr. Pieter Delsing (rector) [website] www.pieternieuwland.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen en voor leerlingen van kopklas op Pieter Nieuwland College, motivatiegesprek voor vwo+ profielklas (Art of Science), eventueel aanvullende toets, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier [bijzonderheden] onderbouw: muziek, drama, levensbeschouwelijke vorming, techniek en wetenschap, kunst/beeldende vorming, Fast Lane English, programma Spaans, programma software engineering, vwo+ met Science (robotica, sterrenkunde, technisch design) of Art (kunst, film, fotografie, theater); examenvakken: kunst, informatica, maatschappijwetenschappen, filosofie, wiskunde C, management & organisatie, Natuur, Leven en Technologie (NLT) [rooster] 08:25, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 963, 80% uit Amsterdam, 16% uit Diemen [schoolgebouw] vernieuwd in 2011, Wubbo Ockels Regiolab, auditorium/theaterzaal [bereikbaarheid] bus 37, op loopafstand OV-knooppunt Amstelstation [veiligheid] camera's, kluisjes, werkgroep, veiligheidscoördinator [kantine] gezonde en luxe broodjes [BRUGPERIODE] [indeling] havo en havo/vwo twee jaar, vwo geen brugperiode; 4x28 havo en havo/vwo, 1x29 vwo (atheneum), 2x29 vwo+ art/science (atheneum) [huiswerk] drie dagen per week huiswerkbegeleiding [leerlingzorg] counselor, verzuimbegeleiding GGD; screening: taal, rekenen, welbevinden; training: faalangstreductie, veilig gebruik social media; dyslexie: remedial teacher, extra tijd bij toetsen [EXTRA] [buitenschools] Topscore: badminton, streetdance, basketbal, roeien; toneel, muziek, musical, filmfestival, Anglia certificate, theaterklas [excursies] brugklaskamp Texel, poldersurvival, waterproject, werkweken in Londen, Parijs, Berlijn en surfkamp [inzet leerlingen] leerlingmentoren, leerlingtutoren, leerlingen betrokken bij beoordeling docenten [ouderbijdrage] 315 euro (inclusief werkweek brugklas 160 euro, vwo+ 200 euro extra, Fast Lane English 75 euro extra, exclusief verplichte iPad ) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] havo voldoende, vwo opbrengsten onvoldoende en kwaliteit vwo zwak (per 19-12-2013) [leerlingoordeel 2017-2018] 6,2 (mening telt 5,8) [ouderoordeel 2017-2018] 7,3 (aanrader 7,1) [open dagen] ========================== [naam school] Praktijkcollege De Atlant [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] praktijkonderwijs [adres] Teilingen 4, 1082 JS Amsterdam, (020) 644 72 90 [contact] dhr. Ronald van Staverden (coördinator onderbouw), dhr. Paul Altena (directeur a.i.) [website] www.de-atlant.nl [schoolbestuur] Kolom (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kleinschalig [bijzonderheden] onderbouw: sociale competentie, informatiekunde, computervaardigheden, culturele oriëntatie, tekenen, handvaardigheid, textiel, huishoudkunde, groen, algemene techniek, kennismaken met autocosmetics en installatietechniek; bovenbouw: haarverzorging, economie/magazijn, bediening, koken, schoonmaak, zorg, installatietechniek, autocosmetics, houtbewerken, zwemles [rooster] 08:30, 50 min (eerste lesuur 15 min) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 208, 80% uit Amsterdam, 15% uit Amstelveen [schoolgebouw] praktijklokalen (magazijn, winkel, lassen, houtbewerken, catering, haarverzorging), grote kantine met toneel, gymzaal, dojo, computerlokaal en tuin [bereikbaarheid] tram 5 en metro 51 (halte Boshuizenstraat), bus 62 (halte hoek Boshuizenstraat, Buitenveldertselaan), 142, 170, 199 (halte hoek Buitenveldertselaan, Van Nijerodeweg) [veiligheid] 5 belangrijke schoolregels, verbod op roken onder schooltijd (ook voor personeel), voorlichting seksualiteit en hygiëne [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugperiode; 4x15 praktijkonderwijs [studiebegeleiding] IOP-gesprekken (individueel ontwikkelingsplan), stagebegeleiders [leerlingzorg] zorgteam, verzuimbegeleiding GGD [EXTRA] [buitenschools] Topscore, voetbal in sporthallen Zuid, kerstmarkt, tweewekelijkse buurtlunch [excursies] bedrijfsbezoeken [ouderbijdrage] 125 euro [KWALITEIT] [inspectieoordeel] praktijkonderwijs voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 7,4 [ouderoordeel 2017-2018] 7,8 (aanrader 7,8) [open dagen] ========================== [naam school] Praktijkcollege De Dreef [stadsdeel] Zuidoost [soort onderwijs] praktijkonderwijs [adres] Alexander Dumaslaan 7, 1102 WD Amsterdam, (020) 519 50 70 [contact] mw. Jenny Febis (directeur) [website] www.dedreef.net [schoolbestuur] Kolom (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] Big Picture Learning [bijzonderheden] sportgecertificeerde school, schoolvakken techniek, huishoudkunde, omgangskunde, ict, zelfstandig wonen; interne stages (onderbouw); richtingen: horeca, winkel, verzorging, techniek; doorstroom mbo mogelijk [rooster] 08:30, 90 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 163, 93% uit Amsterdam, 3% uit Diemen [schoolgebouw] praktijklokalen, ruime nieuwe school [bereikbaarheid] metro 50, 53, 54 en bus 41, 44 [veiligheid] kluisjes, nauw contact buurtregisseur [kantine] leerlingen bereiden maaltijden en broodjes zelf [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugperiode; 3x14 praktijkonderwijs [studiebegeleiding] dag begint en eindigt met advisor, leerlingen werken aan een persoonlijk leerplan (PLP) [leerlingzorg] psycholoog, ambulant begeleider, school blijft leerlingen na uitstroom 2 jaar volgen [EXTRA] [buitenschools] sportdagen, voetbal, muziek, techniek, kunstschool, kerstversiering [excursies] schoolkampen, schoolreisjes [ouderbijdrage] 135 euro (inclusief ouderbijdrage 10 euro, werkweek eerste leerjaar 100 euro, overige kosten 25 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] praktijkonderwijs voldoende [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Praktijkcollege Het Plein [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] praktijkonderwijs [adres] Jan de Louterpad 5, 1063 ME Amsterdam, (020) 480 10 48 [contact] mw. Pauline van der Pijl (zorgcoördinator onderbouw), dhr. Jochem Luijckx (directeur) [website] www.het-plein.net [schoolbestuur] Kolom (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] competentiegericht leren [bijzonderheden] praktische taalvaardigheden (bijvoorbeeld schrijven sollicitatiebrief, invullen formulieren); schoolvakken: burgerschapskunde, algemene techniek, zorg en dienstverlening, handel en logistiek consumptieve techniek, informatiekunde, sociale competentie, culturele en kunstzinnige vorming, mobiliteitstechniek; stages: interne stage, externe begeleide groepsstage, oriënterende individuele stage, beroepsvoorbereidende stage, plaatsingsstage; branche gecertificeerde cursussen: keukenassistent, bedieningsassistent, AKA-assistent zorg en welzijn,werken in de groothuishouding, winkelmedewerker, VACO bandelwissel, heftruck en logistiekmedewerker; mogelijkheid tot volgen entree opleiding ROCvA; doorstroom naar mbo mogelijk [rooster] 08:30, 90 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 212, 96% uit Amsterdam [schoolgebouw] nieuwe vleugel met ruime praktijklokalen voor informatica, repro, handel, consumptief, algemene techniek, autoservice, nieuwe aula [bereikbaarheid] tram 7, 13 en 14, bus 21 en 80, metro 50 [veiligheid] veilige kleding in verband met praktijkvakken [kantine] gerund door leerlingen [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugperiode; 5x12 praktijkonderwijs [bijzonderheden] huisbezoeken door mentor [studiebegeleiding] portfolio, IOP-gesprekken (individueel ontwikkelingsplan) [leerlingzorg] orthopedagoog, ambulant begeleider; training: hoe maak ik vrienden, faalangstreductie, weerbaarheid, sociale vaardigheden, sollicitatie, omgaan met geld, reizen met het OV [EXTRA] [buitenschools] Topscore; mogelijkheid tot behalen jeugd EHBO-diploma, bromfietsrijbewijs, veiligheidscertificaat [excursies] eind van elk schooljaar kamp, theatervoorstellingen, musea, Concertgebouw [inzet leerlingen] verzorgen eigen schoolgebouw, regelen bestellingen voor magazijn, actieve leerlingenraad [ouderbijdrage] 135 euro (inclusief werkweek) [KWALITEIT] [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Het Reinaert [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-t [adres] Reinaert de Vosstraat 27, 1055 CL Amsterdam, (020) 617 64 26 [contact] dhr. Said el Kabir (contactpersoon brugklas), mw. Brenda Mol (schoolleider) [website] hetreinaert.