1e Openluchtschool voor het Gezonde Kind

algemeen bijzonder | regulier

230 leerlingen (2018-2019)
243 leerlingen (2017-2018)
237 leerlingen (2016-2017)
235 leerlingen (2015-2016)
237 leerlingen (2014-2015)
229 leerlingen (2013-2014)
235 leerlingen (2012-2013)
229 leerlingen (2011-2012)
230 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Cliostraat 40
1077 KJ Amsterdam
telefoon (020) 679 90 12
email eersteols@openluchtschool1.nl
website www.openluchtschool1.nl/
bestuur Stichting voor Openluchtscholen voor het Gezonde Kind

Onderwijs

beschrijving De Eerste Openluchtschool stelt zich ten doel haar leerlingen kwalitatief goed onderwijs te bieden binnen een gezonde omgeving en is een neutraal bijzondere school. Hierbij staat de optimale ontplooiing, op allerlei terreinen, van ieder kind centraal.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 30
roostertype regulier
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-12:45
eindtijd lange dag 14:45
eindtijd korte dag 12:15 (wo) 12:00 (vr onderbouw)
ICT touchscreens in kleuterklassen, digitale schoolborden in andere klassen, vanaf groep 3 heeft elke groep laptops en iPads tot zijn beschikking
leerlingzorg
vreemde talen Engels vanaf groep 1, Groove Me
lesmethoden Lijn 3, Staal, Klinkers, Pennenstreken, Veel lezen Niveau omhoog en Leesplezier, Blits, Grip, Pluspunt, Onderbouwd,Meander, Brandaan en Naut, Onderzoekend & Ontwerpend, Tussen school en thuis
meer- en hoogbegaafdheid extra opdrachten in de begeleidingsklas vanaf groep 4
taalontwikkeling Frans vanaf groep 7 naschoolse activiteiten, en Spaans les
bewegingsonderwijs vanaf groep 3 gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht beeldende vorming, muzieklessen van Muziekschool Amsterdam, samenwerking MOCCA en Jeugdtheaterschool TIJ, naschoolse activiteiten
religie en rituelen zomerfeest
burgerschap en sociale veiligheid lessen over sociale vaardigheden
overige bijzonderheden documentatiecentrum, klassenouders,

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
kosten tso € 110,00 per jaar
nso aanbieder CompaNanny, Oya’s Childcare

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 535,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 22-08-2019