Achtsprong

levensbeschouwelijk | regulier

236 leerlingen (2018-2019)
238 leerlingen (2017-2018)
248 leerlingen (2016-2017)
227 leerlingen (2015-2016)
244 leerlingen (2014-2015)
232 leerlingen (2013-2014)
230 leerlingen (2012-2013)
271 leerlingen (2011-2012)
306 leerlingen (2009-2010)
328 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Huntum 14
1102 JA Amsterdam
telefoon (020) 696 72 57
email directie@achtsprong.nl
website www.achtsprong.nl
bestuur Stichting Bijzonderwijs

Onderwijs

beschrijving De Achtsprong is een school op levensbeschouwelijke grondslag voor kinderen, ouders en teamleden. In het onderwijs wil de school aansluiten bij de individuele leerbehoeften van het kind en het kind stimuleren tot zelfstandig werk en samenwerking.
groepsindeling groepen 1 en 2 gecombineerd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 22
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT Ipads in groepen 1-2 en computers in de groepen 3 t/m 8, methode De Klas Punt Nu
leerlingzorg Samen met IB-er, ouders, docent en psycholoog wordt er een plan ontwikkeld voor het kind. In sommige gevallen krijgt een leerling een eigen leerlijn.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8, Stepping Up
lesmethoden Piramide, Estafette, Taalactief, Nieuwsbegrip XL, Schrijven in de Basisschool, Met Woorden in De Weer, Wereld in Getallen, Wereldzaken, Tijdzaken, Natuurzaken
taalontwikkeling Spurtklas
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent en zwemles in groep 5
religie en rituelen Hemel en Aarde
overige bijzonderheden leerorkest

Opvang

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 55,- (exclusief schoolkamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen geen enkele keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 22-05-2019