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2015 ingeschreven zittende leerlingen en leerlingen kopklas op Het Reinaert, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kansen bieden met onderwijs op maat [bijzonderheden] onderbouw: levensbeschouwing, beeldende vorming, ict-projecten; bovenbouw: informatietechnologie, dienstverlening & producten; examenvakken: kunstvakken-2, nask-2, informatietechnologie [rooster] 08:30, 45 min (voornamelijk in blokuren van 90 min) [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 301 (-), 98% uit Amsterdam [schoolgebouw] gebouw uit 1957 van architecten Evers en Sarlemijn, voormalige RK Bakkers en Horecaschool St. Hubertus, gerenoveerd in 2016, studiezaal, computerlokaal voor vak Dienstverlening & Produkten [bereikbaarheid] metro 50 (halte Burgemeester de Vlugtlaan), tram 12, 14; bus 21, 80, 247, 280, 752 [veiligheid] veiligheidscoödinator [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 1x25 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo [bijzonderheden] eerste twee jaar les op vmbo-t en havo niveau, tijdens en aan eind brugperiode overstapmogelijkheid naar havo op Comenius Lyceum of andere havo [huiswerk] maximaal 10 uur huiswerk per week, hulp planning door mentor [studiebegeleiding] loopbaandossier, extra begeleiding taal en rekenen in remedial teaching lessen (voor lwoo leerlingen) [leerlingzorg] leerlingbegeleiders, orthopedagoog, remedial teacher taal en rekenen; training: faalangstreductie, sociale vaardigheden [EXTRA] [buitenschools] klassenuitstapje, schoolfeesten [excursies] in derde jaar verplichte eendaagse excursie naar Aken of Brussel (afhankelijk van keuzevak Duits of Frans) [ouderbijdrage] 100 euro (inclusief werkweek eerste leerjaar 50 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-(g)t zwak (per 04-02-2014) [leerlingoordeel 2017-2018] 6,1 (mening telt 5,7) [ouderoordeel 2015-2016] 7,7 (aanrader 7,2) [open dagen] ========================== [naam school] Spinoza Lyceum [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) [adres] Peter van Anrooystraat 8, 1076 BH Amsterdam, (020) 577 74 44 [contact] mw. Marja Out (conrector), dhr. Jan Paul Beekman (rector) [website] www.spinozalyceum.nl [schoolbestuur] Stichting Spinoza Lyceum Amsterdam (openbaar) [toelating] voorrang voor daltonleerlingen, leerlingen moeten bewust kiezen voor kunstklassen mavo (vmbo-t en vmbo-t/havo), auditie voor muziek+ (extra uren muziek voor havo en vwo leerlingen) , vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] dalton, focus op persoonsontwikkeling [bijzonderheden] onderbouw: kunstklas mavo/havo (kunst & ontwerp, muziek, dans en drama), muziek+ klas havo/vwo; bovenbouw: filosofie (vwo), algemene natuurwetenschappen (vwo); examenvakken: Spaans, Natuur, Leven en Technologie (NLT), tekenen, muziek, maatschappijwetenschappen, kunst, management & organisatie, wiskunde C [rooster] 08:20, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 1250, 86% uit Amsterdam, 6% uit Haarlemmermeer [bereikbaarheid] tram 5, 16, 24, bus 15, 23, 142, 147, 170, 172, 176, metro 51, vlakbij OV-knooppunt Station Zuid [veiligheid] kluisjescontrole, veiligheidscoördinator [kantine] broodje gezond [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 2x28 mavo kunstklas (vmbo-t en vmbo-t/havo), 3x29 havo en havo/vwo, 1x29 vwo (atheneum), 2x29 vwo (gymnasium) [studiebegeleiding] in daltonuur en mentorles kan leerling extra uitleg vragen aan docent of zelfstandig werken aan taak, leren leren in studieles [leerlingzorg] faalangstreductiebegeleiding, verzuimbegeleiding GGD; dyslexie: dyslexiedeskundige, d-kaart, extra tijd bij toetsen, vergroot schrift bij toets, Daisyspeler, dyscalculiedeskundige [EXTRA] [buitenschools] topscore, brugklasmusical, grote musical- en dansproducties, open podium, Rozentuinfestival, techniekploeg, robotica [excursies] brugklaskamp, vakexcursies, buitenlandse reizen en uitwisselingen, gymnasium reis naar Rome of Griekenland [inzet leerlingen] ouderejaarsmentoren [ouderbijdrage] 170 euro (inclusief brugklaskamp 125 euro, exclusief borg schoolboeken, exclusief iPad (via school met korting), kosten reis Griekenland bovenbouw gymnasium 679 euro ) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t, havo en vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,8 (mening telt 7,0) [ouderoordeel 2017-2018] 7,9 (aanrader 7,6) [open dagen] ========================== [naam school] Spinoza20first [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Martin Luther Kingpark 1, 1079 RL Amsterdam, (020) 790 03 00 [contact] mw. Babs Sirach (schoolleider), dhr. Jan Paul Beekman (rector) [website] www.spinoza20first.nl [schoolbestuur] Stichting Spinoza Lyceum Amsterdam (openbaar) [toelating] voorrang voor daltonleerlingen, leerlingen moeten bewust kiezen voor onderzoekend en ontwerpend leren, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] dalton, onderzoekend en ontwerpend leren [bijzonderheden] kennisdomeinen: taal & cultuur, expressie & beweging, mens & maatschappij, natuur & technologie [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 95 [bereikbaarheid] bus 62, 65, tram 4 en 12 [BRUGPERIODE] [indeling] mavo en havo twee jaar, vwo een jaar; geen klassen maar wisselende projectgroepen: 50 plaatsen mavo (vmbo-t en vmbo-t/havo), 50 plaatsen havo en havo/vwo, 50 plaatsen vwo (atheneum) [EXTRA] [ouderbijdrage] 170 euro (inclusief 125 euro voor het brugklaskamp, exclusief kosten iPad (via de school met korting) [KWALITEIT] [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Spring High [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Herman Poortstraat 17, 1064 BR Amsterdam, (020) 589 30 38 [contact] mw. Camyre de Adelhart Toorop (locatieleider) [website] www.springhigh.nl [schoolbestuur] Esprit Scholen (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, ontwikkelingsgericht [bijzonderheden] combinatie van primair en voortgezet onderwijs; onderbouw: Spaans, kunst, beeldende vorming, muziek, theater, Sport, Lifestyle & Bewegen [rooster] 08:30 [VOORZIENINGEN] [leerlingen] [bereikbaarheid] bus 21, 80, metro 51 en tram 13, 14 [BRUGPERIODE] [indeling] drie jaar; 4x25 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo, vwo [EXTRA] [ouderbijdrage] 175 euro (inclusief bijdrage werkweek, culturele en sportieve activiteiten, sportkleding 25 euro) [KWALITEIT] [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] School voor Persoonlijk Onderwijs Amsterdam (SvPO) [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] havo // vwo (atheneum) // vwo (gymnasium) [adres] Meeuwenlaan 136, 1022 AM Amsterdam, (020) 331 83 82 [contact] mw. Suzan Polet (directeur) [website] www.svpo.nl [schoolbestuur] Stichting Tjalling Koopmans College Amsterdam (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, kleinschalig [bijzonderheden] onderbouw: filosofie, tekenen, klassieke culturele vorming; bovenbouw: Spaans, kunstgeschiedenis; certificaten: IELTS (Engels) [rooster] 08:30, 85 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 160 [bereikbaarheid] bus 32, 33, 38, 105, 109 en Noord-Zuidlijn [BRUGPERIODE] [indeling] onbekend; 1x16 vmbo-t/havo (volgens Keuzegids VO Amsterdam 2019, terwijl de school volgens dezelfde keuzegids geen vmbo-t aanbiedt en ook de summiere website en schoolgids geen duidelijkheid bieden), 1x16 havo, 1x16 havo/vwo, 2x16 vwo (atheneum) [EXTRA] [ouderbijdrage] 450 euro (inclusief ouderbijdrage 250 euro, schoolkosten zoals laptop 200 euro, exclusief 20 euro voor taalreizen) [KWALITEIT] [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Sweelinck College [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-t // havo [adres] Moreelsestraat 21, 1071 BJ Amsterdam, (020) 572 11 50 [contact] mw. S. Baldeck (coördinator leerjaar 1), dhr. J. Pols Paardekooper (directeur) [website] www.sweelinckcollege.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, talentontwikkeling [bijzonderheden] muziek, tekenen, levensbeschouwing, ict [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 590 (+), 90% uit Amsterdam, 4% uit Haarlemmermeer [schoolgebouw] gerenoveerd monumentaal pand in Museumpleinbuurt, ondergrondse aula, mediatheek, huiskamer voor zorgleerlingen, aparte aula voor de eerste klassen, buitengym op velden Sportpark Buitenveldert [bereikbaarheid] tram 2, 3, 5, 12, 16 en 24, bus 145, 170 en 197 [veiligheid] kluisjes [kantine] versgebakken belegde broodjes, Gezonde Schoolkantine (Voedingscentrum) [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 4x22 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo, 3x26 havo [huiswerk] dagelijks van 15.00 tot 18.00 uur huiswerkklas ORBIT tegen betaling [studiebegeleiding] leren leren tijdens studie-uur met mentor, steunles en extra taal- en rekenlessen, loopbaanorientatietraject [leerlingzorg] remedial teacher, trajectgroepbegeleiders voor begeleiding leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, verzuimbegeleiding GGD; screening: dyslexie en leerachterstanden, test wordt herhaald om