De Wiltzangh

protestants-christelijk | regulier

174 leerlingen (2016-2017)
212 leerlingen (2015-2016)
216 leerlingen (2014-2015)
212 leerlingen (2013-2014)
219 leerlingen (2012-2013)
223 leerlingen (2011-2012)
227 leerlingen (2010-2011)
217 leerlingen (2009-2010)
217 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Hertspieghelweg 55
1055 KK Amsterdam
telefoon (020) 684 04 51
email info@dewiltzangh.nl
website www.dewiltzangh.nl
bestuur Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Amsterdam (Bos en Lommer)

Onderwijs

beschrijving De Wiltzangh is een school op levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen, ouders en teamleden. In het onderwijs wil de school een geborgen omgeving bieden waar duidelijke regels gelden, waar die regels gehandhaafd worden en waar gestreefd wordt samen met de ouders het kind die zorg te geven, die het nodig heeft.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 25
roostertype continu
begintijd 8:30
eindtijd lange dag 14:00
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
ICT digiborden aanwezig, ICT-coördinator
leerlingzorg protocol leesproblemen dyslexie, schoolpsycholoog
vreemde talen Engels groep 6 t/m 8
huiswerk mogelijkheid tot huiswerk
lesmethoden Veilig Leren Lezen, Ko Totaal, Schatkist, Taalactief, Goed Gelezen, Estafette, Tekstverwerken, Pennenstreken, Wereld in Getallen, De Blauwe Planeet, 4 Seizoen boek, Speurtocht, Wijzer door het Verkeer, Tussen School en Thuis, Leefwereld, Moet Je Doen, Rek
meer- en hoogbegaafdheid verrijkingsstof voor 'meer-aan-kunners' en aangepast schoolprogramma voor hoogbegaafden
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekcentrum Aslan
religie en rituelen bijbelonderwijs, methode Kind op Maandag
burgerschap en sociale veiligheid filosofielessen, Vreedzame School, veiligheidsprotocol
overige bijzonderheden schooltuinen

Opvang

nso aanbieder Groeiparadijs

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 55,- (voor eerste kind per jaar, elk daaropvolgend kind 30 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018