ASVO

algemeen bijzonder | montessori en vernieuwingsonderwijs

354 leerlingen (2016-2017)
343 leerlingen (2015-2016)
362 leerlingen (2014-2015)
359 leerlingen (2013-2014)
354 leerlingen (2012-2013)
354 leerlingen (2011-2012)
358 leerlingen (2010-2011)
360 leerlingen (2009-2010)
338 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Frederiksplein 37
1017 XL Amsterdam
telefoon (020) 626 90 05
email info@asvo.nl
website www.asvo.nl
bestuur Amsterdamse Schoolver. v. Opv. en Onderwijs 'A.S.V.O.'

Onderwijs

beschrijving De school heeft twee onderwijskundige richtingen onder één dak: Montessori- en vernieuwings(regulier)onderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen en stamgroepen onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 26
roostertype continu
begintijd 08:45
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:45 (woensdag)
ICT tablet en computers ter ondersteuning
leerlingzorg Beleid voor leerlingen met taal-/ spellingprobleem dan wel dyslexie. Beleid op dyscalculie is in de maak. De school hanteert het principe van pre-teaching.
meer- en hoogbegaafdheid Expo+ groep
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkrachten muziek, beeldende vorming en drama
overige bijzonderheden deelname kosmisch onderwijs

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten
nso aanbieder camelot kinderopvang, uk kindercentra

Extra

vrijwillige ouderbijdrage geen gegevens

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018