De Rivieren

openbaar | dalton

144 leerlingen (2018-2019)
145 leerlingen (2017-2018)
166 leerlingen (2016-2017)
192 leerlingen (2015-2016)
194 leerlingen (2014-2015)
175 leerlingen (2013-2014)
203 leerlingen (2012-2013)
209 leerlingen (2011-2012)
216 leerlingen (2010-2011)
213 leerlingen (2009-2010)
199 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Lekstraat 35-37
1079 EM Amsterdam
telefoon (020) 664 12 67
email info.derivieren@amosonderwijs.nl
website www.derivieren.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De stad met al zijn diversiteit vind je weerspiegelt in de leerlingenpopulatie en de organisatie van onderwijs. Met het Daltononderwijs leren kinderen zelfstandig te zijn, samen te werken en verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en de omgeving. Een belangrijk grondbeginsel van Daltononderwijs luidt: alles wat de kinderen kunnen, moet de leerkracht niet doen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 15
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
leerlingzorg gedragsspecialist, specialist hoogbegaafdheid, taalspecialist
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Groove me
meer- en hoogbegaafdheid plusklas
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
religie en rituelen identiteitsbegeleider
burgerschap en sociale veiligheid afname vragenlijst Enquetetool van Vensters

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) samenwerking Kinderstralen
nso aanbieder Kleintje Zuid

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 70,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende (per 11/10/2017)
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 20-09-2019