resultaten te meten; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid, sollicitatie; dyslexie: extra tijd bij toetsen en ondersteuning met Kurzweil [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportdag in Olympisch Stadion, tekenen in Artis, filosofielessen, fotografie, theatertechniek, schoolband, CKV projecten, schoolfeesten, eindexamengala [excursies] bezoeken toneelstukken, schaatsen op Jaap Edenbaan, introductiekamp Duinrell, werkweek Overasselt, Parijs [inzet leerlingen] schoolwacht (geldt als maatschappelijke stage) [ouderbijdrage] 285 euro (inclusief werkweek bugklas 160 euro, leerjaar 3 reis naar Parijs 260 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] geen gegevens [leerlingoordeel 2017-2018] 5,5 (mening telt 5,2) [ouderoordeel 2017-2018] 7,3 (aanrader 7,0) [open dagen] ========================== [naam school] Tobiasschool [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // tussenvoorziening [adres] Rietwijkerstraat 55, 1059 VX Amsterdam, (020) 579 72 95 [contact] mw. Anna Dekker (zorgcoördinator), dhr. Frank Bronkhorst (schoolleider) [website] vo.tobiasschool.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) (openbaar) [toelating] voorrang voor vrijeschoolleerlingen, broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen, geen centrale loting en matching, alleen voor leerlingen met lwoo en\of ondersteuningsbehoefte, intake-gesprek, voor schoolwisselaars gelden aanvullende voorwaarden, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] vrije school, kleinschalig [sectoren] intersectoraal programma: dienstverlening en commercie (DC), technologie en commercie (TC) [bijzonderheden] onderbouw: ict, sociale vaardigheden, burgerschapskunde, sterrenkunde, beeldende vorming, textiel, theaterbezoek, koken, gereedschapsleer, grafische techniek, hout- en metaalbewerken; bovenbouw: werken in de kantine, dienstverlening & producten, houtbewerking, metaalbewerking, textiele werkvorming, grafische technieken, sectorvaardigheden, persoonlijk portfolio [rooster] 08:45, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 167, 83% uit Amsterdam, 9% uit Amstelveen [schoolgebouw] (ver)nieuwbouw [bereikbaarheid] tram 2, bus 15, 23 en metro 50 [veiligheid] veiligheidscoördinator, pauzewacht [kantine] bapao, salade [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 3x16 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met lwoo) [huiswerk] drie dagen per week huiswerkondersteuning na schooltijd [studiebegeleiding] bijles Nederlands, Engels, wiskunde en economie [leerlingzorg] individueel handelingsplan, remedial teacher, orthopedagoog, eventueel externe kunstzinnige- en bewegingstherapeut (euritmie); training: faalangstreductie, sociale vaardigheid [EXTRA] [buitenschools] sportdagen, schaatsen, zeilen [excursies] introductiekamp, Artis, theater, Scheepvaartmuseum, vervolgopleiding, bedrijf, jaarlijkse schoolreis [inzet leerlingen] leerlingen werken in de kantine [ouderbijdrage] 125 euro (kosten voor introductiekamp/ brugklas) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b voldoende, vmbo-k geen gegevens [leerlingoordeel 2017-2018] 7,6 (mening telt 7,2) [ouderoordeel 2017-2018] 8,7 (aanrader 9,4) [open dagen] ========================== [naam school] Vinse School (ViS) [stadsdeel] Centrum [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Haarlemmerstraat 132-136, 1013 EX Amsterdam, (020) 303 10 20 [contact] mw. Emilie Blom van Assendelft (zorgcoördinator), mw. Martine Pijpe (directeur) [website] www.vinseschool.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, oriëntatie-activiteit en toelatingsgesprek (gekeken wordt naar belangstelling kunstvakken en technieken, eigenzinnigheid, nieuwsgierigheid en bereidheid samen te werken), vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, kunstzinnig en technisch onderwijs [sectoren] economie (administratie) [bijzonderheden] onderbouw: drama, dans, muziek, beeldend, audiovisueel, Spaans, filosofie, informatica, kunsttheorie, kunstpraktijk; bovenbouw: Natuur, Leven en Technologie (NLT) [rooster] 09:00, 40 of 80 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 73 [schoolgebouw] voormalige St. Antonia Meisjesschool [bereikbaarheid] bus 18, 21 en 22, 10 minuten loopafstand Amsterdam CS [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 2x22 vmbo-t, vmbo-t/havo, havo, havo/vwo