Nautilus

oecumenisch | regulier

239 leerlingen (2018-2019)
251 leerlingen (2017-2018)
235 leerlingen (2016-2017)
225 leerlingen (2015-2016)
229 leerlingen (2014-2015)
207 leerlingen (2013-2014)
187 leerlingen (2012-2013)
168 leerlingen (2011-2012)
150 leerlingen (2010-2011)
134 leerlingen (2009-2010)
210 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Theophile de Bockstraat 100-c
1058 VC Amsterdam
telefoon (020) 617 36 56
email info.deNautilus@amosonderwijs.nl
website www.denautilus.net/
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving Op De Nautilus zijn alle kinderen welkom, ongeacht afkomst of religie. Op school leren de kinderen om met elkaar te praten over overeenkomsten en verschillen. Doordat leerlingen intensief met elkaar samenwerken leren zij elkaar goed kennen.
groepsindeling stamgroepen: onderbouw, middenbouw, bovenbouw
groepsgrootte 21
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:30
eindtijd korte dag 12:30 (woensdag)
leerlingzorg orthopedagoog, MRT,
vreemde talen Engels vanaf groep 6
lesmethoden Leessleutel, Schrijfsleutel, Pluspunt
meer- en hoogbegaafdheid verdiepende leerstof in de les en extra opdrachten, aangesloten bij AMOS Uniq
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling vakleerkracht muziek
religie en rituelen godsdienstlessen d.m.v. methode Hemel en Aarde
overige bijzonderheden vakleerkracht techniek, eigen Science Centrum, deelname Day for A change project

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder BSO Spring

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 70,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (twee jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 3 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 19-09-2019