Frankendael

oecumenisch | regulier

281 leerlingen (2018-2019)
279 leerlingen (2017-2018)
266 leerlingen (2016-2017)
280 leerlingen (2015-2016)
287 leerlingen (2014-2015)
367 leerlingen (2013-2014)
241 leerlingen (2012-2013)
205 leerlingen (2011-2012)
179 leerlingen (2010-2011)
193 leerlingen (2009-2010)
197 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Hogeweg 61
1098 CA Amsterdam
telefoon (020) 463 81 00
email administratie.frankendael@amosonderwijs.nl
website www.frankendaelschool.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Dependance
Von Liebigweg 68
1097 RP Amsterdam
(020)6946658

Onderwijs

beschrijving Frankendael is een oecunemische school. De school geeft deze identiteit gestalte door gedurende het schooljaar aandacht te besteden aan religieuze diversiteit in de wereld. De school helpt leerlingen om zichzelf en hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen op de cognitieve- als creatieve vakken
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 28
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT in alle groepen zijn vier computers aanwezig waar leerlingen gebruik van kunnen maken
leerlingzorg binnen de school zijn verschillende specialisten aanwezig, zoals; de intern begeleider, taal- en rekencoordinator, specialist hoogbegaafdheid, dylsexiespecialist, orthopedagoog en een onderwijsassistent. Er kan een arrangement op maat aangevraagd worden
vreemde talen Engels, vanaf groep 6
lesmethoden Veilig leren lezen, Taal op maat, Wereld in Getallen, Pennenstreken, Moet je doen, Brandaan, Wereld Oriƫntatie, Puk en Ko
meer- en hoogbegaafdheid specialist hoogbegaafdheid
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent
religie en rituelen vieren feesten van grote wereldreligies
burgerschap en sociale veiligheid Kanjertraining

Opvang

nso aanbieder Woest Zuid

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 60,- (Groep 7 kamp 60-70 euro, groep 8 kamp 110-130 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 26-08-2019