en vwo [bijzonderheden] geen zittenblijven [leerlingzorg] dyslexie: dyslexieprotocol [EXTRA] [excursies] werkweek [ouderbijdrage] 250 euro (exclusief 250 euro kosten werkweek) [KWALITEIT] [leerlingoordeel 2017-2018] 7,4 (mening telt 8,0) [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Vossius Gymnasium [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vwo (gymnasium) [adres] Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam, (020) 662 09 34 [contact] mw. Sita Remesar (conrector onderbouw), dhr. Jan van Muilekom (rector) [website] www.vossius.nl [schoolbestuur] Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia (samenwerking openbaar, protestants-christelijk, rooms-katholiek, algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier [bijzonderheden] onderbouw: cultuurgeschiedenis (brugklas), META (programma voor meergetalendeerden); bovenbouw: Geo Future, kunstmodules (fotografie, film, dans), module psychologie & module recht (profielen C&M en E&M), extra cursussen (Chinees, Spaans, programmeren, zelfverdediging, theatertechniek), honoursprogramma; examenvakken: filosofie, muziek, Kunst Beeldend, wiskunde D; certificaten: Delf (Frans), Goethe (Duits), Cambridge English (CAE of CPE) [rooster] 08:30, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 802, 76% uit Amsterdam, 11% uit Amstelveen [schoolgebouw] monumentaal pand, practicumlokalen, mediatheek, muziekstudio's, twee gymzalen, aula met theaterpodium [bereikbaarheid] tram 4, 5 en 12, bus 65 en 612, metro 50 en 51, dichtbij Station Rai [kantine] warme snacks en vers belegde broodjes, automaten met frisdrank [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugperiode; 5x28 vwo (gymnasium) [huiswerk] twee middagen per week huiswerkklas [studiebegeleiding] individuele coaching op studieaanpak; hulplessen Frans, Engels, Duits, Nederlands, Latijn, Grieks en wiskunde [leerlingzorg] remedial teacher, pubercoach, verzuimbegeleiding GGD; screening: Diataaltoets, CBO-onderzoek; training: organiseren, memoriseren, weerbaarheid, faalangstreductie, metacognitieve vaardigheden [EXTRA] [buitenschools] filmworkshops, schoolorkest, theaterproducties, Café Chantant, Vossius Latinjazz Bigband, Jazzkoor Vossius Vocals, schoolkrant Vulpes, programmeerclub, theatertechniekclub, vrijdagmiddag sportinstuif, zelfverdediging, debatclub, European Youth Parliament [excursies] vakgerichte excursies; onderbouw: introductiekamp in Groningen en Brabant, Maastricht, zeilkamp; bovenbouw: Europese reizen naar York, Parijs, Berlijn, Barcelona, Kreta, Rome [inzet leerlingen] ouderejaarsmentoren, De Bond voor sporttoernooien en feesten, leerlingklankbordgroepen, peer coaching, bijles door vijfde en zesde klassers, leerlingassistenten bij betavakken [ouderbijdrage] 363 euro (inclusief kosten excursies 115 euro, voorschot activiteiten 90 euro, algemene ouderbijdrage 65 euro, bijdrage schoolfonds 75 euro, bijdrage oudervereniging 5 euro en kluisverhuur 13 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vwo voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,7 (mening telt 6,2) [ouderoordeel 2017-2018] 8,2 (aanrader 8,4) [open dagen] ========================== [naam school] Vox-klassen [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam, (020) 579 72 70 [contact] mw. Anneke Volp (teamleider) [website] www.vox-klassen.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) (openbaar) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] eigen concept, projectonderwijs [bijzonderheden] leerlingen werken aan projecten waarin meerdere vakken samenkomen (theoriegedeelte en praktijkopdracht), projecten voor burgerschapsvorming en sociale integratie, lessen op het grote leerplein (geen klaslokalen) [rooster] 09:00 [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 70 [schoolgebouw] eigen gedeelte met leerplein in gebouw van De nieuwe Havo [bereikbaarheid] bus 38, 105 en 109 en pont Buiksloterveer [BRUGPERIODE] [indeling] geen brugperiode; 75 plaatsen voor vmbo-b t/m vwo (vmbo met en zonder lwoo) [bijzonderheden] leerplein zonder klassen, met coachgroepen van ca 15 leerlingen van verschillende niveaus, individueel leerpad [studiebegeleiding] coaches, leerpleinbegeleiders, gastdocenten [leerlingzorg] huisbezoek [EXTRA] [ouderbijdrage] 200 euro (excursies, aanvullende leermiddelen en sportkleding, exclusief kosten