Instituut Schreuder

protestants-christelijk | regulier

226 leerlingen (2014-2015)
242 leerlingen (2013-2014)
228 leerlingen (2012-2013)
202 leerlingen (2011-2012)
188 leerlingen (2010-2011)
211 leerlingen (2009-2010)
212 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Van de Veldestraat 10
1071 CW Amsterdam
telefoon (020) 679 58 27
email administratie@instituutschreuderschool.nl
website www.schreuderschool.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De school is er sterk op gericht om de kinderen samen met en voor elkaar in groepsverband te laten werken.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:00- 12:45 (onderbouw) 12:15- 13:00 (bovenbouw)
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:45 (woensdag)
leerlingzorg intern begeleider
vreemde talen Engels, groep 7 t/m 8, Junior
lesmethoden Taalleesland, Estafette, Schrijftaal, Alles Telt, Een Wereld van Verschil, Bij de Tijd, Natuurlijk, Veilig Verkeer Nederland, Tussen School en Thuis, Blits
brede en/of culturele ontwikkeling schoolkoor
religie en rituelen christelijke vieringen en tradities godsdienstlessen d.m.v. methode Trefwoord
overige bijzonderheden schoolschaken, schoolmelk mogelijk

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) TSO medewerkers
kosten tso € 80,00 per kwartaal
nso aanbieder BSO Schreuder

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 395,- (voor eerste kind per jaar, voor twee of meer kinderen 620 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 02-10-2018