Nautilus

oecumenisch | regulier

229 leerlingen (2014-2015)
207 leerlingen (2013-2014)
187 leerlingen (2012-2013)
168 leerlingen (2011-2012)
150 leerlingen (2010-2011)
134 leerlingen (2009-2010)
210 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Theophile de Bockstraat 100-c
1058 VC Amsterdam
telefoon (020) 617 36 56
email info@denautilus.net
website www.denautilus.net/
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving School van veel karakters! De verschillen tussen kinderen zijn voor de school een belangrijk gegeven zijn om het onderwijs gestalte te geven.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 21
roostertype continu
begintijd 08:30
middagpauze 12:00-12:30
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg intern begeleider, vertrouwenspersoon
lesmethoden Leessleutel, Schrijfsleutel, Pluspunt
meer- en hoogbegaafdheid verdiepende leerstof in de les en extra opdrachten, aangesloten bij AMOS Uniq
religie en rituelen godsdienstlessen d.m.v. methode Hemel en Aarde
burgerschap en sociale veiligheid Taakspel, protocol nieuwe media, Schatkist
overige bijzonderheden techniek als vak met vakdocent, eigen Science Centrum, deelname landelijk techniektoernooi, deelname Day for A change project (onderneming opzetten voor goed doel)

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder BSO Spring

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2013-2014 € 70,- (per kind per jaar)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 28-02-2018