benodigde eigen laptop) [KWALITEIT] [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Wellantcollege Linnaeus [stadsdeel] Oost [soort onderwijs] praktijkonderwijs // (lwoo) vmbo-b // vmbo-k [adres] Archimedesplantsoen 87, 1098 JZ Amsterdam, (020) 692 90 60 [contact] mw. F. Bos (ondersteuningscoördinator), mw. M. van de Giessen (teamleider) [website] www.wellant.nl [schoolbestuur] Stichting Wellant (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, leerlingen praktijkonderwijs doen niet mee aan centrale loting en matching , vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, competentiegericht [sectoren] landbouw (landbouw-breed) [bijzonderheden] vmbo: informatica, bedrijfseconomie, beeldende vorming; praktijkonderwijs: nieuwsbegrip, koken, groen, dier, doe-het-zelf, techniek, beeldende vorming, informatica, sociale vaardigheid, zorg, winkel, arbeidstraining [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 330 (+), 89% uit Amsterdam, 7% uit Diemen [schoolgebouw] overzichtelijk compact gebouw, meetingpoint (werkruimte voor projecten voor bedrijven en buurt), ruime binnenplaats met kassen, voetbalkooi op schoolplein [bereikbaarheid] bus 15, 40, 41, 136, 152, 157, tram 9, trein station Sciencepark [veiligheid] kluisjescontrole, School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) [kantine] broodjes gezond, verse soep [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 3x14 pro, 1x18 vmbo-b kansklas (met en zonder lwoo, ook voor pro leerlingen), 1x18 vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 1x20 vmbo-k (met en zonder lwoo) [bijzonderheden] vmbo-b kansklas met extra jaar onderbouw voor leerlingen met te grote leerachterstand om in reguliere vmbo te starten of voor leerlingen die hoog scoren binnen niveau praktijkonderwijs [huiswerk] mentor geeft leerling op voor huiswerkklas [leerlingzorg] dyslexie: extra tijd bij toetsen, remedial teacher voor extra hulp taal en rekenen [EXTRA] [buitenschools] schoolfeesten, sportdagen [excursies] bezoek musea, film, theater en bedrijven, kennismakingsweek, Ardennen [inzet leerlingen] corveerooster [ouderbijdrage] 85 euro (inclusief kennismakingsdagen brugklas) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] praktijkonderwijs, vmbo-b en vmbo-k voldoende [leerlingoordeel 2016-2017] 6,4 (mening telt 5,9) [ouderoordeel 2016-2017] 7,9 (aanrader 7,4) [open dagen] ========================== [naam school] Wellantcollege Sloten [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-g [adres] Jan van Zutphenstraat 60, 1069 RS Amsterdam, (020) 619 02 55 [contact] mw. K. Verbruggen (zorgcoördinator), dhr. M. Kroon en dhr. F. Koehorst (schoolleiders) [website] www.wellant.nl [schoolbestuur] Stichting Wellant (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, competentiegericht [sectoren] landbouw (landbouw-breed) [bijzonderheden] onderbouw: ict, techniek, kunst & cultuur; groene praktijkvakken: koken, bloemschikken, dierverzorging, plantenteelt; competenties: plannen en organiseren, met druk en tegenslag omgaan, kwaliteit leveren, leren, samenwerken en overleggen [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 417, 92% uit Amsterdam, 7% uit Haarlemmermeer [schoolgebouw] modern gebouw aangepast aan onderwijsconcept [bereikbaarheid] tram 1 [veiligheid] kluisjescontrole [kantine] gezonde school kantine [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 2x19 vmbo-b en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 1x19 vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x19 vmbo-t (met en zonder lwoo) [leerlingzorg] remedial teacher, leerlingbegeleider, orthopedagoog, verzuimbegeleiding GGD; dyslexie: extra tijd bij toetsen, grote letters, software (ook bij leren vreemde talen) [EXTRA] [buitenschools] schoolfeesten, klassenavonden, sportdagen [excursies] werkweken, Walibi [ouderbijdrage] 197 euro (inclusief werkweek eerste leerjaar 135 euro, overige kosten 15 euro, exclusief themaklassen 85 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende, vmbo-(g)t zwak (per 24-01-2014) [leerlingoordeel 2015-2016] 5,7 (mening telt 4,9) [ouderoordeel 2015-2016] 6,0 (aanrader 5,3) [open dagen] ========================== [naam school] Winford Amsterdam [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] vmbo-t // havo // vwo (atheneum) [adres] Speerstraat 6, 1076 XN Amsterdam, (020) 