De Rivieren

oecumenisch | dalton

194 leerlingen (2014-2015)
175 leerlingen (2013-2014)
203 leerlingen (2012-2013)
209 leerlingen (2011-2012)
216 leerlingen (2010-2011)
213 leerlingen (2009-2010)
199 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam
telefoon (020) 664 12 67
email info@derivieren.nl
website www.derivieren.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving Basisschool de Rivieren is lid van de Nederlandse Dalton Vereniging en is sinds mei 2003 een officieel erkende Daltonschool. Principes die bij de Daltonwerkwijze horen: vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 15
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
leerlingzorg intern begeleider
meer- en hoogbegaafdheid HB specialist, aangesloten bij AMOS Uniq, Plusklas aanwezig
taalontwikkeling taalcoƶrdinator
brede en/of culturele ontwikkeling Talentshow jaarlijks, cultuurcoƶrdinator, samenwerking Talententent (dynamo)
religie en rituelen identiteitsbegeleider, levensbeschouwelijke vorming door christelijke grondslag, gebruik methode Hemel en Aarde
burgerschap en sociale veiligheid mediaprotocol, pestprotocol
overige bijzonderheden klassenouders

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 1,45 per dag (strippenkaart ook mogelijk 12,50 euro voor 5 keer)
nso aanbieder Partou, BSO 't Viertje

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 70,- (per kind per jaar, schoolkamp groep 8 70 euro meer)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende (per 11/10/2017)
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535