't Koggeschip

rooms-katholiek | breed onderwijs

511 leerlingen (2018-2019)
519 leerlingen (2017-2018)
561 leerlingen (2016-2017)
528 leerlingen (2015-2016)
494 leerlingen (2014-2015)
492 leerlingen (2013-2014)
512 leerlingen (2012-2013)
560 leerlingen (2011-2012)
598 leerlingen (2010-2011)
594 leerlingen (2009-2010)
630 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Abraham Kuyperplein 2
1067 DE Amsterdam
telefoon (020) 506 19 80
email administratie@tkoggeschip.nl
website https://www.tkoggeschip.com
bestuur Stichting KBA NW West

Onderwijs

beschrijving De school besteedt uitgebreid aandacht aan het sociale welbevinden van de leerlingen en een positieve omgang met medeleerlingen in- en buiten de klas. Het onderwijs op 't Koggeschip houdt rekening met de verschillende onderwijsbehoefte.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype vijf-gelijke-dagen-model/continurooster
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
leerlingzorg
vreemde talen Engels is vanaf groep 7,
lesmethoden Veilig leren lezen, Wereld in Getallen, Taal Actief, Taalzee, De Rekentuin, Estafette, Pennenstreken, Blits, Nieuwsbegrip XL
meer- en hoogbegaafdheid plusklas
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakdocent beeldende vorming, vakdocent muziek en theater
religie en rituelen viering Katholieke feestdagen
overige bijzonderheden schooltuinen, leerorkest

Opvang

nso aanbieder Communitykids

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 70,- (voor groep 1 t/m 7, 130 euro voor groep 8)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 05-10-2019