573 60 20 [contact] mw. Hester Stekelenburg (directeur) [website] www.winford.nl [toelating] kennismakingsgesprek en startonderzoek, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kleinschalig [bijzonderheden] onderbouw: de Prebrugklas (voor kinderen die van de basisschool komen maar nog niet klaar zijn voor het voortgezet onderwijs), mens en natuur, mens en maatschappij, drama, nieuwsbegrip; examenvakken: Spaans, filosofie, informatica, bedrijfseconomie, tekenen, maatschappijwetenschappen, Natuur, Leven & Techniek (NLT), bewegen, sport & maatschappij (BSM), wiskunde D; examenonderwijs (vavo): optie voor twee jaar in één of deelcertificaten, evt. staatsexamens [rooster] 09:00, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 45 [schoolgebouw] monumentaal pand [bereikbaarheid] tram 16, 24 en bus 15, 145, 170, 172 [veiligheid] drugs- en alcoholvoorlichting in samenwerking met Jellinek, pestprotocol, geheel rookvrije school [kantine] Friska Kids (gezonde en gevarieerde lunch bezorgdienst) [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 1x6 (gemiddeld, maximaal 12) vmbo-t-havo-vwo [huiswerk] huiswerk onder begeleiding op school (schooldagen tot 17.30 uur, onderbouw gemiddeld tot 16.00 uur), avond- en zaterdagsessie mogelijk (vrijwillig en op oproepbasis) [studiebegeleiding] extra ondersteuning tijdens vaklessen, mentoruur en begeleide studie-uren, studievaardigheden (nieuwsbegrip) [leerlingzorg] counseling, wekelijks zorgoverleg; training: faalangstreductie; dyslexie: remedial teaching (ook voor dyscalculie) [EXTRA] [buitenschools] jaarlijkse introductieweek, kerst- en sinterklaasviering, speeddate-beroepen-avond, gala/schoolfeest, taaldorp, landelijke sportdag, jaarlijkse kangoeroetest en acties voor het goede doel (Dance4Life) [excursies] musea, IDFA, Archeon, buitenlandreis Praag, Barcelona, Valencia, Marrakech [ouderbijdrage] 24.500 euro [KWALITEIT] [inspectieoordeel] geen gegevens [leerlingoordeel] geen gegevens [ouderoordeel] geen gegevens [open dagen] ========================== [naam school] Zuiderlicht College [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t [adres] Karel du Jardinstraat 54, 1073 TC Amsterdam, (020) 662 00 11 [contact] mw. A. Stevens (intake coördinator), mw. E.A. Lefrandt (directeur) [website] www.zuiderlicht.org [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, na auditie voor talentdansklas toegelaten leerlingen doen niet mee aan centrale loting en matching, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, studiegericht en kunstminnend [sectoren] zorg en welzijn (zorg- en welzijn-breed) [bijzonderheden] onderbouw: informatiekunde, drama, dans, muziek, beeldende vorming, sociale vaardigheden, verzorging, M-traject (talenten dansklas), mens en maatschappij [rooster] 08:30, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 392, 83% uit Amsterdam, 3% uit Diemen [schoolgebouw] twee kleine gebouwen op 500 meter van elkaar, onderbouw in gerenoveerd schoolgebouw aan Karel Du Jardinstraat 54, bovenbouw in nieuw gebouw in Rustenburgerstraat 438 [bereikbaarheid] tram 3, 4, 12, 16 en 24 [veiligheid] kluisjescontrole, camera's, pestprotocol, veiligheidscoördinator [kantine] gezonde kantine [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 1x16 vmbo-b (met lwoo), 1x22 vmbo-b (met en zonder lwoo), 1x22 vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 2x22 vmbo-k (met en zonder lwoo), 1x24 vmbo-t (met en zonder lwoo), 1x22 talentendansklas vmbo-b-k-t (met en zonder lwoo) [bijzonderheden] zittenblijven (in principe) niet mogelijk in eerste leerjaar [studiebegeleiding] in onderbouw steunles rekenen en begrijpend lezen in lesrooster, in bovenbouw steunles buiten reguliere rooster [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD; screening: cito-volgtoetsen; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid, pestworkshops; dyslexie: dyslexieprotocol [EXTRA] [buitenschools] kunstprojecten (fotografie, dans, theater), sportactiviteiten, schoolfeest, kerstviering [excursies] museum, theater, werkweek, schoolreis [ouderbijdrage] 160 euro (inclusief werkweek en schoolreisje) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b, vmbo-k en vmbo-t voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 5,7 (mening telt 5,4) [ouderoordeel 2017-2018] 7,9 (aanrader 8,1) [open dagen] ==========================