Barbaraschool

rooms-katholiek | regulier

106 leerlingen (2018-2019)
106 leerlingen (2017-2018)
108 leerlingen (2016-2017)
87 leerlingen (2015-2016)
78 leerlingen (2014-2015)
87 leerlingen (2013-2014)
100 leerlingen (2012-2013)
127 leerlingen (2011-2012)
125 leerlingen (2010-2011)
119 leerlingen (2009-2010)
128 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Eikenplein 3
1092 CC Amsterdam
telefoon (020) 665 07 90
email directie@barbaraschool.nl
website www.barbaraschool.nl
bestuur Stichting KBA NW West

Onderwijs

beschrijving De Barbaraschool is een buurtschool in Oost. Als katholieke dialoogschool streeft de school naar openheid en verbondenheid met andere levensbeschouwingen en culturen, gericht op begrip en persoonlijke ontwikkeling. Betrokkenheid, vertrouwen, samenwerking en plezier vormen de bouwstenen van het onderwijs.
groepsindeling combinatiegroepen 1/2, 3/4, 5/6, 7/8
groepsgrootte gemiddeld 20
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00 - 13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT op leerplein onder begeleiding of zelfstandig werken aan opdrachten op Chromebook
leerlingzorg Het zorgteam bestaat uit: een intern begeleider, de ouder-kind adviseur, de schoolarts en een ambulant begeleider vanuit het ‘Lokaal PO’. Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. Twee keer per jaar schooltandarts
huiswerk afstemming door docenten met externe huiswerkklas
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Wereld in Getallen, Kien, Hersenkrakers, Ik en Ko, Pennenstreken, Estafette, Taal Actief, Nieuwsbegrip XL
meer- en hoogbegaafdheid samenwerking met Day a Week school
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent. In groep 5/6 zwemlessen in de gymnastiektijd
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming, samenwerking met Muziekschool Amsterdam, projectlessen Muziekatelier, activiteiten van De Rode Loper
religie en rituelen kerstfeest en kerstmarkt
burgerschap en sociale veiligheid programma 'Vreedzame School'
overige bijzonderheden huiswerkklas

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) verzorgd door leraren en ouders, coördinatie door medewerker Partou
kosten tso € 200,00 per jaar (voor 4 dagen tso. 3 dagen tso 150,- per jaar. 2 dagen tso 100,- per jaar.)
nso aanbieder peuterspeelzaal Dynamo, buitenschoolse opvang Partou, beide in het schoolgebouw

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 60,- (t/m groep 6 inclusief schoolreis, in groep 7 en 8 is de vrijwillige ouderbijdrage 90 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)

laatst aangepast op 21-08-2019