Catamaran Landlust

oecumenisch | regulier

128 leerlingen (2018-2019)
144 leerlingen (2017-2018)
174 leerlingen (2016-2017)
212 leerlingen (2015-2016)
216 leerlingen (2014-2015)
212 leerlingen (2013-2014)
219 leerlingen (2012-2013)
223 leerlingen (2011-2012)
227 leerlingen (2010-2011)
217 leerlingen (2009-2010)
217 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Hertspieghelweg 55
1055 KK Amsterdam
telefoon (020) 684 04 51
email catamaran.landlust@amosonderwijs.nl
website https://www.decatamaran.eu/
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Catamaran Landlust is een oecumenische basisschool, waarvan de wortels liggen in de protestants-christelijke traditie. De school wil dat ouders en kinderen uit alle geloven en culturen een plek kunnen vinden op onze school. Van ouders en kinderen wordt er verwacht dat zij bereid zijn om deel te nemen aan de vieringen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groepen 5 en 6 gemengd de rest jaarklassen
groepsgrootte 24
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:00
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT computers
leerlingzorg dyslexie protocol
vreemde talen vanaf groep 6, Take it easy
lesmethoden Veilig leren lezen, Estafette, Taalactief, Nieuwsbegrip, Blits, Wereld in getallen, Pennenstreken, Sil op school, Cijferend bewustzijn
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling cultuurcoƶrdinator
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 55,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 25-09-2019