De Watergraafsmeerse Schoolvereniging (WSV)

algemeen bijzonder | regulier

450 leerlingen (2017-2018)
436 leerlingen (2016-2017)
437 leerlingen (2015-2016)
421 leerlingen (2014-2015)
430 leerlingen (2013-2014)
384 leerlingen (2012-2013)
351 leerlingen (2011-2012)
308 leerlingen (2010-2011)

Contact

adres Mr. P.N. Arntzeniusweg 90
1098 GT Amsterdam
telefoon (020) 694 74 81
email info@wsv.espritscholen.nl
website www.wsv.espritscholen.nl/
bestuur Esprit Scholen

Dependance
Copernicusstraat 38
1098 JH Amsterdam

Onderwijs

beschrijving De Watergraafsmeerse Schoolvereniging is een algemeen bijzondere school. Dit betekent dat de school niet gebonden is aan politieke of religieuze overtuigingen. Uitgangspunten zijn creatief en betekenisvol onderwijs.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 combinatieklassen
groepsgrootte 26
roostertype regulier
begintijd 08:45
middagpauze 12:15-13:15
eindtijd lange dag 15:30
eindtijd korte dag 12:15 (voor midden en bovenbouw woensdag en voor onderbouw ook vrijdag)
ICT gebruik Ipdas en Chromebooks van groep 1 t/m 8
leerlingzorg intern begeleider, hulpprogramma ABCDE voor kinderen met dyslexie
vreemde talen Engels vanaf groep 1 van vakdocent
huiswerk vanaf groep 4 in toenemende mate
meer- en hoogbegaafdheid verrijkingsklas
brede en/of culturele ontwikkeling groepstoneeluitvoering, deelname aan Goededoelenproject
burgerschap en sociale veiligheid leerlingvolgsysmteem 'ParnasSys', kanjertraining, pestprotocol
overige bijzonderheden vakleerkrachten voor muziek, beweging, beeldende vorming en Engels, beschikking over bibliotheek en documentatiecentrum

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) Stichting Kinderopvang Watergraafsmeer
nso aanbieder kinderopvang SKW

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2014-2015 € 355,- (eerste kind per jaar, 295 euro tweede kind, 235 euro derde kind, excl. Schoolreis varierend bedrag van 26 euro (groep 1) tot 172 euro (groep 8))

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 14-05-2018