De Bonkelaar

oecumenisch | regulier

223 leerlingen (2016-2017)
205 leerlingen (2015-2016)
171 leerlingen (2014-2015)
144 leerlingen (2013-2014)
151 leerlingen (2012-2013)
152 leerlingen (2011-2012)
153 leerlingen (2010-2011)
190 leerlingen (2009-2010)
207 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Molenwijk 3
1035 EE Amsterdam
telefoon (020) 631 19 45
email info@debonkelaar.nl
website www.debonkelaar.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Dependance
Molenwijk 5-C
1035 EE Amsterdam
(020)-6313507

Onderwijs

beschrijving De Bonkelaar is een oecumenische school op levensbeschouwelijke grondslag. In het onderwijs wordt een koppeling gemaakt tussen maatschappij, religies en sociale omgang.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT werken met tablets (groep 4 t/m 8), typecursus (groep 6)
leerlingzorg vertrouwenspersoon, orthopedagogen, psychologen, schoolarts, schooltandarts
vreemde talen Engels groep 5 t/m 8, Take it easy
lesmethoden Startblokken, Veilig leren lezen, Pennenstreken, Schrijven leer je zo!, Taal actief, Nieuwsbegrip XL, Wereld in getallen, Estafette, Argus Clou, Blits
meer- en hoogbegaafdheid Amos unique groepen (voltijd begaafdheidsonderwijs), pluslessen
brede en/of culturele ontwikkeling samenwerking muziekschool, museumlessen, projecten
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame school, pestprotocol, mediaprotocol
overige bijzonderheden schooltuinen, schoolzwemmen (groep 5) na school mogelijk, schoolmelk mogelijk

Opvang

nso aanbieder De Tinteltuin

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 38,- (per kind per jaar exclusief schoolreis 30 euro en schoolkamp 100 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar geen gegevens (geen of minder dan vijf gewichtenleerlingen)

laatst aangepast op 28-02-2018