[naam school] Over-Y College [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-t // onderbouw havo [adres] Floraweg 170, 1032 ZG Amsterdam, (020) 435 09 99 [contact] mw. E. Groenewoud (teamleider onderbouw), dhr. J. Overvoorde (directeur) [website] www.over-y.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] voorrang voor broertjes en zusjes van op 1 oktober 2016 ingeschreven zittende leerlingen , vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, ondernemend leren [bijzonderheden] onderbouw: levensbeschouwing, science, ict en mediawijsheid, beeldende vorming, muziek, ondernemend leren (havo), sportklas, projectweken; bovenbouw: technologie & toepassing (vmbo-t); examenvakken: LO-2, levensbeschouwing, loopbaan & burgerschap (LL&B) [rooster] 08:25, 50 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 618, 80% uit Amsterdam, 10% uit Landsmeer [schoolgebouw] nieuwe aula [bereikbaarheid] bus 34, 35, 37, 391 en 394 [veiligheid] camera's, kluisjes, conciƫrges [kantine] saucijzenbroodje, yoghurt met fruit [BRUGPERIODE] [indeling] een jaar; 3x25 vmbo-t (met of zonder lwoo), 1x25 sportklas vmbo-t (met of zonder lwoo), 2x27 vmbo-t/havo en havo, 1x27 sportklas vmbo-t/havo en havo [huiswerk] recht op huiswerkbegeleiding voor lwoo-leerlingen [studiebegeleiding] extra studiebegeleiding, bijles [leerlingzorg] remedial teacher, verzuimbegeleiding GGD; screening: spelling, woordenschat, begrijpend- en technisch lezen, rekenen; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid; dyslexie: faciliteitenkaart en remedial teaching [EXTRA] [buitenschools] gezamenlijke vieringen christelijke feestdagen [excursies] brugklaskamp, buitenlandreis leerjaar 4, theaterbezoek door theaterklas [ouderbijdrage] 275 euro (inclusief brugklaskamp 95 euro, sportklas 150 euro, kluisverhuur 15 euro, studiereis vierde leerjaar van 325 euro tot 500 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-t voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,2 (mening telt 5,6) [ouderoordeel 2017-2018] 7,5 (aanrader 7,8) [open dagen]