[naam school] Bredero Beroepscollege [stadsdeel] Noord [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-b // vmbo-k [adres] Meeuwenlaan 132, 1022 AM Amsterdam, (020) 579 72 00 [contact] mw. A. el Kharrim (teamleider onderbouw), dhr. J. van der Valk (directeur) [website] www.brederoberoepscollege.nl [schoolbestuur] Stichting Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA) (openbaar) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier [sectoren] techniek (metaaltechniek, bouwtechniek, elektrotechniek, installatietechniek, houtbewerking); intersectoraal programma: dienstverlening en commercie (DC), welzijn, onderneming, handel en administratie, voedsel en gezondheid, multimedia en grafimedia [bijzonderheden] onderbouw: plusles, leefstijl, rekenen, steunles, werkstations; bovenbouw: beroepsgericht [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 378, 99% uit Amsterdam [schoolgebouw] monumentaal gebouw, techniekpraktijklokalen, Restaurant Etoile du Nord, (oefen)kantoor, Bredero Meeting Point voor opdrachten bedrijven en particulieren [bereikbaarheid] bus 32, 33, 38, 105, 109 [veiligheid] kluisjescontrole, surveillance, veiligheidscoördinator [kantine] luxe broodjes, fruit, broodje hete kip, soep [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 4x20 vmbo-b, vmbo-b/k en vmbo-k (met en zonder lwoo) [huiswerk] vmbo-b weinig huiswerk, vmbo-k meer [studiebegeleiding] ondersteuning op maat in steun- en pluslessen [leerlingzorg] verzuimbegeleiding GGD, loopbaancoach; screening: reken-, lees- en spellingsproblemen; training: faalangstreductie, agressieregulatie, sociale vaardigheid; dyslexie: extra tijd voor (luister)toets, eventueel in grootschrift, kleur of via Daisyspeler, dyslexiepas, dispensatie op spelfouten, gebruik spellingcontrole toegestaan [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportdagen, schaatsdag Jaap Edenbaan, culinaire vakwedstrijd, atelierroute Boven 't IJ, wandelen met bejaarden [excursies] Artis, Scheepvaartmuseum of Tropenmuseum, bezoek aan bedrijven en vervolgopleidingen, werkweken in Nederland [inzet leerlingen] security-team van leerlingen [ouderbijdrage] 168 euro (inclusief brugklaskamp 110 euro, excursies 32,50 euro, sport en spel 15 euro, schaatsdag Jaap Edenbaan 10 euro) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] vmbo-b en vmbo-k voldoende [leerlingoordeel 2017-2018] 6,2 (mening telt 5,2) [ouderoordeel 2017-2018] 7,9 (aanrader 7,4) [open dagen]