[naam school] Iedersland College [stadsdeel] Nieuw-West [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k // tussenvoorziening [adres] Zekeringstraat 38-40, 1014 BT Amsterdam, (020) 408 12 04 [contact] mw. Marinda Kleverlaan (afdelingsleider onderbouw), mw. Amarens Veenstra (directeur) [website] www.iederslandcollege.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, geen centrale loting en matching, alleen voor leerlingen met lwoo en/of extra ondersteuningsbehoefte, intake-commissie bepaalt of kan worden voldaan aan ondersteuningsbehoefte geen open dag, op afspraak, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, planmatig werken aan zelfvertrouwen en motivatie [sectoren] intersectoraal programma: dienstverlening en commercie (DC) [bijzonderheden] onderbouw: digitale vaardigheden, drama, muziek, beeldende vorming, techniek, talentontwikkeling, startmoment; bovenbouw: kunstvakken; examenvakken: dienstverlening en producten [rooster] 08:25, 45 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 248, 96% uit Amsterdam [schoolgebouw] kleine vmbo-school, schoolplein [bereikbaarheid] bus 18, 36, metro 50, metrostation Isolatorweg en station Sloterdijk op loopafstand [veiligheid] kluisjescontrole, pestbeleid, pestworkshops, kleinschalig, veiligheidscoördinator [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 3x16 vmbo-b en vmbo-b/k (met en zonder lwoo), 1x16 vmbo-k (met en zonder lwoo) [bijzonderheden] mentor geeft zoveel mogelijk vakken aan eigen klas [huiswerk] huiswerkbegeleiding door leerlingondersteuner mogelijk [studiebegeleiding] begrijpend lezen, rekenen en studieles op lesrooster, steunles op advies mentor [leerlingzorg] orthopedagoog, motorische en cognitieve remedial teachers; training: faalangstreductie, rots en water, trajectvoorziening (bijv. planning en organiseren); dyslexie: individuele diagnostiek [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportdag, schoolfeest, cultuureducatie met afsluitende cultuurmarkt [excursies] klassenuitjes, snowboarden (leerjaar 2), schaatsen op Jaap Edenbaan, Sloterplasloop, driedaags schoolreis leerjaar 1 en 3, eendaags schoolreis leerjaar 2, examenreis Parijs leerjaar 4 [ouderbijdrage] 40 euro (exclusief werkweek) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende [leerlingoordeel 2016-2017] 6,8 (mening telt 5,9) [ouderoordeel 2016-2017] 8,3 (aanrader 7,3) [open dagen]