Nautilus Flevohof

oecumenisch | regulier

96 leerlingen (2016-2017)
115 leerlingen (2015-2016)
122 leerlingen (2014-2015)
147 leerlingen (2013-2014)
160 leerlingen (2012-2013)
174 leerlingen (2011-2012)
183 leerlingen (2010-2011)
178 leerlingen (2009-2010)
162 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Soembawastraat 63
1095 VZ Amsterdam
telefoon (020) 665 67 23
email info.nautilusflevohof@amosonderwijs.nl
website https://nautilusflevohof.nl
bestuur Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengroep (AMOS)

Onderwijs

beschrijving De Nautilus Flevohof is een oecumenische school. Alle kinderen zijn welkom ongeacht culturele achtergrond of religie.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 6 gecombineerd, groep 7 en 8 jaarklassen
groepsgrootte 19
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
ICT vanaf groep 4 worden Ipads gebruikt
leerlingzorg leerlingbegeleider, vertrouwenspersoon
vreemde talen engels groep 1t/m, methode 'Take it easy'
huiswerk vanaf groep 3 krijgen de kinderen huiswerk, in groep 8 is structureel sprake van huiswerk
brede en/of culturele ontwikkeling muziekles van vakdocenten, samenwerking Muziekschool Amsterdam
religie en rituelen aandacht voor wereldgodsdiensten
burgerschap en sociale veiligheid inzet Taakspel, pestprotocol en LeerlingSCOL
overige bijzonderheden elke maandag fluor spoelen

Opvang

organisatie tussenschoolse opvang (tso) leerkracht
nso aanbieder Partou

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2017-2018 € 50,- (in groep 8 wordt 90,- euro gevraagd in verband met eind kamp)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 2 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 23-07-2019