De Biënkorf

rooms-katholiek | jenaplan

376 leerlingen (2018-2019)
362 leerlingen (2017-2018)
346 leerlingen (2016-2017)
343 leerlingen (2015-2016)
334 leerlingen (2014-2015)
328 leerlingen (2013-2014)
317 leerlingen (2012-2013)
309 leerlingen (2011-2012)
305 leerlingen (2010-2011)
302 leerlingen (2009-2010)
301 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Mariëndaal 11
1025 BT Amsterdam
telefoon (020) 636 70 67
email bienkorf.info@askoscholen.nl
website www.bienkorf.nl
bestuur Amsterdamse Stichting voor Katholiek, Protestants-Christelijk en Interconfessioneel Onderwijs (ASKO)

Onderwijs

beschrijving Op de Biënkorf wordt er gewerkt vanuit de basisprincipes van het Jenaplanonderwijs en volgens de 3 pilaren van het Ervarings Gericht Onderwijs. De basisprincipes van het Jenaplanonderwijs en de drie pilaren van het E.G.O (een rijk milieu,leerlingeninitiatief en ervaringsgerichte dialoog)hebben een relatie met elkaar.
groepsindeling stamgroepen: kleuterbouw, onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 30
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:15-13:00
eindtijd lange dag 15:00
eindtijd korte dag 12:30 (alle bouwen) 12:15 (op vrijdag voor kleuterbouw) (woensdag, vrijdag)
ICT laptops aanwezig, leerlab, beebots en bluebots
leerlingzorg schooltandarts, logopediste, voorleessoftware 'Sprint' voor kinderen met dyslexie, rekenspecialist
vreemde talen Engels
lesmethoden Leeslijn, Goed gelezen, Nieuwsbegrip, Spelling in Beeld, Pluspunt, Wereld in Getallen, Mijn eigen Handschrift, Naut, Brandaan, Meander
schakelklas NT2-klas
meer- en hoogbegaafdheid Day a Week School, Slimme Kleuters
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekschool Noord, kinderkoor, bezoek Concertgebouw
burgerschap en sociale veiligheid cultuurcoördinator, kunst- en cultuureducatie, identiteitsbegeleider
overige bijzonderheden schoolzwemmen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) overblijfkrachten
nso aanbieder Tinteltuin (Stadshoeve en Buikslotermeer), Ayla, Partou, Kleinlab, Kidsplanet

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 42,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 01-11-2019