[naam school] Panta Rhei [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // vmbo-t // vmbo-g [adres] Pandora 1-2, 1183 KK Amstelveen, (020) 503 21 21 [contact] dhr. Erik Holtslag (directeur-bestuurder) [website] www.sgpantarhei.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs Amstelveen (algemeen bijzonder) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, kleinschalig [sectoren] economie (handel en administratie), techniek (techniek-breed), zorg en welzijn (zorg- en welzijn-breed); intersectoraal programma: sport dienstverlening en veiligheid (SDV) [bijzonderheden] onderbouw: techniek, verzorging, dienstverlening en producten, beeldende vorming, muziek, drama, leerpleinuur, ict & media, profielprogramma's (expressie, game & technologie, koken, sport), vakoverstijgende projecten (Andere culturen, Vrijheid en onderdrukking, Omgaan met elkaar); examenvakken: maatschappijkunde; internationale schakelklas (ISK) [rooster] 08:30, 30, 60 of 90 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 798, 63% uit Amsterdam, 25% uit Amstelveen [schoolgebouw] onderbouw en bovenbouw in aparte gebouwen op zelfde locatie, gymles in Nieuwe Bankrashal [bereikbaarheid] tram 5, metro 51, bus 171 en 356 (Oranjebaan/Bankrashof), 487 (Camera Obscuralaan) [veiligheid] kluisjescontrole, camera's, veiligheidscoördinator, leefstijl [kantine] broodjes, snoep, geen energiedrank [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 1x18 vmbo-b (met en zonder lwoo), 4x21 vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 3x25 vmbo-k en vmbo-t (met en zonder lwoo), 1x25 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo [huiswerk] zelfstandig werken aan weektaak en huiswerk in dagelijks leerpleinuur (LPU) [studiebegeleiding] extra lesuren taal en rekenen, taalaccentklas bij taalachterstanden [leerlingzorg] remedial teacher; screening: leerachterstanden; dyslexie: remedial teacher, dyslexiekaart, teksten in een groter lettertype, extra tijd bij toetsen, mondelinge toetsen [EXTRA] [buitenschools] sportdagen, discoavonden, kerstactiviteit [excursies] Artis, Tweede Kamer, museum en voorstellingen (media & entertainmentklas), beroepsgerichte excursies, museumbezoek, derde klas op werkweek, survivalkamp (SDV), Londen (mavo 4) [inzet leerlingen] houden schoolomgeving schoon (zwerfvuilproject) [ouderbijdrage] 100 euro (exclusief werkweek brugklas 110 euro extra, sportklas/media en entertainmentklas per schooljaar 50 euro extra, profielvak sport 140 euro extra en werkweek leerjaar 3 250 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b voldoende, vmbo-k voldoende, vmbo-(g)t voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,2 (mening telt 5,5) [ouderoordeel 2017-2018] 7,7 (aanrader 7,3) [open dagen]