[naam school] Sweelinck College [stadsdeel] Zuid [soort onderwijs] (lwoo) vmbo-t // havo [adres] Moreelsestraat 21, 1071 BJ Amsterdam, (020) 572 11 50 [contact] mw. S. Baldeck (coördinator leerjaar 1), dhr. J. Pols Paardekooper (directeur) [website] www.sweelinckcollege.nl [schoolbestuur] ZAAM (interconfessioneel) [toelating] geen voorrangsregels, vorige jaren niet geloot [ONDERWIJS] [onderwijsconcept] regulier, talentontwikkeling [bijzonderheden] muziek, tekenen, levensbeschouwing, ict [rooster] 08:30, 60 min [VOORZIENINGEN] [leerlingen] 590 (+), 90% uit Amsterdam, 4% uit Haarlemmermeer [schoolgebouw] gerenoveerd monumentaal pand in Museumpleinbuurt, ondergrondse aula, mediatheek, huiskamer voor zorgleerlingen, aparte aula voor de eerste klassen, buitengym op velden Sportpark Buitenveldert [bereikbaarheid] tram 2, 3, 5, 12, 16 en 24, bus 145, 170 en 197 [veiligheid] kluisjes [kantine] versgebakken belegde broodjes, Gezonde Schoolkantine (Voedingscentrum) [BRUGPERIODE] [indeling] twee jaar; 4x22 vmbo-t (met en zonder lwoo) en vmbo-t/havo, 3x26 havo [huiswerk] dagelijks van 15.00 tot 18.00 uur huiswerkklas ORBIT tegen betaling [studiebegeleiding] leren leren tijdens studie-uur met mentor, steunles en extra taal- en rekenlessen, loopbaanorientatietraject [leerlingzorg] remedial teacher, trajectgroepbegeleiders voor begeleiding leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte, verzuimbegeleiding GGD; screening: dyslexie en leerachterstanden, test wordt herhaald om resultaten te meten; training: faalangstreductie, sociale vaardigheid, sollicitatie; dyslexie: extra tijd bij toetsen en ondersteuning met Kurzweil [EXTRA] [buitenschools] Topscore, sportdag in Olympisch Stadion, tekenen in Artis, filosofielessen, fotografie, theatertechniek, schoolband, CKV projecten, schoolfeesten, eindexamengala [excursies] bezoeken toneelstukken, schaatsen op Jaap Edenbaan, introductiekamp Duinrell, werkweek Overasselt, Parijs [inzet leerlingen] schoolwacht (geldt als maatschappelijke stage) [ouderbijdrage] 285 euro (inclusief werkweek bugklas 160 euro, leerjaar 3 reis naar Parijs 260 euro extra) [KWALITEIT] [inspectieoordeel] geen gegevens [leerlingoordeel 2017-2018] 5,5 (mening telt 5,2) [ouderoordeel 2017-2018] 7,3 (aanrader 7,0) [open dagen]