Peetersschool

rooms-katholiek | regulier

227 leerlingen (2018-2019)
231 leerlingen (2017-2018)
231 leerlingen (2016-2017)
228 leerlingen (2015-2016)
234 leerlingen (2014-2015)
230 leerlingen (2013-2014)
231 leerlingen (2012-2013)
230 leerlingen (2011-2012)
229 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Richard Holstraat 8
1071 SM Amsterdam
telefoon (020) 662 59 97
email basisschool@peetersschool.nl
website www.peetersschool.nl
bestuur Schoolvereniging Peetersschool

Onderwijs

beschrijving De Peetersschool is een middelgrote school waar iedereen elkaar kent. Veel ouders kiezen bewust voor de school vanwege de kleinschaligheid en de beschermende sfeer. De school hanteert als basis klassikaal onderwijs. Klassenmanagement, differentiatie en zelfstandig werken zijn hierbij heel belangrijk.
groepsindeling Groep 1/2: gemengd. Groep 3 t/m 8: jaarklassen.
groepsgrootte
roostertype continu
begintijd 8:45
middagpauze 12:15-13:00
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
ICT aanwezigheid computers, digiborden,
leerlingzorg
huiswerk vanaf groep 1, My name is Tom en Take it easy
lesmethoden Staal, Schatkist, Veilig leren lezen, Goed gelezen, Zwart op Wit, Wereld in getallen, Brandaan, Meander, Wijzer door het verkeer, Leefwereld,
meer- en hoogbegaafdheid screeninginstrument,leercontract, plusklas
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling aanwezigheid clubjes, vakleerkracht muziek, schaaklessen
religie en rituelen identiteitsbegeleider
burgerschap en sociale veiligheid actief burgerschap in combinatie met levensbeschouwelijke lessen
overige bijzonderheden programeerlessen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Woest Zuid
nso aanbieder Woest Zuid

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 704,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 20-09-2019