Admiraal de Ruyter

protestants-christelijk | regulier

222 leerlingen (2018-2019)
211 leerlingen (2017-2018)
217 leerlingen (2016-2017)
218 leerlingen (2015-2016)
227 leerlingen (2014-2015)
227 leerlingen (2013-2014)
215 leerlingen (2012-2013)
202 leerlingen (2011-2012)
192 leerlingen (2010-2011)
169 leerlingen (2009-2010)
184 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Bestevaerstraat 42-44
1056 HP Amsterdam
telefoon (020) 618 21 80
email admiraalderuyter.directie@askoscholen.nl
website www.admiraalderuyterschool.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving De Admiraal de Ruyterschool is een kleine, persoonlijke en gemengde school die zich blijft ontwikkelen. De school zet zich in voor een inspirerende en uitdagende plek en werkt met zorg aan het uitbreiden van de mogelijkheden van ieder kind.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 22
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-13:15
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:00 (woensdag)
leerlingzorg ouder- en kindadviseur, orthopedagoog, aandachtsfunctionaris, preventiemedewerker
huiswerk vanaf de middenbouw
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling Kreeja middagen, samenwerking jeugdtheater de Krakeling, vakleerkracht muziek
religie en rituelen levensbeschouwelijke vorming
burgerschap en sociale veiligheid taakspel, KIVA-antipestmethode
overige bijzonderheden kinderraad, bliksemstage groep 7

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) vrijwilligers van de school
kosten tso € 48,00 per jaar (voor 1 dag p/w, 2 dagen p/w 96 euro, 3 dagen p/w 144 euro, 4 dagen p/w 192 euro)
nso aanbieder t Trammetje, De Bengel, KidTopia, KDV Fantasieland, BSO Fantasieland, BSO Omarm Mij, BSO De Roos

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 40,- (voor groep 1 t/m 4, 50 euro voor groep 5 t/m 7, 70 euro voor groep 8)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 07-08-2019