Klaverblad

levensbeschouwelijk | regulier

274 leerlingen (2018-2019)
289 leerlingen (2017-2018)
277 leerlingen (2016-2017)
282 leerlingen (2015-2016)
290 leerlingen (2014-2015)
272 leerlingen (2013-2014)
266 leerlingen (2012-2013)
254 leerlingen (2011-2012)
286 leerlingen (2009-2010)
313 leerlingen (2008-2009)

Contact

adres Darlingstraat 1
1102 MX Amsterdam
telefoon (020) 695 00 62
email directie@bsklaverblad.nl
website www.bsklaverblad.nl
bestuur Stichting Bijzonderwijs

Onderwijs

beschrijving Het Klaverblad is een levensbeschouwelijke school waar aandacht besteed wordt aan alle wereldgodsdiensten en alle kinderen welkom zijn. Binnen elke klas wordt onderwijs op maat aangeboden door op verschillende niveaus te werken.
groepsindeling groepen 1 en 2 gemengd, groep 3 t/m 8 jaarklassen
groepsgrootte 20
roostertype continu
begintijd 08:30
eindtijd lange dag 14:00
leerlingzorg De school hanteert drie aanpakken: aanpak 1 gericht op leerlingen die een verlengde instructie krijgen, aanpak 2 richt zich op kinderen die het basisaanbod krijgen en aanpak 3 op kinderen die naast het basisaanbod verrijking en verdieping krijgen.
vreemde talen Engels in groep 7 en 8
lesmethoden Piramide, Veilig Leren Lezen, Pennenstreken, Wereld in Getallen, Argus Clou
bewegingsonderwijs twee keer per week gym van een vakdocent
brede en/of culturele ontwikkeling theatertijd
religie en rituelen aandacht voor wereldreligies tijdens levensbeschouwing, methode Hemel en Aarde
burgerschap en sociale veiligheid Vreedzame school, Taakspel
overige bijzonderheden technieklokaal

Opvang

nso aanbieder Smallsteps

Extra

vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2018-2019 € 45,- (exclusief groep 8 kamp 52,50 euro)

Kwaliteit

inspectieoordeel voldoende
rendement gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535 (een jaar geen gegevens)
rendement niet-gewichtenleerlingen afgelopen drie jaar gemiddelde score op de eindtoets van de niet-gewichtenleerlingen 1 keer rond het landelijk gemiddelde van 535

laatst aangepast op 02-07-2019