De Bonkelaar

protestants-christelijk | oecumenisch

236 leerlingen (2018-2019)
228 leerlingen (2017-2018)
223 leerlingen (2016-2017)
205 leerlingen (2015-2016)
171 leerlingen (2014-2015)
144 leerlingen (2013-2014)
151 leerlingen (2012-2013)
152 leerlingen (2011-2012)
153 leerlingen (2010-2011)
190 leerlingen (2009-2010)
207 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Molenwijk 3
1035 EE Amsterdam
telefoon (020) 631 19 45
email info.debonkelaar@amosonderwijs.nl
website www.debonkelaar.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Bonkelaar is een oecumenische school op levensbeschouwelijke grondslag. In het onderwijs wordt een koppeling gemaakt tussen maatschappij, religies en sociale omgang.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte onbekend
roostertype vijf-gelijke-dagen-model/continurooster
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT werken met tablets (groep 4 t/m 8), typecursus (groep 6)
leerlingzorg gedragsspecialist, orthopedagoog, rekenspecialist, specialist hoogbegaafdheid, taalspecialist
vreemde talen Engels vanaf groep 5, Take it easy
lesmethoden Startblokken, Veilig leren lezen, Pennenstreken, Schrijven leer je zo!, Taal actief, Nieuwsbegrip XL, Wereld in getallen, Estafette, Argus Clou, Blits, Klaar over
meer- en hoogbegaafdheid Amos unique groepen (voltijd begaafdheidsonderwijs), pluslessen
bewegingsonderwijs gym van vakleerkracht
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekschool, museumlessen, projecten
burgerschap en sociale veiligheid De Vreedzame school
overige bijzonderheden schooltuinen,Jump-In

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkrachten
nso aanbieder De Tinteltuin

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 € 38,-

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 08-11-2019