Frankendael

oecumenisch | regulier

266 leerlingen (2016-2017)
280 leerlingen (2015-2016)
287 leerlingen (2014-2015)
367 leerlingen (2013-2014)
241 leerlingen (2012-2013)
205 leerlingen (2011-2012)
179 leerlingen (2010-2011)
193 leerlingen (2009-2010)
197 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Hogeweg 61
1098 CA Amsterdam
telefoon (020) 463 81 00
email admin@frankendaelschool.nl
website www.frankendaelschool.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Dependance
Von Liebigweg 68
1097 RP Amsterdam
(020)6946658

Onderwijs

beschrijving Frankendael is een oecunemische school. Dit betekent dat de school van oorsprong Christelijk is. Tegenwoordig zijn ook kinderen van andere religies welkom.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 28
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
eindtijd korte dag nvt
ICT ICT omgeving
leerlingzorg intern begeleider
vreemde talen engels, groep 7 t/m 8
lesmethoden Veilig leren lezen, Taal op maat, Wereld in Getallen, Moet je doen en Brandaan
brede en/of culturele ontwikkeling kunstschooldag
religie en rituelen vieren feesten van grote wereldreligies
burgerschap en sociale veiligheid Burgerschap, waarbij leerlingen leren deelnemen aan de maatschappij

Opvang

nso aanbieder Woest Zuid

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 60,- (Groep 7 kamp 65,- euro, groep 8 kamp 125,- euro. )

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018