Hildebrand-van Loon

protestants-christelijk | regulier

239 leerlingen (2018-2019)
229 leerlingen (2017-2018)
234 leerlingen (2016-2017)
229 leerlingen (2015-2016)
229 leerlingen (2014-2015)
229 leerlingen (2013-2014)
230 leerlingen (2012-2013)
237 leerlingen (2011-2012)
234 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Hondecoeterstraat 6
1071 LR Amsterdam
telefoon (020) 676 06 25
email directie@hvlschool.nl
website www.hvlschool.nl/
bestuur Christelijke Schoolvereniging Amsterdam Zuid

Onderwijs

beschrijving De school hecht veel waarde aan het schoolklimaat. Hiervoor wordt een schoolbreed programma ingezet om een positieve invloed te hebben op de leeromgeving van de leerlingen. Ons streven is om al onze leerlingen passend onderwijs te bieden, door extra ondersteuning aan te bieden.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 28
roostertype regulier
begintijd 08:45
eindtijd lange dag 15:15
eindtijd korte dag 12:30 en groep 1 t/m 3 vrijdagmiddag vrij (woensdag)
ICT gebruik van tablets,
leerlingzorg orthopedagoog, remedial teacher, specialist hoogbegaafdheid
vreemde talen Engels vanaf groep 1 van vakleerkracht
huiswerk huiswerk vanaf groep 6
lesmethoden Schatkist, Wereld in Getallen, Schrijfdans, Pennenstreken, Veilig leren lezen, Estafette, Leeslink, Taalactief, Geobas, Klaar Over, Zee van Tijd, Leefwereld, Tussen School en Thuis
meer- en hoogbegaafdheid plusleerkracht
taalontwikkeling Frans als keuzevak voor groep 8
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekschool Amsterdam, vakleerkracht beeldende vorming, groepsleerkracht muziek, Bazaar, Het project
religie en rituelen filosofielessen
burgerschap en sociale veiligheid pestprotocol, Zigeunermonument gekoppeld aan herdenkingsdienst
overige bijzonderheden schoolzwemmen vanaf groep 4, schooltuinen voor groep 6 en 7

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Kidzmovement
kosten tso € 75,00 per jaar (per kind per jaar per dag, incidenteel overblijven is 2 euro per keer)
nso aanbieder BSO De Zeppelin, Villa Vondel

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 225,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 13-09-2019