't Koggeschip

rooms-katholiek | brede school

519 leerlingen (2017-2018)
561 leerlingen (2016-2017)
528 leerlingen (2015-2016)
494 leerlingen (2014-2015)
492 leerlingen (2013-2014)
512 leerlingen (2012-2013)
560 leerlingen (2011-2012)
598 leerlingen (2010-2011)
594 leerlingen (2009-2010)
630 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Abraham Kuyperplein 2
1067 DE Amsterdam
telefoon (020) 506 19 80
email administratie@tkoggeschip.nl
website https://www.tkoggeschip.com
bestuur Stichting KBA NW West

Onderwijs

beschrijving De school besteedt uitgebreid aandacht aan het sociale welbevinden van de leerlingen en een positieve omgang met medeleerlingen in- en buiten de klas. Het onderwijs op 't Koggeschip houdt rekening met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen door middel van het activerende directe instructiemodel (ADI).
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
leerlingzorg Geen concrete informatie over extra ondersteuning in de schoolgids.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8
lesmethoden Veilig leren lezen, Wereld in Getallen, Taal Actief, Taalzee, De Rekentuin, Estafette, Pennenstreken, Blits, Nieuwsbegrip XL
meer- en hoogbegaafdheid plusklas
religie en rituelen viering Katholieke feestdagen
overige bijzonderheden schooltuinen, leerorkest

Opvang

nso aanbieder Communitykids

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2016-2017 € 70,- (exclusief groep 8 kamp 50 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 16-11-2018