Het Wespennest

rooms-katholiek | jenaplan

245 leerlingen (2014-2015)
244 leerlingen (2013-2014)
244 leerlingen (2012-2013)
241 leerlingen (2011-2012)
237 leerlingen (2010-2011)
236 leerlingen (2009-2010)
237 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Breedveld 6
1025 PZ Amsterdam
telefoon (020) 637 05 55
email info@wespennestschool.nl
website www.hetwespennest.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving Het uitgangspunt van de school: 'kindgericht en levensecht zijn'.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 22
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:15-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:15 (woensdag)
leerlingzorg intern begeleider, remedial teacher
vreemde talen engels, bovenbouw
huiswerk geen, tenzij kind onvoldoende profiteert van blokuur
lesmethoden Taalactief, Tekstverwerken, Reken Zeker, Met sprongen vooruit
meer- en hoogbegaafdheid aanbod verrijkingsstof, deelname day a week programma

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Stg. Broodje Mee
nso aanbieder Compagnie, Levantjes, Kleinlab, Woest Zuid

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 90,- (voor eerste kind per jaar, tweede kind 80 euro, elk daaropvolgend kind 66 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018