Instituut Schreuder

protestants-christelijk | regulier

169 leerlingen (2018-2019)
180 leerlingen (2017-2018)
197 leerlingen (2016-2017)
204 leerlingen (2015-2016)
226 leerlingen (2014-2015)
242 leerlingen (2013-2014)
228 leerlingen (2012-2013)
202 leerlingen (2011-2012)
188 leerlingen (2010-2011)
211 leerlingen (2009-2010)
212 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Van de Veldestraat 10
1071 CW Amsterdam
telefoon (020) 679 58 27
email administratie@instituutschreuderschool.nl
website www.schreuderschool.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De school is er sterk op gericht om de kinderen samen met en voor elkaar in groepsverband te laten werken. De school wil kinderen een dynamische omgeving bieden waarin ieder kind zich kan ontwikkelen tot wereldburger. Daarvoor is nodig: een school in beweging, die zich blijft ontwikkelen.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:00- 12:45 (onderbouw) 12:15- 13:00 (bovenbouw)
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:45 (woensdag)
ICT digibord, tablets beschikbaar, ICT-coördinator
leerlingzorg rekencoördinator
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Groove me en Kleuterplein
lesmethoden Veilig leren lezen, Staal, Estafette, Nieuwsbegrip, Pennenstreken, Alles Telt, Da Vinci, Op Voeten en Fietsen, De jeugd verkeerskrant,
meer- en hoogbegaafdheid socrates- onderwijs
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht muziek, creatief cultureel coördinator
religie en rituelen godsdienstlessen d.m.v. methode Da Vinci met gebruik van de bijbelkatern
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame School
overige bijzonderheden schoolschaken, schoolzwemmen, schooltuinen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) TSO medewerkers
kosten tso € 240,00 per jaar (per kwartaal 80 euro)
nso aanbieder BSO Schreuder

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 395,- (voor eerste kind per jaar, voor twee of meer kinderen 620 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 19-09-2019